zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Delovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelek
Kazenski oddelek
Upravni oddelek

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSRS Sklep III Ips 142/2015VS0001075825.07.2017Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVOPrevzemnik dolga ne more spreminjati pogodbenega razmerja, iz katerega izvira dolg. S prevzemom dolga koga drugega stopi prevzemnik na mesto prejšnjega dolžnika, ki postane s tem prost obveznosti (prvi odstavek 429. člena OZ), ne stopi pa na mesto prejšnjega dolžnika kot pogodbene stranke. Potem ko prevzame dolg, se lahko z upnikom dogovarja o načinu njegove izpolnitve, celo o odpustu dolga,...prevzem dolga - prenos pogodbe
VSRS Sodba III Ips 111/2016-3VS0001075723.01.2018Gospodarski oddelekPRAVO DRUŽB - PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINEPri presoji razlikovalnosti firm je treba upoštevati celovito dojemanje povprečnega potrošnika. Za kupca je odločilen vtis oziroma zaznava, ki jo vzbudi fantazijska sestavina firme, saj jo le-ta najbolj karakterizira in individualizira. Označba dejavnosti ni nepomembna, vendar pa ne more opravljati tako pomembne funkcije pri individualizaciji firme kot fantazijska sestavina. Znamki v razmerju...firma - načelo izključnosti firme - razlikovalnost - generičen izraz - blagovna znamka - kršitev znamke
VSRS Sklep III Ips 13/2018VS0001075613.03.2018Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOKer vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe, ki znaša 104.212,40 EUR, ne presega revizijskega praga iz 490. člena ZPP in ker tožena stranka ni izkazala, da bi bila revizija dopuščena, ta ni dovoljena. Vrhovno sodišče jo je zato na podlagi 377. člena ZPP zavrglo.dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - direktna revizija - zavrženje revizije
VSRS Sklep III DoR 29/2018-10VS0001075510.04.2018Gospodarski oddelekPRAVO INTELEKTUALNE LASTNINERevizija se dopusti glede vprašanja ali v skladu z 42. členom ZIL-1 kombinacija dveh ali več generičnih, običajnih besed v znamki lahko ustvari razlikovalni učinek.dopuščena revizija - blagovna znamka - figurativna znamka - razlikovalni učinek - generičen izraz
VSRS Sklep III Ips 76/2016VS0001075113.03.2018Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOSmisel določbe drugega odstavka 226. člena ZPP je v tem, da se s predložitvijo overjenega prevoda zagotovi, da listine, sestavljene v tujem jeziku, prevede za to pristojna oseba, ki z overitvijo prevoda jamči, da prevod ustreza vsebini listine v tujem jeziku. Sodišče samo, tudi če gre za jezik, ki ga sodnik, ki sodi v zadevi, pozna, ne more nadomestiti overjenega prevoda. V konkretnem primeru...absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - dokazi - listina v tujem jeziku - overjen prevod listin, sestavljenih v tujem jeziku - dopuščena revizija
VSRS Sklep I R 39/2018VS0001073615.03.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOVrhovno sodišče je že v številnih odločbah pojasnilo, da se pristojnost presodi takoj po prejemu predloga za izvršbo na podlagi navedb v predlogu in na podlagi dejstev, ki so sodišču znana (prvi in drugi odstavek 17. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ) ter da podatek o prebivališču dolžnika ni podatek, ki bi bil sodišču...spor o pristojnosti - izvršilni postopek - stalno bivališče dolžnika - krajevna pristojnost
VSRS Sklep I R 23/2018VS0001073515.03.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOZa presojo pristojnosti, ki se ravna po prebivališču toženca, je tako odločilen podatek, ki ga upnik navede v tožbi ali, kot v tem primeru, v predlogu za izvršbo na podlagi verodostojne listine. Krajevna pošta, ki je navedena v predlogu za izvršbo, je pošta 9220 Lendava.spor o pristojnosti - izvršilni postopek - stalno bivališče dolžnika - krajevna pristojnost
VSRS Sklep I R 20/2018VS0001073415.02.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOOkoliščine bi lahko v javnosti vzbudile vtis, da je višje sodišče, če bi odločilo o pritožbah, odločilo pristransko.določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - sodnik sodišča nižje stopnje kot stranka v postopku - skupna prostorska lokacija sodišč
VSRS Sklep II DoR 375/2017VS0001073315.02.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVORevizija se dopusti glede vprašanja, ali in pod kakšnimi pogoji je v tovrstnih primerih dopustna uporaba načela prostega preudarka ob prisoji odškodnine.dopuščena revizija - povrnitev premoženjske škode - izbrisani - višina odškodnine - trditveno in dokazno breme - odmera višine odškodnine po prostem preudarku
VSRS Sklep II DoR 60/2018VS0001073215.03.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVOPogoji za dopustitev revizije niso izpolnjeni.predlog za dopustitev revizije - zastaranje odškodninske terjatve za nepremoženjsko škodo - skaženost - zaključek zdravljenja - aktivno zdravljenje - estetska motnja - brazgotine - zavrnitev predloga za dopustitev revizije
VSRS Sklep II DoR 2/2018VS0001073115.03.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVOPogoji za dopustitev revizije niso izpolnjeni.predlog za dopustitev revizije - spor iz razmerja med starši in otroki - izpodbijanje očetovstva - izjava o priznanju očetovstva - izpodbijanje izjave o priznanju očetovstva - pravna praznina - analogija - napake volje - zmota - pravočasnost tožbe - subjektivni rok - objektivni rok - zavrnitev predloga za dopustitev revizije
VSRS Sklep II DoR 359/2017VS0001073008.03.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVOPogoji iz prvega odstavka 367.a člena ZPP niso izpolnjeni.predlog za dopustitev revizije - solastnina - ugotovitev velikosti deležev na solastnem premoženju - zavrnitev predloga za dopustitev revizije
VSRS Sklep II DoR 18/2018, II DoR 23/2018VS0001072922.03.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVORevizija se dopusti glede vprašanj, ali je odločitev sodišča druge stopnje obremenjena s kršitvijo iz 22. člena Ustave in v smeri preizkusa pravilnosti določitve pripadajočega zemljišča.dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - ugotovitev obstoja lastninske pravice - etažna lastnina - pripadajoče zemljišče - določitev pripadajočega zemljišča - pravica do enakega varstva pravic
VSRS Sklep II DoR 399/2017VS0001072708.03.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVOPogoji iz prvega odstavka 367.a člena ZPP niso izpolnjeni.predlog za dopustitev revizije - zavarovalna pogodba - regresni zahtevek zavarovalnice - zavrnitev predloga za dopustitev revizije
VSRS Sklep II DoR 13/2018VS0001072615.03.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVOKer niso izpolnjeni pogoji, ki jih za dopustitev revizije določa 367. člen ZPP, je Vrhovno sodišče predlog toženk za dopustitev revizije zavrnilo.predlog za dopustitev revizije - odstop od pogodbe - izpraznitev stanovanjske hiše - leasing - zavrnitev predloga za dopustitev revizije
VSRS Sklep II DoR 406/2017VS0001072515.03.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVOKer niso izpolnjeni pogoji, ki jih za dopustitev revizije določa 367. člen ZPP, je Vrhovno sodišče toženkin predlog za dopustitev revizije zavrnilo.predlog za dopustitev revizije - neupravičena pridobitev - vlaganja v nepremičnino - povrnitev vlaganj - zavrnitev predloga za dopustitev revizije - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - dokazovanje - načelo neposrednosti
VSRS Sodba III Ips 78/2016VS0001067313.03.2018Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - JAVNI ZAVODI - SODNI REGISTERVpis omejitve zastopanja v sodni register je odločilnega pomena za učinkovanje omejitve v razmerju do tretjih oseb. Kljub objavi Sklepa, ki omejuje pooblastila zakonitega zastopnika, v Uradnem listu zato ni mogoče šteti, da ima omejitev zastopanja neposredni učinek nasproti tretjim osebam že z objavo, ne da bi bila tudi vpisana v sodni register. Nasproti dobrovernim tretjim osebam je omejitev...vpis v sodni register - javni zavod - zastopanje - pooblastilo zakonitega zastopnika pravne osebe - omejitev pooblastil zakonitega zastopnika - vpis omejitev zastopnika - omejitve zastopanja, določene s podzakonskim aktom - učinek proti tretjim - dopuščena revizija
VSRS Sodba II Ips 74/2016VS0001066408.03.2018Civilni oddelekDAVKI - IZVRŠILNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVOPrimarni cilj ZJShemFO je izboljšanje položaja ogroženih skupin fizičnih oseb in ne povečanje zaščite bank. (Večja) naklonjenost oziroma pripravljenost bank do dajanja kreditov tem skupinam oseb je le sredstvo za dosego navedenega cilja. Ni sprejemljiva razlaga, da je že zgolj na podlagi dejstva, da tožeča stranka ima možnost toženi stranki zagotoviti odlog, delni odpis, odpis ali...kreditna pogodba - dokončno poplačilo terjatve - jamstvo države - jamstvena shema RS - poroštvo države - vnovčenje jamstva države - obveznost vnovčitve jamstva - pasivna legitimacija - varstvo kreditojemalca - namen ZJShemFO - uporaba OZ - subsidiarna uporaba zakona - pravica upnika do izbire - pravica do enakega varstva pravic - načelo enakosti pred zakonom - odlog plačila - izvršilni postopek - davčni postopek - dopuščena revizija
VSRS Sklep VIII DoR 11/2018-6VS0001057820.03.2018Delovno-socialni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVORevizija se dopusti glede naslednjih vprašanj: − ali gre pri dosojenih zneskih za odškodnino, za nadomestilo ali za drug prejemek iz delovnega razmerja, − ali in na kateri podlagi se od prejemka zaradi nezagotovljenega tedenskega počitka plačajo dohodnina in prispevki?predlog za dopustitev revizije - dopuščena revizija - tedenski počitek - vojak - davki in prispevki
VSRS Sklep VIII R 6/2018VS0001057720.03.2018Delovno-socialni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOGlede na prebivališče tožnika in zakonitih zastopnikov toženke (ki so predlagani za zaslišanje v tem sporu) ter njihovih pooblaščencev bo postopek mogoče hitreje in z manjšimi stroški izvesti pred drugim sodiščem.delegacija pristojnosti - prenos pristojnosti - lažja izvedba postopka
 izberi vse

izbrane: izvozi

Svojo pravico izvršuj tako, da ne prizadeneš tuje. Gaj.
Ita utere tuo ut alienum non laedas.