Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Mariboru
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Mariboru

II D 2239/2022 - oklic neznanim dedičem po pok. Dragu Bajcu, nazadnje stan. Gosposvetska c. 27, Maribor

20.02.2023 / Okrajno sodišče v Mariboru

oklic neznanim dedičem