zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Delovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelek
Kazenski oddelek
Upravni oddelek

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSRS Sklep VIII DoR 35/2017-6VS0000043223.05.2017Delovno-socialni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DAVKI - DELOVNO PRAVORevizija se dopusti glede naslednjih vprašanj: - ali gre pri dosojenih zneskih za odškodnino, za nadomestilo ali za drug prejemek iz delovnega razmerja, - ali se od prejemka zaradi nezagotovljenega tedenskega počitka plača dohodnina in prispevki od plače, ki bi jo tožeča stranka prejela za delo v Sloveniji po Uredbi o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju...predlog za dopustitev revizije - ugoditev predlogu - dopuščena revizija - davki in prispevki
VSRS Sodba VIII Ips 73/2017VS0000043109.05.2017Delovno-socialni oddelekDELOVNO PRAVOZavajanje, tudi če bi bilo ugotovljeno (pa ni bilo), bi se nanašalo na drugo družbo in ne na družbo, v kateri je bil tožnik zaposlen kot predsednik njene uprave. Zato v tem primeru sploh ne bi mogla biti podana kršitev pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja; to je namreč lahko le kršitev, ki jo delavec stori v razmerju do svojega delodajalca in ne do druge družbe. Obenem je...izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - predsednik uprave - namerno zavajanje
VSRS Sodba VIII Ips 329/2016VS0000043023.05.2017Delovno-socialni oddelekDELOVNO PRAVO - JAVNI USLUŽBENCISodišči druge in prve stopnje v zvezi s presojo hude malomarnosti tožnikovega nakupa in vgrajevanja nekaterih avtomobilskih delov v karambolirano vozilo, ki ga je kupil, nista izhajali iz standarda navadnega državljana (kot to navaja toženka v reviziji), temveč policista - kriminalista, ki je razpolagal s primernim znanjem in informacijami glede avtomobilske kriminalitete. Ob tej primerjavi,...izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - policist - možnost nadaljevanja delovnega razmerja - reintegracija - sodna razveza
VSRS Sodba VIII Ips 241/2016VS0000041109.05.2017Delovno-socialni oddelekPOKOJNINSKO ZAVAROVANJEDejstvo, da delavec ni imel urejenega socialnega zavarovanja, da ni bil prijavljen v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ni dokaz neobstoja delovnega razmerja in v posledici zavarovalne dobe. Ker je bilo za tožnika ugotovljeno, da so podani vsi elementi delovnega razmerja, je s tem podana podlaga za priznanje pokojninske dobe iz naslova zavarovalne dobe po citiranih določbah TZPZ in ZTPPIZ.zavarovalna doba - prijava v zavarovanje - delo na kmetiji - elementi delovnega razmerja
VSRS Sodba VIII Ips 50/2017VS0000040523.05.2017Delovno-socialni oddelekDELOVNO PRAVODrugačna organizacija dela, ki je v tem, da se delo, ki ga je opravljala tožnica, razdeli med tri druge delavce tožene stranke ter zunanjega sodelavca, prav gotovo pomeni organizacijski razlog, zaradi katerega ni več potrebe po opravljanju dela, ki ga je opravljala tožnica. Tožnica zmotno navaja, da poslovni razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi ne more biti podan, če se delo, ki ga...odpoved pogodbe o zaposlitvi - poslovni razlog
VSRS Sklep VIII Ips 303/2016VS0000040023.05.2017Delovno-socialni oddelekDELOVNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVOV obravnavni zadevi je toženec zlorabil material in delovna sredstva tožeče stranke na svoj račun, zato temelj nastanka odškodninske obveznosti ne leži v zunanjem konkuriranju na trgu, temveč v prisvajanju materiala in neupravičeni uporabi sredstev podjetja. Tako opravljanje (sicer istovrstne) dejavnosti toženca po svojem temelju ne predstavlja kršitve prepovedi konkurenčnega delovanja,...odškodnina - konkurenčna prepoved - zastaranje - prekluzivni rok
VSRS Sklep VIII Ips 285/2016VS0000039719.04.2017Delovno-socialni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOKer tožnik predlaga obnovo postopka zaradi razloga iz 10. točke 394. člena ZPP in se nova dejstva in novi dokazi, ki naj bi utemeljevali predlog za obnovo postopka, nanašajo na dejansko stanje, ki je bilo podlaga za presojo, da je odpovedni razlog podan in ni posledica šikaniranja ali diskriminacije, v reviziji pa se očitajo bistvene kršitve in zmotna uporaba materialnega prava ravno v zvezi...revizija - obnova
VSRS Sklep VIII R 10/2017VS0000039623.05.2017Delovno-socialni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOZgolj dejstvo svaštva ene od sodnic s stranko ne predstavlja drugega tehtnega razloga za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča, saj upravičen dvom v objektivno nepristranskost Delovnega sodišča v Mariboru kot celote s tem ni izkazan.stvarna pristojnost - delegacija pristojnosti - sorodstvo stranke s sodnikom - izločitveni razlog
VSRS Sklep VIII DoR 39/2017-6VS0000039423.05.2017Delovno-socialni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVORevizija se dopusti glede vprašanja, ali se zavarovalnina, ki je bila tožeči stranki izplačana na podlagi kolektivnega nezgodnega zavarovanja, všteva v prisojeno odškodnino, če je zavarovalno premijo plačal delodajalec.predlog za dopustitev revizije - ugoditev predlogu - dopuščena revizija - denarna odškodnina
VSRS Sodba VIII Ips 312/2016VS0000039009.05.2017Delovno-socialni oddelekDELOVNO PRAVOPri obstoju razloga za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi po 4. alineji prvega odstavka 110. člena ZDR neupravičenost odsotnosti tudi ni pomembna, saj odpovednega razloga po tej določbi ne opredeljuje dejstvo neupravičene odsotnosti. Odločilno je le dejstvo odsotnosti z dela pet zaporednih delovnih dni, ki je bilo v postopku pred sodiščem ugotovljeno, in dejstvo, da tožnica ni obvestila...izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - dopolnitev vloge po poteku roka - opravičena odsotnost - neupravičena odsotnost
VSRS Sodba VIII Ips 324/2016VS0000038809.05.2017Delovno-socialni oddelekINVALIDI - POKOJNINSKO ZAVAROVANJE - SOCIALNO ZAVAROVANJEPodlaga za priznanje novih pravic iz invalidskega zavarovanja je podana v 71. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1, Ur. l. RS, št. 106/99 s spremembami), ki določa, da zavarovanec, pri katerem je podana invalidnost II. ali III. kategorije, pridobi nove pravice, če se že ugotovljena invalidnost poslabša ali nastane nov primer invalidnosti zaradi bolezni ali poškodbe...invalidska pokojnina - dokazovanje z izvedencem - sprememba v zdravstvenem stanju - sprememba invalidnosti
VSRS Sodba VIII Ips 198/2016VS0000038604.04.2017Delovno-socialni oddelekDELOVNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVOOdškodnina v višini 50 povprečnih mesečnih neto plač na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji, kot je bila tožniku v celoti prisojena za zmanjšanje življenjskih aktivnosti, nevšečnosti med zdravljenjem, strah in pretrpljene fizične bolečine, ne presega odškodnine, prisojene v podobnih primerih.poškodba pri delu - odškodnina za nepremoženjsko škodo - krivda delodajalca - poškodba očesa
VSRS Sklep II Ips 30/2016VS0000038013.07.2017Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOZPP v drugem odstavku 182. člena, določa, da lahko tožeča stranka uveljavlja dva ali več tožbenih zahtevkov, ki so v medsebojni zvezi, z eno tožbo tudi tako, da naj sodišče ugodi naslednjemu zahtevku, če spozna, da tisti zahtevek, ki ga uveljavlja pred njim, ni utemeljen. Po stališču Vrhovnega sodišča je treba na podlagi te določbe v primeru, ko se razveljavi odločitev o primarnem...sodna pristojnost - premoženjskopravni spor - eventualna kumulacija tožbenih zahtevkov
VSRS Sodba II Ips 113/2016VS0000037918.05.2017Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DENACIONALIZACIJA - IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJTožnica želi naknadno v pravdnem postopku doseči uspeh s tistim delom zahteve za denacionalizacijo, s katerim je v upravnem postopku propadla. Sodišče ne more v pravdnem postopku znova odločati o tistem, o čemer je že odločil pristojni upravni organ, prav tako ne more v pravdnem postopku preizkušati pravilnosti izdanih upravnih odločb. Nasprotno, po načelu prijrejenosti je sodišče...nacionalizacija zasebnih gospodarskih podjetij - vrnitev nacionaliziranega premoženja - odškodnina - pravnomočno končan denacionalizacijski postopek - načelo prirejenosti upravnih in sodnih odločb
VSRS Sklep II Ips 164/2016VS0000037822.06.2017Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - TELEKOMUNIKACIJEPravočasnost predloženih pogodb utemeljuje na revizijski stopnji neizpodbijana ugotovitev v prvostopenjskem sklepu, da predlagateljica na prekluzijo ni bila izrecno opozorjena. Če je tako, predlagateljica zaradi opustitve takšnega opozorila, ob upoštevanju občutnega posega v njeno pravico do izjave, ki bi ga pomenila prekluzija, ne sme trpeti škodljivih posledic. Pri tem je nepomembno, da...nepravdni postopek - vlaganja v javno telekomunikacijsko omrežje - povrnitev vlaganj - zastopanje državnega pravobranilstva - dopustnost tožbe - dokazovanje - prosta presoja dokazov - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pomanjkljivosti odločbe - procesna skrbnost pravdne stranke - navajanje novih dejstev in dokazov - ustaljena sodna praksa
VSRS Sklep VIII Ips 22/2017VS0000037209.05.2017Delovno-socialni oddelekDELOVNO PRAVOVrhovno sodišče je že večkrat zavzelo stališče, da je delodajalec v skladu z drugim odstavkom 87. člena ZDR-1 v odpovedi dolžan navesti le dejanski razlog odpovedi, pravne kvalifikacije očitanega ravnanja pa ni dolžan navesti; tudi če jo, sodišče pri presoji nezakonitosti odpovedi nanjo ni vezano. To pomeni, da je dejanske razloge, kakor so obrazloženi v sami odpovedi pogodbe o zaposlitvi,...izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - kršitev z znaki kaznivega dejanja - nevezanost sodišča na pravno kvalifikacijo - kaznivo dejanje ponarejanja listin
VSRS Sodba VIII Ips 146/2016VS0000037009.05.2017Delovno-socialni oddelekDELOVNO PRAVOKavza pogodbe o zaposlitvi, sklenjene 27. 3. 2012, med tožnikom in prvo toženko je "opravljanje določenega dela za plačilo." Vsebina spornega aneksa v ta namen ne posega, temveč gre le za ugotovitev, da je prišlo do spremembe delodajalca na podlagi 73. člena ZDR. Prenos dejavnosti iz drugo toženke na prvo toženko ne predstavlja nedovoljenega razpolaganja strank, saj zakon ta pravni posel...poslovni razlog - sprememba delodajalca - prenos podjetja - odpoved pogodbe o zaposlitvi
VSRS Sodba VIII Ips 278/2016VS0000036709.05.2017Delovno-socialni oddelekDELOVNO PRAVOVišina ugodnosti, ki jo je omogočil stranki, ob tožnikovem siceršnjem dolgoletnem izpolnjevanju delovnih obveznosti ne dovoljuje pravnega zaključka, da stranki nista mogli nadaljevati delovnega razmerja do izteka odpovednega roka.izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - hujša kršitev delovne obveznosti
VSRS Sodba VIII Ips 260/2016VS0000036423.05.2017Delovno-socialni oddelekPOKOJNINSKO ZAVAROVANJE156. člen ZPIZ-1 kot pogoj za pridobitev pravice do pokojnine določa tudi prenehanje obveznega zavarovanja. Tožnik pogoj dobe in starosti izpolnjuje, ne izpolnjuje pa tretjega, kumulativno določenega pogoja, to je prenehanja zavarovanja. Tožnik je bil na dan 28. 12. 2012 vključen v obvezno zavarovanje v Bosni in Hercegovini. Zato je bil utemeljeno zavrnjen zahtevek za priznanje pravice do...starostna pokojnina - prenehanje zavarovanja
VSRS Sodba VIII Ips 327/2016VS0000036323.05.2017Delovno-socialni oddelekPOKOJNINSKO ZAVAROVANJEPravica do upoštevanja dokupljene dobe nastane šele s plačilom prispevka, ki se odmeri po veljavnem predpisu, prav tako se upoštevajo posledice tega dokupa po veljavnem predpisu. Doba, za katero je možen dokup, ni zavarovalna doba vse do dokupa. Gre za dobo zunaj zavarovanja, ki lastnost zavarovalne dobe in s tem pravico do vštetja dobi šele s plačilom prispevka. Zato se upošteva po pogojih,...pravica do starostne pokojnine - odstotki za odmero - dokup zavarovalne dobe za čas študija
 izberi vse

izbrane: izvozi

Brez krivde je, kdor mora ubogati.
Eius nulla culpa est, cui parere necesse sit.