razpisi in natečaji

RSS razpisov
Datum
 
Okrajno sodišče v Sežani 14.02.2022 Obvestilo Vsi razpisi in natečaji so objavljeni na spletni strani Okrožnega sodišča v Kopru.
Višje sodišče v Mariboru 13.05.2022 Su 114/2022 Javni natečaj - namestnik vodje urada predsednika sodišča in knjižničar
Okrožno sodišče v Ljubljani 13.05.2022 Su KS 158/2022 Svetovalec v pravosodju - vodja Pisarne za informacijsko podporo
Okrožno sodišče v Ljubljani 13.05.2022 Su KS 156/2022 SVETOVALEC V PRAVOSODJU - informatik
Okrožno sodišče v Kranju 16.05.2022 Javni natečaj - Višji pravosodni svetovalec PDI (strokovni sodelavec) za nedoločen čas na Okrožnem sodišču v Kranju - Su 362/2022 - (SS OKŽ KR) Javni natečaj - Višji pravosodni svetovalec PDI (strokovni sodelavec) za nedoločen čas na Okrožnem sodišču v Kranju
Okrajno sodišče v Ljubljani 16.05.2022 Su KS 78/2022 Svetovalec v pravosodju v sodni pisarni II
Okrožno sodišče v Celju 16.05.2022 Javni natečaj Svetovalec v pravosodju – samostojni sodniški pomočnik, Oj v Celju, 1DM, KS 60-2022 Javni natečaj Svetovalec v pravosodju – samostojni sodniški pomočnik, Oj v Celju, 1DM, KS 60-2022
Okrožno sodišče v Mariboru 17.05.2022 Su Ks 93/2022 Javni natečaj -Višji svetovalec v pravosodju (v skupni finančno računovodski službi)
Okrajno sodišče v Mariboru 17.05.2022 Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto Višji svetovalec v pravosodju (v skupni FRS) Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto Višji svetovalec v pravosodju (v skupni FRS)
Okrajno sodišče v Ljubljani 17.05.2022 Su KS 80/2022 SODNI ZAPISNIKAR V-I
    Naenkrat izpiši