informacije

vprašanja in odgovori

Ključne besede: zapor, globa, CURS

Področje, kategorija: KAZENSKOPRAVNO / Prekrški
Datum zadnje spremembe: 03.12.2018

Vprašanje

Globe nisem poravnal zaradi nizkih dohodkov. Sedaj sem prejel sklep o določitvi uklonilnega zapora. Kaj naj storim?

Odgovor

Zoper sklep o uklonilnem zaporu lahko v 8 dneh od prejema sklepa vložite ugovor iz razloga, da določitev uklonilnega zapora glede na vaše premoženjsko stanje ni upravičena in v skladu z njegovim namenom. Če bo sodišče ugotovilo, da so vaše navedbe utemeljene, bo lahko razveljavilo sklep, globa pa se bo izterjala v postopku prisilne izterjave, ki ga vodi Carinski urad RS.

Pri sodišču, ki je izdalo sklep o določitvi uklonilnega zapora pa lahko (najkasneje 3 dni po prejemu poziva za nastop uklonilnega zapora) vložite predlog, da se plačilo globe nadomesti z opravo določene naloge v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti.

Obseg in vsebina nalog se določita na podlagi seznama, ki ga vodi sodišče, v trajanju najmanj 40 in največ 400 ur. Rok, v katerem morajo biti naloge opravljene, ne sme biti krajši od enega in ne daljši od treh mesecev. Če boste opravili določene naloge v celoti, se uklonilni zapor ne bo izvršil in globa ne izterjala.

Ob podaji ugovora ali predloga se sklicujte na opravilno številko, pod katero je bil sklep oziroma poziv izdan.

 

Morda vas zanima tudi:

Kje bi lahko dobil potrdilo iz katerega je razvidno, da mi je bilo odvzeto vozniško dovoljenje in razlog odvzema?

Kje lahko izvem za stanje kazenskih točk v prometu?

Kje lahko izvem koliko prometnih prekrškov sem storil?

nazaj na seznam