Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije
Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije

sodni postopki

Oklic dedičem po pok. Svenšek Nadi, Okrajno sodišče v Kočevju

28.07.2023 / Okrajno sodišče v Kočevju

Oklic dedičem v zapuščinskem postopku po pokojni Svenšek Nadi št. D 170/2022.

S klikom na povezavo 20230728141122 se lahko prevzame oklic dedičem.