sodni postopki

Oklic neznanim upnikom po dne 23.7.2022 umrli Karlin Alenki

17.03.2023 / Okrajno sodišče v Radovljici

Oklic neznanim upnikom po dne 23.7.2022 umrli Karlin Alenki, rojeni dne 16.7.1974, nazadnje stanujoči Ovsiše 19, Podnart