Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Mariboru
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Mariboru

I D 1181/2021 - oklic neznanim dedičem po pok. Zori Plešnar, nazadnje stan. Razlagova ulica 5, Maribor

29.11.2022 / Okrajno sodišče v Mariboru

I D 1181/2021 - oklic neznanim dedičem po pok. Zori Plešnar, nazadnje stan. Razlagova ulica 5, Maribor