sodni postopki

Oklic neznanim dedičem po pok. Ani Recelj Gole - D 219/2021

14.07.2022 / Okrajno sodišče v Novem mestu

-