Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije
Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije

sodni postopki

Oklic dedičem po pok. Mihelič Heleni, Okrajno sodišče v Kočevju

04.10.2023 / Okrajno sodišče v Kočevju

Oklic dedičem v zapuščinskem postopku po pok. Mihelič Heleni, št. O 194/63.

S klikom na povezavo 20231024131247 se lahko prevzame oklic dedičem.