zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Delovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelek
Kazenski oddelek
Upravni oddelek

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSRS Sodba VIII Ips 219/2017VS0001118010.04.2018Delovno-socialni oddelekSOCIALNO ZAVAROVANJEZakon zavarovanja oseb iz 16. člena ZPIZ-2 ne veže na poslovanje in obseg prihodkov družbe, temveč na pravni položaj oziroma organizacijsko obliko. Zanjo se vsak posameznik odloči sam, torej ali bo posloval kot fizična ali kot pravna oseba. Izbrana organizacijska oblika prinaša različne posledice na več področjih.ugotovitev lastnosti zavarovanca po uradni dolžnosti - podlaga za vključitev v zavarovanje - enoosebna družba - družbenik in poslovodna oseba - prihodki - samostojni podjetnik - načelo enakosti
VSRS Sodba VIII Ips 317/2017VS0001117910.04.2018Delovno-socialni oddelekDELOVNO PRAVOIzpodbijana odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti ni nezakonita zgolj zaradi tega, ker tožena stranka tožnici odpovedi ni podala že takrat, ko tožnica od februarja 2013 dalje več kot tri mesece s provizijami ni dosegala svoje osnovne plače (kar v sporu niti ni bilo izrecno ugotovljeno). Delodajalec zgolj zato, ker v preteklosti ni reagiral na kakšen primer nedoseganja pričakovanih...redna odpoved pogodbe o zaposlitvi - razlog nesposobnosti - pričakovani delovni rezultati - zavarovalni zastopnik - rok za podajo odpovedi
VSRS Sodba VIII Ips 210/2017VS0001117210.04.2018Delovno-socialni oddelekDELOVNO PRAVOTožnik kot ravnatelj je bil zadolžen in odgovoren za zakonito delo toženke kot njen zakoniti zastopnik. Manjše anomalije, ki naj bi bile tudi večinoma odpravljene, ne predstavljajo zadostnega razloga za razrešitev. Vendar nepravilnosti ni mogoče obravnavati ločeno oziroma vsako zase, temveč skupaj, kar privede do ugotovitve, da je bilo teh »anomalij« veliko in z različnih področij...razrešitev ravnatelja - javni zavod - postopek razrešitve - razlogi za razrešitev - odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti
VSRS Sklep VIII DoR 21/2018-6VS0001117112.04.2018Delovno-socialni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVORevizija se dopusti glede vprašanja materialnopravne pravilnosti izračuna neizkoriščenih presežnih ur v posameznem referenčnem obdobju oziroma po koncu posameznega referenčnega obdobja ter plačila zanje.predlog za dopustitev revizije - dopuščena revizija - nadure - referenčno obdobje
VSRS Sodba VIII Ips 223/2017VS0001113210.04.2018Delovno-socialni oddelekDELOVNO PRAVOZakon ne določa, kdaj gre za hujšo kršitev pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja. Gre za pravni standard, ki ga, kot pravilno ugotavlja sodišče, napolnjuje sodna praksa. Pri presoji, ali gre za hujšo kršitev obveznosti iz delovnega razmerja je važno, kakšnega pomena je, tako za delodajalca, kot za delavca, obveznost, ki bi jo delavec moral opraviti, pa je ni, oziroma jo je...izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - hujša kršitev obveznosti iz delovnega razmerja - huda malomarnost - izguba zaupanja
VSRS Sklep VIII R 20/2016VS0001112822.11.2016Delovno-socialni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOOkoliščina, da je prvotožena stranka večinski lastnik in direktor druge tožene stranke in da naj bi drugotožena stranka opravljala dejavnost, ki je konkurenčna tožeči stranki, ne pomeni, da je spor med tožečo stranko in drugo toženo stranko glede plačila škode možno opredeliti kot spor o odgovornosti iz delovnega razmerja med delavcem in delodajalcem. Odškodninski spor med tožečo...spor o pristojnosti - konkurenčna prepoved - škoda - gospodarski spor
VSRS Sodba VIII Ips 95/2017VS0001112605.12.2017Delovno-socialni oddelekDELOVNO PRAVOOb ugotovitvi, da je tožniku pogodba o zaposlitvi prenehala že zaradi poteka časa, za katerega je bila sklenjena, in ne zaradi izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, je sodišče pravilno uporabilo materialno pravo, ko je zavrnilo primarni tožbeni zahtevek za priznanje pravic iz delovnega razmerja od domnevno nezakonitega prenehanja delovnega razmerja do 14. 2. 2014 oziroma podredni zahtevek za...priznanje pravic iz delovnega razmerja - nezakonitost odpovedi - pogodba o zaposlitvi za določen čas - iztek časa, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi - več ločenih pravdnih postopkov - pravnomočnost
VSRS Sodba VIII Ips 200/2017VS0001112210.04.2018Delovno-socialni oddelekDELOVNO PRAVOTožena stranka je odpovedala pogodbo o zaposlitvi tožnici, ker naj bi bila med primerjanimi delavkami najmanj delovno uspešna, kar pa ne drži, zato je podana odpoved nezakonita. Čeprav je sodišče ugotovilo, da sam odpovedni razlog (poslovni razlog) ni bil fiktiven, pa je bil fiktiven izračun delovne uspešnosti za namen izbire presežne delavke. Ta namreč ni bil namenjen izbiri najmanj...odpoved pogodbe o zaposlitvi - poslovni razlog - zloraba instituta odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga - izbira presežnega delavca - kriteriji ugotavljanja presežnih delavcev - delovna uspešnost - nezakonitost odpovedi
VSRS Sodba VIII Ips 276/2017VS0001111810.04.2018Delovno-socialni oddelekDELOVNO PRAVONeutemeljeno je revizijsko zavzemanje za to, da bi moralo sodišče obstoj odpovednega razloga presojati na podlagi prve alineje prvega odstavka 89. člena ZDR-1, in ne na podlagi 156. člena ZJU. Prvi odstavek 156. člena ZJU izrecno določa, da se glede razlogov za redno odpoved delodajalca iz poslovnih razlogov ne uporabljajo določbe zakona o delovnih razmerjih, temveč določbe tega zakona....redna odpoved iz poslovnega razloga - ukinitev delovnega mesta - javni uslužbenec
VSRS Sodba VIII Ips 33/2018VS0001111710.04.2018Delovno-socialni oddelekDELOVNO PRAVOAkt o sistemizaciji delovnih mest, ki je predmet presoje tega spora, ni nezakonit po vsebini (saj njegova vsebina ni v nasprotju s pozitivnimi predpisi), tudi sicer pa iz zakonodaje na tem področju ne izhaja, da delodajalec s spremembo takega akta ne more zasledovati cilja ustrezne zasedbe delovnih mest. ZJU in ZSPJS ter ZDR-1 ne določajo, v katerih primerih oziroma pod katerimi pogoji lahko...kolektivni delovni spor - akt o sistemizaciji delovnih mest - podlaga za spremembo akta - javni uslužbenec - dodatek za dvojezičnost
VSRS Sodba VIII Ips 326/2017VS0001111420.02.2018Delovno-socialni oddelekDELOVNO PRAVOPodlaga za obveznost vračila prejetih nadomestil plač za čas odsotnosti zaradi izobraževanja ni neupravičena obogatitev, temveč pogodbena zaveza, da bo toženka stroške izobraževanja, kamor sodijo tudi nadomestila plač za čas odsotnosti zaradi izobraževanja, vrnila, če izobraževanja ne bo v roku uspešno zaključila. Odločitev sodišča, da je toženka dolžna povrniti bruto znesek...vračilo stroškov izobraževanja - sodniški pripravnik - nadomestilo plače - bruto ali neto znesek - pogodbena obveznost
VSRS Sodba in sklep VIII Ips 29/2018VS0001111220.03.2018Delovno-socialni oddelekDELOVNO PRAVOZ vročitvijo začne odpoved učinkovati, podana pa ni šele, ko je delavcu vročena, ampak običajno prej. Če datum podaje odpovedi ni sporen, se šteje, da je odpoved podana z dnem, ki je naveden v odpovedi, če je sporen, pa ga mora delodajalec dokazati v skladu z dokaznim bremenom iz 82. člena ZDR. Vrhovno sodišče je glede datuma podaje odpovedi – kadar je ta sporen - zavzelo stališče,...izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - pravočasnost odpovedi - subjektivni rok - podaja odpovedi - vročitev odpovedi - prepozne trditve - prekluzija - bistvena kršitev določb postopka
VSRS Sklep VIII R 5/2018VS0001111106.03.2018Delovno-socialni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOMed tehtne razloge za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča sodi tudi dvom v objektivno nepristranskost sodišča, ki bi omajal zaupanje strank v odločanje sodišča. Zatrjevanih okoliščin po oceni Vrhovnega sodišča ni mogoče šteti za druge tehtne razloge za delegacijo pristojnosti. Tožnik utemeljuje predlog s tem, da je bil zahtevek že trikrat zavrnjen na prvi stopnji in da je...krajevna pristojnost - delegacija - tehtni razlogi za delegacijo
VSRS Sklep VIII Ips 194/2017VS0001111006.03.2018Delovno-socialni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVORevizija utemeljeno uveljavlja obstoj bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 8. točke drugega odstavka 339. člena ZPP, ker sodišče prve stopnje ni navedlo vsebinskih razlogov za zavrnitev dokaznih predlogov. Manjkajočih razlogov za neizvedbo dokaza ne more nadomestiti pritožbeno sodišče, kot v obravnavanem primeru, kar je Vrhovno sodišče že večkrat pojasnilo. Sodišče druge...odpoved pogodbe o zaposlitvi - poslovni razlog - zloraba instituta odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - zavrnitev dokaznega predloga - razlogi za zavrnitev dokaznega predloga - pravica do izjave
VSRS Sodba VIII Ips 187/2017VS0001110820.03.2018Delovno-socialni oddelekSOCIALNO VARSTVOV obravnavanem primeru je toženka tožnici (občini) naložila v plačilo razliko za storitev institucionalnega varstva, ne da bi pred tem ugotavljala okoliščine na strani zavezanca, ki bi bil po vrstnem redu plačil sicer pred njo za plačilo. Obveznost občine za plačilo razlike nastopi šele, če upravičenec in zavezanci sami niso zmožni plačati storitve institucionalnega varstva. Pri...storitev institucionalnega varstva - upravičenec - zavezanec za plačilo - otroci - občina - vrstni red - delna oprostitev plačila - prosti preudarek
VSRS Sodba VIII Ips 191/2017VS0001110706.03.2018Delovno-socialni oddelekDELOVNO PRAVODelodajalčeva nemožnost sprejeti odpuščenega delavca nazaj na delo se lahko kaže v objektivni nemožnosti delodajalca delavcu zagotoviti ustrezno delo glede na nezakonito odpovedano pogodbo o zaposlitvi kot tudi v subjektivno porušenem odnosu med delodajalcem in delavcem. Uveljavljanje sodnega varstva praviloma ni okoliščina, ki bi opravičevala izgubo zaupanja v delo in osebnost delavca,...redna odpoved pogodbe o zaposlitvi - poslovni razlog - poslovodna oseba - sodna razveza - reintegracija
VSRS Sklep II DoR 358/2017VS0001110522.02.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVORevizija se dopusti glede vprašanja, ali in v katerih primerih se pri določanju višine preživnine upošteva tudi strošek počitnic.dopuščena revizija - premoženjska razmerja med starši in otroki - preživljanje mladoletnega otroka - določitev preživnine - strošek počitnic
VSRS Sklep I R 50/2018VS0001110218.04.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOOkoliščina, da naj bi bil upnik sodni izvedenec, ni "drug tehten razlog", ki bi utemeljeval prenos krajevne pristojnosti. Sodni izvedenec ni imenovan le za določeno sodišče, pač pa za območje cele države in lahko sodeluje s sodniki vseh sodišč v državi. Morebitno pogostejše sodelovanje izvedenca v postopkih pri posameznem sodišču pa ni takšen razlog, da bi povzročil realen dvom v...določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - sodni izvedenec kot stranka v postopku - zavrnitev predloga
VSRS Sklep I R 52/2018VS0001110118.04.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVODolžničin predlog ne vsebuje razlogov, ki bi utemeljevali, kakšen naj bi bil vpliv na videz nepristranskosti izvršilnega sodišča ali kako bi prenos pristojnosti lahko olajšal izvedbo postopka. Svoja stališča o zakonitosti postopanja pristojnega sodišča pa lahko dolžnica uveljavlja v okviru dovoljenih pravnih sredstev zoper odločitve tega sodišča ter predlogov temu sodišču.določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - obrazložitev predloga - zavrnitev predloga
VSRS Sklep I R 47/2018VS0001110005.04.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOZa izvrbšo na nepremičnino je krajevno pristojno sodišče, na območju katerega je nepremičnina.krajevna pristojnost - spor o pristojnosti - izvršba na nepremičnini - lega nepremičnine
 izberi vse

izbrane: izvozi

Pravičnost je temelj kraljestev.
Iustitia est fundamentum regnorum.