Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije
Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije

sodni postopki

Oklic dedičem po pok. Poje Stanislavu, Okrajno sodišče v Kočevju

09.11.2023 / Okrajno sodišče v Kočevju

Oklic dedičem v zapuščinskem postopku po pok. Poje Stanislavu, št. D 201/2011.

S klikom na povezavo 20231120084509  se lahko prevzame oklic dedičem.