sodni postopki

Oklic neznanim upnikom - pok. Šabić Ljuban, Okrajno sodišče v Kočevju

04.10.2022 / Okrajno sodišče v Kočevju

Oklic neznanim upnikom v zapuščinskem postopku po pok. Šabić Ljubanu, št. D 311/2020

S klikom na povezvavo 20221021092436 se lahko prevzame oklic neznanim upnikom.