zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Delovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelek
Kazenski oddelek
Upravni oddelek

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSRS Sklep III DoR 7/2018-8VS0001051220.03.2018Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVORevizija se dopusti glede vprašanj, - ali se sklep o izvršbi na dolžnikova denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet razteza tudi na plačila, ki jih organizacija za plačilni promet prejme po vročitvi sklepa o izvršbi za dolžnika iz naslova poslovanja s plačilnimi karticami preko POS terminalov, in - ali je imela banka v okoliščinah konkretnega primera pravico do pobota svojih...dopuščena revizija - izvršba na denarna sredstva pri organizaciji za plačilni promet - sklep o izvršbi - čas plačila - poslovanje prek POS terminala - plačilna kartica - prenehanje terjatve - pobot
VSRS Sklep III R 14/2018VS0001051120.03.2018Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVOPredmet spora v tej zadevi je neizplačana plača po pogodbi o zaposlitvi. Ker gre za spor med delavcem in delodajalcem o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja, je za odločanje na podlagi b) točke prvega odstavka 5. člena ZDSS-1 stvarno pristojno delovno sodišče.spor o pristojnosti - spor iz delovnega razmerja - pristojnost delovnega sodišča - pogodba o zaposlitvi - plačilo plače
VSRS Sklep III DoR 24/2018-8VS0001051020.03.2018Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOVrednost spornega predmeta obnovljenega postopka je enaka vrednosti spornega predmeta že končanega postopka. Predlagatelj mora že v predlogu za dopustitev revizije izkazati tudi obstoj pogojev za njegovo dovoljenost, vključno z vrednostjo spornega predmeta, če želi doseči njegovo vsebinsko obravnavo.predlog za dopustitev revizije - procesne predpostavke - vrednost spornega predmeta - sklep o zavrnitvi predloga za obnovo postopka - zavrženje predloga za dopustitev revizije
VSRS Sodba II Ips 77/2016VS0001023215.02.2018Civilni oddelekPRAVO INTELEKTUALNE LASTNINEToženka je z licenčnimi pogodbami z dne 6. 1. 2009 pridobila pravice po načelu "vse-pravice-na-enem-mestu" (one-stop-shop). Ta način je koristen za uporabnike in imetnike pravic, saj zmanjšuje stroške kolektivnega upravljanja pravic, zato je lahko licenciranje pravic cenejše. Memorandum in njegovi Dodatki tako predstavljajo skupno tarifo, pri sklenitvi katere je sodelovalo več kolektivnih...kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic - kabelska retransmisija avdiovizualnih del - izključna materialna avtorska pravica - kolektivne organizacije - licenčna pogodba - razlaga pogodbe - namen pogodbenikov - aktivna legitimacija - inkaso cesija
VSRS Sodba II Ips 57/2016VS0001023122.02.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVOVrhovno sodišče je že večkrat zavzelo stališče, da v postopku, ki se nadaljuje po dolžnikovem ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, tožbo tvori predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine skupaj s prvo tožnikovo pripravljalno vlogo, v kateri ta navede dejansko podlago toženčeve obveznosti. Pravnorelevantni dejanski substrat zadeve je bil tako zaobsežen...izvršba na podlagi verodostojne listine - postopek po razveljavitvi sklepa o izvršbi zaradi ugovora - sprememba tožbe - prekluzija - poroštvo - menica - sodba presenečenja - pravica do izjave v postopku
VSRS Sklep II DoR 32/2017VS0001022915.06.2017Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVORevizija se dopusti glede pravnega vprašanja, ali lahko odsotno oziroma pomanjkljivo obrazložitev odločitve sodišča prve stopnje o zavrnitvi dokaznega predloga nadomesti sodišče druge stopnje s svojo obrazložitvijo in odločitev sodišča prve stopnje na tak način potrdi.dopuščena revizija - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pravica do izjave pred sodiščem - pomanjkljiva obrazložitev odločbe sodišča druge stopnje - zavrnitev dokaznega predloga
VSRS Sklep I Up 35/2018VS0001021507.03.2018Upravni oddelekUPRAVNI SPOR - ZAVAROVALNIŠTVOPrenehanje sklada bi bila lahko težko popravljiva škoda v smislu 32. člena ZUS-1, če bi bila ta škoda neposredna posledica (izvršitve) v tem upravnem sporu izpodbijanega akta. Domnevna splošna izguba zaupanja strank, ki naj bi povzročila množične in nepovratne odhode strank, pa, tudi če bi jo anketa, na katero se pritožnik sklicuje, izkazovala, ni neposredna posledica izpodbijanega akta,...upravni spor - sodno varstvo zoper odredbo Agencije za zavarovalni nadzor - prepoved opravljanja zavarovalnih poslov - začasna odredba - nastanek težko popravljive škode - prenehanje sklada - nastanek škodljive posledice - neposredna posledica v upravnem sporu izpodbijanega akta
VSRS Sklep X Ips 184/2017VS0001021414.02.2018Upravni oddelekDAVKI - UPRAVNI SPORV obravnavani zadevi je revident vložil tožbo zoper odločbo o odmeri dohodnine. Postavljena vprašanja pa se nanjo sploh ne nanašajo, saj revident njeni višini ali pravilnosti niti ne ugovarja. Zavzema se le, da bi moral davčni organ upoštevati njegov predlog za uveljavitev odloga davčne obveznosti, kar pa je predmet samostojnega postopka.dovoljenost revizije - pomembno pravno vprašanje - dohodnina - samoprijava - odlog ugotavljanja davčne obveznosti - vprašanje ni pomembno po vsebini obravnavane zadeve
VSRS Sklep I Up 32/2018VS0001021313.03.2018Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJA - UPRAVNI SPORProcesna predpostavka za začasno odredbo ni podana, če tožnik ne predlaga zadržanja izvrševanja izdanega upravnega akta ali začasne ureditve stanja glede na sporno pravno razmerje.začasna odredba - procesne predpostavke za izdajo začasne odredbe - trditveno in dokazno breme pri začasni odredbi - nedovoljena začasna odredba - nedovoljena pritožba - prepoved spremembe odločbe v škodo pritožnika (reformatio in peius)
VSRS Sklep X Ips 200/2017VS0001021214.02.2018Upravni oddelekDAVKI - UPRAVNI SPOROdmera davka na darilo je bila zavrnjena, ker revident ni dokazal, da je darilo od matere in žene res prejel. Gre torej za vprašanje ugotovljenega dejanskega stanja o tem, ali je bilo darilo dano ali ne, kar ni predmet revizijske presoje. Vprašanje o ustavnosti določbe o dokaznem bremenu in roku za hrambo dokazov v postopku po tedaj veljavnem petem odstavku 68. in 69. členu ZDavP-2 pa tudi ni...dovoljenost revizije - davek na dediščine in darila - vrednostni kriterij - pravica ali obveznost ni izražena v denarni vrednosti - pomembno pravno vprašanje - vprašanje ni pomembno po vsebini obravnavane zadeve - dejansko stanje kot revizijski razlog - pravni interes revidenta
VSRS Sklep X Ips 215/2017VS0001021007.02.2018Upravni oddelekSTANOVANJSKO PRAVO - UPRAVNI SPORV obravnavani zadevi je bila zavrnjena revidentova zahteva za izplačilo nepovratnih državnih sredstev v višini 2.597,47 EUR, zato pogoj za dovoljenost revizije po 1. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1 ni izpolnjen. Prvo vprašanje je v praksi Vrhovnega sodišča že rešeno, saj je Vrhovno sodišče v sodbi X Ips 300/2010 z dne 13. 1. 2011 že sprejelo stališče, da odločba (o pravici...dovoljenost revizije - vrednostni kriterij ni izpolnjen - nepovratna sredstva - prejšnji imetnik stanovanjske pravice - najemnik - pomembno pravno vprašanje - že rešeno pravno vprašanje - pravno vprašanje ni pomembno po vsebini zadeve - zelo hude posledice niso izkazane
VSRS Sklep X Ips 108/2017VS0001020931.01.2018Upravni oddelekDAVKIJezikovna razlaga določbe 63. člena ZDavP-2 ne vodi do sklepa, da se davčna napoved, vložena na podlagi samoprijave, vsebinsko v čemer koli razlikuje od pravočasno vložene davčne napovedi. Zakon opredeljuje končni rok, do katerega je davčna napoved na podlagi samoprijave lahko vložena, ne postavlja pa omejitev glede dejstev, ki jih zavezanec v njej lahko navaja. Izhajajoč iz samega...dovoljena revizija - pomembno pravno vprašanje - samoprijava - dohodnina - uveljavljanje olajšave - jezikovna, sistemska in namenska razlaga - načelo davčne pravičnosti - načelo enakosti pred zakonom
VSRS Sodba X Ips 216/2016VS0001019707.03.2018Upravni oddelekDENACIONALIZACIJAPravice do denacionalizacije ni mogoče odreči osebi, če na podlagi predpisov, ki jih je za izvedbo te pogodbe sprejela tuja država, odškodnine ne bi mogla dobiti, četudi bi jo uveljavljala. Torej je treba ugotavljati tudi, ali bi po FIP in na njeni podlagi sprejetih izvedbenih predpisov prejšnji lastnik sploh lahko uveljavljal odškodnino za podržavljeno premoženje, katerega denacionalizacijo...dovoljena revizija - denacionalizacija - vrednostni kriterij - odškodnina od tuje države - pravica do odškodnine na podlagi bilateralne pogodbe med Zvezno republiko Nemčijo in Republiko Avstrijo (finančna in izravnalna pogodba, FIP) - izključitveni razlog - napačna uporaba materialnega prava - možnost pridobitve odškodnine od druge države
VSRS Sodba I Up 264/2017VS0001019621.02.2018Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJA - UPRAVNI SPORPritoženega razloga zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ni dopustno uveljavljati, če je materialnopravna presoja sodišča prve stopnje oprta na v upravnem postopku ugotovljeno dejansko stanje. Če bi bile pomanjkljivosti ugotovljenega dejanskega stanja takšne, da jih je treba odpraviti v ponovljenem upravnem postopku, bi bili podani pogoji za odpravo izpodbijanega akta tožene...mednarodna zaščita - dejansko stanje - pritožbeni razlog zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja - nedopusten pritožbeni razlog - preizkus pravilnosti ugotovljenega dejanskega stanja ali ugotavljanje dejanskega stanja pred sodiščem prve stopnje - odločanje na seji - prekluzija navajanja novih dejstev in dokazov
VSRS Sklep I Up 25/2018VS0001019321.02.2018Upravni oddelekTELEKOMUNIKACIJE - UPRAVNI SPORZatrjevana neizvršljivost oziroma nejasnost posameznih točk izreka izpodbijane odločbe bo predmet meritorne presoje predmetnega upravnega spora, morebitna vprašanja v zvezi s potencialnim izvršilnim postopkom pa so lahko predmet obravnave pred izvršilnimi organi.začasna odredba - težko popravljiva škoda - bodoče negotovo dejstvo - neizvršljivost - trditveno breme - ugovori v izvršilnem upravnem postopku
VSRS Sklep X Ips 334/2017VS0001019115.12.2017Upravni oddelekUPRAVNI SPORIzpodbijana sodba je bila revidentovi pooblaščenki za sprejem pisanj (ki jo je imenoval ob vložitvi tožbe), vročena 20. 6. 2017. Rok za vložitev revizije je tako začel teči 21. 6. 2017 in se je iztekel 21. 8. 2017. Ker je revident revizijo priporočeno po pošti poslal 9. 10. 2017, je revizija prepozna.pooblaščenec za sprejem pisanj - prepozna revizija
VSRS Sodba VIII Ips 329/2017VS0001015820.03.2018Delovno-socialni oddelekDELOVNO PRAVOObe sodišči sta se pravilno oprli na 233. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki ne predpisuje pisne oblike izdanega dovoljenja za odhod iz kraja bivanja.izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - zloraba bolniškega staleža - odpotovanje iz kraja bivanja - odobritev osebnega zdravnika - nezakonitost odpovedi - sodna razveza pogodbe o zaposlitvi - višina denarnega povračila
VSRS Sklep VIII Ips 266/2017VS0001015706.03.2018Delovno-socialni oddelekDELOVNO PRAVOPomanjkanje nepristranskosti pri sodno postavljenemu izvedencu lahko pomeni kršitev načela enakosti orožij kot enega izmed vidikov poštenega postopka. Vendar morajo biti očitki o pristranskosti utemeljeni. Položaj dr. A. A. se ne nanaša na položaj izvedenca pri eni od strank v postopku, temveč se povezuje z ustanovo, kjer se je tožeča stranka zdravila več let pred spornim dogodkom v letu...sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi - ničnost sporazuma - razsodnost - dokazovanje z izvedencem - pristranskost - določitev drugega izvedenca - različna mnenja izvedencev - bistvena kršitev določb postopka
VSRS Sodba VIII Ips 204/2017VS0001015520.03.2018Delovno-socialni oddelekPOKOJNINSKO ZAVAROVANJENa podlagi odločbe Ustavnega sodišča je ponovna odmera omogočena tudi v primerih, v katerih v času njenega sprejema niso bile izpolnjene procesne predpostavke za uveljavitev izrednih pravnih sredstev po splošnih procesnih pravilih, torej ne glede na to, koliko časa je preteklo od dokončnosti odločbe o priznanju in odmeri pravice do pokojnine. Glede učinkovanja nove odločbe je Ustavno...pokojninska osnova - odmera - odločba Ustavnega sodišča - ponovna odmera - učinek za naprej
VSRS Sklep VIII R 12/2017VS0001015107.03.2018Delovno-socialni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVOOb obstoju tehtnih razlogov, ki utemeljujejo dvom o videzu nepristranskosti vseh sodnikov določenega stvarno pristojnega sodišča, lahko stranka „izločitev sodišča“ doseže s predlogom za prenos krajevne pristojnosti po 67. členu ZPP. Če predlog za izločitev sodnika oziroma predlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča vloži nekdo, ki nima te pravice, je predlog treba...izločitev vseh sodnikov prvostopenjskega in pritožbenega sodišča - predlog za prenos krajevne pristojnosti - oseba pooblaščena za zastopanje - razveljavitev volitev v svet delavcev - zavrženje predloga
 izberi vse

izbrane: izvozi

Veliki tatovi pogosto kaznujejo male.
Magni minores saepe fures puniunt.