Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije
Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije

sodni postopki

Oklic dedičem po pok. Bižal Margareti, Okrajno sodišče v Kočevju

12.10.2022 / Okrajno sodišče v Kočevju

Oklic dedičem v zapuščinskem postopku po pok. Bižal Margareti, št. D 349/2018

S klikom na povezavo 20221102151649 se lahko prevzame oklic dedičem.