Oklic neznanim upnikom po dne 8.2.2020 umrlem Grčar Andreju (D 102/2020)

09.09.2022 / Okrajno sodišče v Radovljici

Oklic neznanim upnikom po dne 8.2.2020 umrlem Grčar Andreju, rojenem dne 13.5.1939, nazadnje stanujočem Brezje 72