Oklic neznanim dedičem po pok. Mariji Pristavec

20.06.2022 / Okrajno sodišče v Radovljici

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojni MARIJI PRISTAVEC, roj. 15. 9. 1878, nazadnje stanujoči Polje 17, umrli dne 20. 11. 1952.