razpisi in natečaji

Pravosodni sodelavec za preiskovalno kazenske zadeve - vodja vpisnika na Kazenskem oddelku

20.01.2023 / Okrožno sodišče v Ljubljani

Koda: Su KS 121/2023

(eno delovno mesto za nedoločen čas na Kazenskem oddelku)
 
 
Dodatne informacije dobite v Kadrovsko - pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani,
 
tel. 01/230-8992 (Tina Horvat).
 
Rok za prijavo: 20. 1. 2023 - 30. 1. 2023
 
 
 
Objava:

 
 
Obrazec za prijavo: