Oklic neznanim dedičem po pok. Janezu Pristavcu

20.06.2022 / Okrajno sodišče v Radovljici

Oklic neznanim dedičem po pokojnem JANEZU PRISTAVCU, roj. 24. 6. 1883, nazadnje stanujočem Polje 17, umrlem dne 8. 7. 1953.