zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Delovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelek
Kazenski oddelek
Upravni oddelek

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSRS Sklep I R 43/2018VS0001104712.04.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOZa odločanje v tej zadevi se določi Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici.določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - uslužbenec pristojnega sodišča kot stranka v postopku
VSRS Sklep I R 32/2018VS0001104508.03.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOVrhovno sodišče je ocenilo, da v predlogu predstavljene okoliščine ne morejo ustvarjati dvoma v nepristranskost vseh sodnikov sedaj pristojnega sodišča. Zato je predlog zavrnilo.določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - dvom v nepristranskost sodnikov pristojnega sodišča
VSRS Sklep I R 33/2018VS0001104322.03.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOV predlogu (pristojnega sodišča) navedeni razlogi utemeljujejo pričakovanje, da bo bolj ekonomično, če bo o zadevi odločalo Okrajno sodišče na Ptuju, ker bodo v zvezi s prihodom prič in pooblaščenca na sodišče tako nastali znatno nižji stroški, kot če bi o zadevi odločalo pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani. Ob tem velja še odgovoriti, da je tožničino sklicevanje na prorogacijsko...določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz razloga smotrnosti - dogovor o krajevni pristojnosti - prorogacijska klavzula - zdravstveno stanje stranke v postopku - bivališče prič - bivališče pooblaščenca - ekonomičnost postopka
VSRS Sklep II DoR 69/2018VS0001104205.04.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVORevizija se dopusti glede vprašanja, ali je sodba sodišča druge stopnje obremenjena z absolutno bistveno kršitvijo določb pravdnega postopka.dopuščena revizija - razmerja med zakoncema po razvezi zakonske zveze - pravica zakonca do preživnine - preživljanje nepreskrbljenega zakonca - potrebe preživninskega upravičenca - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - obrazložitev sodbe - odgovor na pritožbene navedbe - razlogi sodbe o odločilnih dejstvih
VSRS Sklep II DoR 382/2017VS0001104122.02.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVOKer niso izpolnjeni pogoji, ki jih za dopustitev revizije določa 367. člen ZPP, je Vrhovno sodišče tožnikov predlog za dopustitev revizije zavrnilo.predlog za dopustitev revizije - preživljanje mladoletnega otroka - preživnina - zaposlitev v slovenski vojski - dodatno delo - zavrnitev predloga za dopustitev revizije
VSRS Sklep II DoR 400/2017VS0001104018.04.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVOPogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367. a člena ZPP niso izpolnjeni.predlog za dopustitev revizije - premoženjska razmerja med zakonci - delitev skupnega premoženja zakoncev - trditveno breme - trditvena podlaga - aktiva in pasiva premoženja - zavrnitev predloga za dopustitev revizije
VSRS Sklep II DoR 7/2018VS0001103915.03.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVOPogoji iz prvega odstavka 367.a člena ZPP niso izpolnjeni.predlog za dopustitev revizije - tretja oseba - zavrnitev predloga za dopustitev revizije - obvezno zavarovanje odgovornosti v prometu - letalska nesreča - pojem tretje osebe - povrnitev nepremoženjske škode - duševne bolečine zaradi smrti bližnjega - posredni oškodovanci
VSRS Sklep II DoR 24/2018VS0001103815.03.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - KMETIJSKA ZEMLJIŠČA - STVARNO PRAVOPogoji iz prvega odstavka 367.a člena ZPP niso izpolnjeni.predlog za dopustitev revizije - pridobitev lastninske pravice na nepremičnini - kmetijsko zemljišče - dobra vera - priposestvovanje - zavrnitev predloga za dopustitev revizije
VSRS Sklep II DoR 351/2017VS0001103728.03.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVORevizija se dopusti glede vprašanja, ali kupca, ki v zvezi s predmetom nakupa uveljavlja pravico iz naslova pogodbene garancije, zavezuje enoletni prekluzivni rok in ali ga potem, ko od pogodbe odstopi, veže isti enoletni rok, v katerem mora vložiti tožbo na vračilo danega ter plačilo odškodnine po drugem odstavku 468. člena OZ ali pa odstop od pogodbe pretrga tek enoletnega roka oziroma je...dopuščena revizija - kupoprodajna pogodba - skrita napaka - pogodbena garancija - odstop od pogodbe - kondikcijski zahtevek za vračilo že plačanega - odškodninski zahtevek - zastaranje odškodninske terjatve - prekluzivni rok - pretrganje roka
VSRS Sklep II DoR 71/2018VS0001103428.03.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVORevizija se dopusti glede vprašanj, ali sta sodišči nižjih stopenj pravilno uporabili določbo 631. člena OZ pri presoji izpolnjenosti pogojev za neposredni zahtevek tožnice in ali sta pravilno upoštevali dejstvo, da je bila terjatev (poplačilna vsota) podjemnika do revidentke kot naročnice že pred postavitvijo neposrednega zahtevka neposredno odstopljena, in ali je pritožbeno sodišče...dopuščena revizija - podjemna pogodba (pogodba o delu) - neposredna zahteva podjemnikovih sodelavcev do naročnika - neposredni zahtevek podizvajalca do naročnika - dospelost terjatve - odstop terjatve glavnega izvajalca do naročnika - prehod terjatve - kumulativna izpolnitev pogojev - učinki odstopa terjatve - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - nasprotje v razlogih sodbe
VSRS Sklep II DoR 415/2017VS0001103328.03.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVORevizija se dopusti glede vprašanja procesne pravilnosti odločitve pritožbenega sodišča o nedopustnih pritožbenih novotah glede toženčevih pritožbenih navedb o njegovi dobri veri ob pridobitvi solastninske pravice do ene polovice deleža na sporni nepremičnini.dopuščena revizija - pridobitev lastninske pravice na nepremičnini - solastnina - solastni delež - dobra vera - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pritožbene novote
VSRS Sklep II DoR 255/2017VS0001103228.03.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVOPogoji iz prvega odstavka 367.a člena ZPP niso izpolnjeni.predlog za dopustitev revizije - prodajna pogodba - razveza pogodbe - sklenitev nove pogodbe - plačilo kupnine - pravica uporabe na nepremičnini - zavrnitev predloga za dopustitev revizije - uporabnina
VSRS Sklep II DoR 383/2017VS0001103128.03.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVORevizija se dopusti glede vprašanj: - ali lahko upravnik večstanovanjske stavbe začne izvajati posel rednega upravljanja ali nujna vzdrževalna dela preden dobi soglasje etažnih lastnikov oz. brez veljavno sprejetih sklepov etažnih lastnikov, - ali etažni lastniki odgovarjajo za plačilo stroškov, ki so posledica izvedbe takšnih poslov, če upravnik naknadno, že po izvedbi posla, pridobi...dopuščena revizija - upravljanje večstanovanjske stavbe - upravnik - posli rednega upravljanja - nujna dela - sklep etažnih lastnikov - poslovodstvo brez naročila - večinsko soglasje etažnih lastnikov - naknadno soglasje - konkludentno soglasje
VSRS Sklep II DoR 396/2017VS0001103007.02.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINERevizija se dopusti v smeri materialnopravnega preizkusa pravilnosti pravnomočne odločitve glede določitve običajnega avtorskega honorarja v konkretnem primeru.dopuščena revizija - kolektivno upravljanje avtorske pravice - predobstoječa glasba v avdiovizualnih delih - Pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del - višina nadomestila za javno uporabo glasbenih del - avtorski honorar - uporaba tarife - skupni sporazum o višini nadomestil
VSRS Sklep Cp 18/2017VS0001102305.03.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVOV nepravdnih postopkih pri uporabi določb ZPP o prekluziji treba upoštevati naravo in še posebej tudi vrsto nepravdnega postopka. Postopek priznanja tuje sodne odločbe je predlagalni postopek in v njem je uveljavljeno razpravno načelo, zato ni mogoče na načelni ravni izključiti smiselne uporabe pravil ZPP o prekluziji. Vendar pa mora sodišče določbe ZPP smiselno uporabiti tako, da uravnoteži...priznanje tuje sodne odločbe - nepravdni postopek - prekluzija dejstev - izraelska sodba - pravica do učinkovitega sodnega varstva - načelo materialne resnice - pogoj vzajemnosti - pridržek javnega reda - zdravniška napaka (medicinska napaka)
VSRS Sklep XI Ips 10906/2018VS0001100230.03.2018Kazenski oddelekKAZENSKO PROCESNO PRAVOPostopek prijetja in predaje na podlagi evropskega naloga je poseben postopek, ki je urejen v posebnem zakonu (lex specialis). Postopek v zvezi z odreditvijo pripora, vključno s pravnimi sredstvi in podaljševanjem pripora, je v zakonu urejen določno in (skoraj) popolno in le izjemoma predvideva smiselno uporabo določb ZKP. Zakon izrecno določa kot pravno sredstvo le pritožbo in ne predvideva...zahteva za varstvo zakonitosti - dovoljenost - evropski nalog za prijetje in predajo - pripor
sodba II Ips 337/92VS0001107.01.1993Civilni oddelekSTANOVANJSKO PRAVONa podlagi pogodbe, s katero imetnik stanovanjske pravice odda "v podnajem dve sobi s souporabo sanitarij", nastane le podstanovalsko razmerje. Sodba, ki imetniku stanovanjske pravice nalaga, da mora stanovanja izprazniti in ga prostega oseb in stvari izročiti stanodajalcu, zavezuje tudi podstanovalca. podstanovalsko razmerje
VSRS Sodba I Ips 1865/2016VS0001099915.03.2018Kazenski oddelekKAZENSKO PROCESNO PRAVOIz izvedenskega mnenja Komisije z dne 29. 12. 2017 izhaja, da je arterijska hipertenzija pogosta kronična bolezen, ki je dostopna medikamentnemu zdravljenju. Tako obtoženčevo zdravstveno stanje, ki zahteva dolgoročno in večinoma doživljenjsko zdravljenje, pri katerem je ključno njegovo sodelovanje, sicer predstavlja omejitev za sodelovanje v sodnem postopku, pri čemer ne gre za okoliščino,...izčrpanost pravnih sredstev - nedovoljeni dokazi - pravica do zasebnosti - odpoved pravici - hramba - obveznost shranjevalca
VSRS Sklep I Kr 35458/2012VS0001099829.03.2018Kazenski oddelekKAZENSKO PROCESNO PRAVOIz izvedenskega mnenja izhaja, da je arterijska hipertenzija pogosta kronična bolezen, ki je dostopna medikamentnemu zdravljenju. Tako obtoženčevo zdravstveno stanje, ki zahteva dolgoročno in večinoma doživljenjsko zdravljenje, pri katerem je ključno njegovo sodelovanje, sicer predstavlja omejitev za sodelovanje v sodnem postopku, pri čemer ne gre za okoliščino, ki bi obtožencu onemogočala...predlog za prenos krajevne pristojnosti - lažja izvedba postopka - obtoženčevo slabo zdravstveno stanje
VSRS Sodba I Ips 49782/2013VS0001099622.03.2018Kazenski oddelekKAZENSKO MATERIALNO PRAVOZgolj navedba, da obsojeni pred križiščem hitrosti in načina vožnje ni prilagodil lastnostim in stanju ceste ter drugim značilnostim prometa, ne vsebuje konkretizacije prekrška po drugem odstavku 30. člena ZVCP-1.povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti - opis kaznivega dejanja - zakonski znaki - kršitev cestnoprometnih predpisov - konkretizacija kršitve
 izberi vse

izbrane: izvozi

Popravljalec zakonov je praksa.
Legum correctur usus.