sodni postopki

Oklic neznanim upnikom po pok. Jožefi Železnik - D 86/2021

12.05.2022 / Okrajno sodišče v Novem mestu