Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije
Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije

sodni postopki

Oklic imetniku zemljiškega pisma, opr. št. I 3027/2019

12.07.2023 / Okrajno sodišče v Ljubljani

upnik: RS, Ministrstvo z finance, Finančna uprava RS, Finančni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, ki ga zastopa zak. zast. Državno odvetništvo RS, Šubičeva ulica 2, Ljubjana. dolžnik: Andi Žabkar, Bilečanska ulica 4, Ljubljana