sodni postopki

Oklic dediču po pok. Rigler Zlatki, Okrajno sodišče v Kočevju

27.05.2022 / Okrajno sodišče v Kočevju

Oklic dediču v zapuščinskem postopku po pok. Rigler Zlatki, št. D 47/2022.

S klikom na povezavo 20220607154612 se lahko prevzame oklic dediču.