Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Mariboru
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Mariboru

II D 1721/2021 - oklic neznanim dedičem po pok. Rudolfu Paulu Meyerju, nazadnje stan. Pekrska cesta 56, Maribor

03.01.2023 / Okrajno sodišče v Mariboru

II D 1721/2021 - oklic neznanim dedičem po pok. Rudolfu Paulu Meyerju, nazadnje stan. Pekrska cesta 56, Maribor