informacije

vprašanja in odgovori

Ključne besede: zapor, globa, potrdila, pristojnost

Področje, kategorija: KAZENSKOPRAVNO / Prekrški
Datum zadnje spremembe: 03.12.2018

Vprašanje

Morala bi nastopiti uklonilni zapor, saj naj ne bi plačala globe za storjeni prekršek. Zanima me, kam lahko pošljem potrdilo o opravljenem plačilu?

Odgovor

Potrdilo o plačilu lahko posredujete na elektronski ali poštni naslov pristojnega okrajnega sodišča, ki je izdalo sklep o določitvi ali poziv za nastop uklonilnega zapora.

Ker se vaš postopek vodi pred okrajnim sodiščem v Ljubljani, lahko potrdilo pošljete na: oziroma na naslov oddelka za prekrške: Okrajno sodišče v Ljubljani - oddelek za prekrške, Mala ulica 3, 1000 Ljubljana.

Ostala okrajna sodišča lahko najdete na: www.sodisce.si/sodisca/sodni_sistem/okrajna_sodisca/.

Morda vas zanima tudi:

Kje bi lahko dobil potrdilo iz katerega je razvidno, da mi je bilo odvzeto vozniško dovoljenje in razlog odvzema?

Kje lahko izvem za stanje kazenskih točk v prometu?

Kje lahko izvem koliko prometnih prekrškov sem storil?

nazaj na seznam