Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije
Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije

sodni postopki

Oklic upnikom po pok. Movrin Katarini, Okrajno sodišče v Kočevju

27.10.2023 / Okrajno sodišče v Kočevju

Oklic upnikom v zapuščinskem postopku po pok. Movrin Katarini, št. D 122/1984.

S klikom na povezavo 20231030150928 se lahko prevzame oklic dedičem.