Obvestilo o zapuščini brez dedičev (D 102/2020)

09.09.2022 / Okrajno sodišče v Radovljici

Obvestilo o zapuščini brez dedičev, po dne 8.2.2020 umrlem Grčar Andreju, rojenem 13.5.1939, nazadnje stanujočem Brezje 72