Oklic neznanim upnikom po dne 17.12.2021 umrlem Berlogar Miranu (D 49/2022)

29.09.2022 / Okrajno sodišče v Radovljici

Oklic neznanim upnikom po dne 17.12.2021 umrlem Berlogar Miranu, rojenem dne 27.4.1966, nazadnje stanujočem Begunje na Gorenjskem 63A, Begunje na Gorenjskem