zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Delovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelek
Kazenski oddelek
Upravni oddelek

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSRS Sklep VIII Ips 44/2017VS0001015016.01.2018Delovno-socialni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - SOCIALNO ZAVAROVANJEPostopek se prekine.denarno nadomestilo za brezposelnost - prekinitev postopka do odločitve ustavnega sodišča
VSRS Sodba VIII Ips 146/2017VS0001014920.02.2018Delovno-socialni oddelekDELOVNO PRAVONadomestitev odsotne delavke med izrabo starševskega dopusta z drugim delavcem ne pomeni nezakonitosti oziroma dejanja, ki je potrebno za odpoved pogodbe o zaposlitvi v smislu drugega odstavka 115. člena ZDR-1. Delodajalec lahko izvede reorganizacijo tako, da določena delovna mest, na katerih pride do zmanjšanja obsega del, ukine, naloge ukinjenega delovnega mesta pa razdeli med ostale zaposlene...odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga - nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu - varovana kategorija delavcev - starševstvo
VSRS Sodba in sklep VIII Ips 180/2017VS0001013305.12.2017Delovno-socialni oddelekDELOVNO PRAVOPri zahtevku za ugotovitev ničnosti dela pogodbe o zaposlitvi ne gre za zahtevek, glede katerega bi bila revizija dovoljena že na podlagi samega zakona. To pomeni, da bi tožnica odločitev sodišča druge stopnje glede ničnosti dela pogodbe o zaposlitvi z revizijo lahko izpodbijala le v primeru, če bi jo Vrhovno sodišče dopustilo na podlagi 367. a člena ZPP, vendar tožnica zoper to odločitev...ničnost pogodbe o zaposlitvi - dovoljenost revizije - nezakonito prenehanje pogodbe o zaposlitvi - sodna razveza pogodbe o zaposlitvi - višina denarnega povračila
VSRS Sklep VIII DoR 38/2017-8VS0001013220.09.2017Delovno-socialni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVORevizija se dopusti glede vprašanja, ali je odpravnina, kakor je dogovorjena v pogodbi o zaposlitvi, korporacijskopravna pravica, ali pa jo je treba šteti za pravico iz delovnega razmerja.predlog za dopustitev revizije - dopuščena revizija - pogodba o zaposlitvi - poslovodna oseba - razrešitev - pogodbeno dogovorjena odpravnina
VSRS Sklep II DoR 27/2018VS0001013122.02.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV - STVARNO PRAVORevizija se dopusti glede vprašanj: 1. Ali nepremičnina, ki po občinskem prostorskem načrtu sodi v območje kmetijskih zemljišč, dejansko pa je na njej zgrajen objekt gospodarske javne infrastrukture, predstavlja stavbno zemljišče? 2. Ali je v postopku za določitev odškodnine za razlaščene nepremičnine pri ugotavljanju vrednosti v skladu z določbami 105. člena Zakona o urejanju prostora...dopuščena revizija - postopek za določitev odškodnine zaradi razlastitve - kmetijsko ali stavbno zemljišče - dejanska namembnost zemljišča - dejanska raba zemljišč - postopek razlastitve nepremičnin - odgovornost države - višina odškodnine
VSRS Sklep VIII Ips 325/2016VS0001013016.01.2018Delovno-socialni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - SOCIALNO ZAVAROVANJEPostopek se prekine.denarno nadomestilo za brezposelnost - prekinitev postopka do odločitve ustavnega sodišča
VSRS Sklep VIII Ips 3/2017VS0001012819.12.2017Delovno-socialni oddelekDELOVNO PRAVOSodišče druge stopnje je zmotno uporabilo materialno pravo, ko je zakonitost izpodbijane odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe presojalo izključno na podlagi določb ZDR-1. Materialnopravno podlago za odločanje v tem sporu predstavljajo tako določbe ZDR-1 o redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi, kot tudi določba četrtega odstavka 13. člena tožničine pogodbe o zaposlitvi. Ta...odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove - pogodba o zaposlitvi - ustreznost ponujene zaposlitve
VSRS Sodba VIII Ips 284/2017VS0001012705.02.2018Delovno-socialni oddelekDELOVNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVOŠkodnega dogodka, zaradi katerega se je tožnica poškodovala, to je zdrsa na eni sami grozdni jagodi, ki je ležala na tleh v zbornici, ni mogoče opredeliti drugače kot nesrečnega slučaja, ki se je pripetil tožnici in za katerega toženki ne moreta odgovarjati po načelu krivdne odgovornosti.odškodnina - poškodba pri delu - krivdna odgovornost - zagotavljanje varnih delovnih pogojev - nesrečno naključje
VSRS Sklep I R 31/2018VS0001012615.03.2018Civilni oddelekMEDNARODNO ZASEBNO PRAVOZPP ne prepoveduje vročanja sodnih pisanj osebam, ki uživajo imuniteto, marveč določa le to, da jim je pisanja treba vročiti po diplomatski poti. Če je torej Okrožno sodišče ugotovilo, da je naslovnik takšna oseba, potem mora pač ubrati tak način vročanja (po notranjem pravu), ne pa odkloniti mednarodne pomoči.vročanje sodnih pisanj - pravna pomoč med državami članicami EU - imuniteta - vročanje po diplomatski poti - odklonitev pomoči - pridržek javnega reda - dokončna odločitev Vrhovnega sodišča RS
VSRS Sklep I R 8/2018VS0001012318.01.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVODelegacija pristojnosti sodišča predstavlja izjemo od splošnih pravil o krajevni pristojnosti, izjeme pa je treba razlagati restriktivno.določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - nezadovoljstvo stranke z delom sodišča
VSRS Sklep II DoR 385/2017VS0001012007.02.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOPredlog za dopustitev revizije se nanaša izključno na ravnanje sodišča prve stopnje in zato ne vsebuje obligatornih sestavin, ki jih predpisuje četrti odstavek 367.b člena ZPP.predlog za dopustitev revizije - obvezne sestavine predloga za dopustitev revizije - nepopolna vloga - zavrženje predloga za dopustitev revizije
VSRS Sklep II DoR 407/2017VS0001011808.03.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVOPogoji iz 367. a člena ZPP za dopustitev revizije niso izpolnjeni. povrnitev nepremoženjske škode - kršitev osebnostnih pravic - duševne bolečine - članek - objava fotografije v tisku - objava sodbe - pomembno pravno vprašanje - pravica do svobode izražanja - pravica do časti in dobrega imena - dovoljenost revizije - dovoljenost predloga za dopustitev revizije - vrednost spornega...predlog za dopustitev revizije - povrnitev premoženjske škode - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - osebnostne pravice - poseg v čast in dobro ime - javna oseba - opravičilo - objava sodbe - zavrnitev predloga za dopustitev revizije
VSRS Sklep II DoR 412/2017VS0001011508.03.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVOPogoji iz 367. a člena ZPP za dopustitev revizije niso izpolnjeni.predlog za dopustitev revizije - povrnitev nepremoženjske škode - višina odškodnine - objektivna pogojenost višine odškodnine - obrazloženost sodbe sodišča druge stopnje - zavrnitev predloga za dopustitev revizije
VSRS Sklep II DoR 1/2018VS0001011422.02.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOČe predlogu za dopustitev revizije ni priložen dokaz o izpolnjevanju pogojev iz četrtega odstavka 86. člena ZPP, sodišče vlogo zavrže (367č. člen ZPP).dovoljenost predloga za dopustitev revizije - postulacijska sposobnost - zakoniti zastopnik otroka - dokazilo o opravljenem pravniškem državnem izpitu - zavrženje predloga za dopustitev revizije
VSRS Sklep II DoR 10/2018VS0001007122.02.2018Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVOKer niso izpolnjeni pogoji, ki jih za dopustitev revizije določa prvi odstavek 367.a člena ZPP, je Vrhovno sodišče zavrnilo predlog v skladu z drugim odstavkom 367.c člena ZPP.predlog za dopustitev revizije - prenehanje vznemirjanja lastnika nepremičnine - pridobitev lastninske pravice s priposestvovanjem - dobrovernost - priposestvovalna doba - zavrnitev predloga za dopustitev revizije
VSRS Sklep I R 18/2018VS0001007022.02.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOSodišče se lahko po uradni dolžnosti ob predhodnem preizkusu tožbe izreče za krajevno nepristojno le, kadar je kakšno drugo sodišče izključno krajevno pristojno (drugi odstavek 22. člena ZPP).spor o pristojnosti - krajevna pristojnost - odločanje po uradni dolžnosti - prorogacija pristojnosti
VSRS Sklep II DoR 386/2017VS0001006508.03.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO - STVARNO PRAVORevizija je dopuščena glede vprašanja opredelitve zgradb kot premičnih stvari.dopuščena revizija - prodaja nepremičnine v stečaju - originarna pridobitev lastninske pravice - izročitev nepremičnine kupcu - izločitvena pravica na premičnini - stavba kot premičnina
VSRS Sklep II DoR 35/2018VS0001006415.03.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVORevizija se dopusti glede vprašanja, ali pravica do združevanja sodi med osebnostne pravice in kot takšna predstavlja podlago za uveljavljanje pravno priznane škode.dopuščena revizija - osebnostna pravica - pravica do združevanja - članstvo v lovski družini - pravno priznana škoda - odškodnina za nepremoženjsko škodo
VSRS Sklep I R 26/2018VS0001006115.03.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVODvoma v objektivno nepristranskost sodišča ne more sama po sebi utemeljiti okoliščina, da je sorodnica stranke v zadevi zaposlena na sodišču, ki sicer ni pristojno za odločanje, se pa nahaja v isti stavbi kot sodišče, pristojno za odločanje, in se pozna ter redno srečuje z zaposlenimi na tem sodišču.določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - poslovanje v isti sodni stavbi - zavrnitev predloga
VSRS Sklep I R 34/2018VS0001006015.03.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOOkoliščina, da je okrajno sodišče organizacijska enota okrožnega sodišča, se nanaša samo na nekatere vidike organizacijskega poslovanja sodišča, glede bistvenega, to je glede sojenja, pa sta obe sodišči popolnoma samostojni in neodvisni, kar velja tudi za sodnike enega in drugega sodišča.določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - nepravdni postopek - predsednik okrožnega sodišča kot stranka v postopku pred okrajnim sodiščem - organizacijska enota - zavrnitev predloga
 izberi vse

izbrane: izvozi

Slepi naj ne sodi o barvi.
Caecus ne iudicet de colore.