sodni postopki

Oklic neznanim upnikom po pok. Kajfež Mariji, Okrajno sodišče v Kočevju

19.05.2022 / Okrajno sodišče v Kočevju

Oklic neznanim upnikom v zapuščinskem postopku po pok. Kajfež Mariji, št. D 253/2020

S klikom na povezavo 20220531144138 se lahko prevzame oklic neznanim upnikom.