Oklic neznanim dedičem po dne 10.7.1963 umrlem Podlipinik Janezu (D 148/1963)

30.09.2022 / Okrajno sodišče v Radovljici

Oklic neznanim dedičem po dne 10.7.1963 umrlem Podlipinik Janezu, rojenim dne 18.5.1884, nazadnje stanujočem Polje 33.