informacije

vprašanja in odgovori

Ključne besede: zapor, globa, pristojnost

Področje, kategorija: KAZENSKOPRAVNO / Prekrški
Datum zadnje spremembe: 03.12.2018

Vprašanje

Prejel sem sklep o določitvi uklonilnega zapora. Kaj to pomeni?

Odgovor

Storilca, ki deloma ali v celoti ne plača za storjeni prekršek globe v določenem roku, se prisili k plačilu tako, da se mu določi uklonilni zapor.

O uklonilnem zaporu odloča na predlog organa, ki je odločil o prekršku na prvi stopnji (sodišče ali prekrškovni organ), okrajno sodišče po kraju stalnega oziroma začasnega prebivališča kršitelja.

Uklonilni zapor traja, dokler globa ni plačana v celoti, vendar najdlje 30 dni. Z izvršitvijo uklonilnega zapora obveznost plačila globe ne preneha. Takoj, ko obvestite sodišče o poravnani obveznosti plačila globe, bo to ustavilo postopek izvrševanja predloga za uklonilni zapor.

Če uklonilni zapor ni bil določen ali izvršen ali če kršitelj tudi po uklonilnem zaporu ne plača globe, se ta izterja prisilno.

 

Morda vas zanima tudi:

Kje bi lahko dobil potrdilo iz katerega je razvidno, da mi je bilo odvzeto vozniško dovoljenje in razlog odvzema?

Kje lahko izvem za stanje kazenskih točk v prometu?

Kje lahko izvem koliko prometnih prekrškov sem storil?

nazaj na seznam