razpisi in natečaji

Svetovalec v pravosodju - vodja Pisarne za informacijsko podporo

13.05.2022 / Okrožno sodišče v Ljubljani

Koda: Su KS 158/2022

(eno delovno mesto za nedoločen čas v Službi za informatiko)
 
 
Dodatne informacije dobite v Kadrovsko - pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani,
 
tel. 01/230-8953 (Katja Kavaš).
 
Rok za prijavo: 13. 5. 2022 - 23. 5. 2022
 
 
 
Objava:

 
 
Obrazec za prijavo: