Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Mariboru
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Mariboru

III D 27658/2021 - oklic neznanim dedičem po pok. Petar Ružič, nazadnje stan. Štrekljeva ulica 7,Maribor

09.12.2022 / Okrajno sodišče v Mariboru

III D 27658/2021 - oklic neznanim dedičem po pok. Petar Ružič, nazadnje stan. Štrekljeva ulica 7,Maribor