informacije

vprašanja in odgovori

Ključne besede: potrdila, poslovna sposobnost, pristojnost

Področje, kategorija: CIVILNOPRAVNO / Nepravda, SPLOŠNO / Sodne takse
Datum zadnje spremembe: 17.10.2014

Vprašanje

Kje lahko dobim potrdilo, da zoper mene ni bil začet postopek za odvzem poslovne sposobnosti?

Odgovor

Potrdilo o tem, da zoper vas ni bil uveden postopek za odvzem poslovne sposobnosti in da vam ni bila odvzeta poslovna sposobnost izda nepravdni oddelek pristojnega okrajnega sodišča (glede na vaše prebivališče).

Za pridobitev potrdila je potrebno vložiti pisno vlogo in plačati sodno takso v višini 2,46 EUR (za vsak nadaljnji izvod 0,41 EUR). Potrdila ne prejmete takoj, temveč se o načinu in datumu prevzema potrdila dogovorite.

Morda vas zanima tudi:

Katere nepravdne postopke poznamo?

Kdo plača sodne stroške v primeru vložitve zahteve za vzpostavitev nujne poti na nepremičnini?

Solastniki se ne strinjamo za opravo določenih izboljšav na skupni nepremičnini. Kaj lahko storimo?

nazaj na seznam