Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Mariboru
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Mariboru

I D 1142/2020 - oklic neznanim upnikom po pok. Stanku Rojku, nazadnje stan. Dupleška cesta 203, Maribor

03.01.2023 / Okrajno sodišče v Mariboru

I D 1142/2020 - oklic neznanim upnikom po pok. Stanku Rojku, nazadnje stan. Dupleška cesta 203, Maribor