zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Delovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelek
Kazenski oddelek
Upravni oddelek

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSRS Sodba Uv 5/2018VS0001128005.05.2018Upravni oddelekVOLITVEV obravnavanem primeru je bila lista kandidatov zaradi nespoštovanja šestega odstavka 43. člena ZVDZ nepravilno določena v njeni vsebini, torej v sestavi kandidatk in kandidatov, ki sta jih predlagatelja določila za 5. volilno enoto. K odpravi takih nepravilnosti – torej drugačnemu vsebinskemu določanju liste kandidatk in kandidatov – pa predlagateljev volilna komisija skladno z zakonom...volitve v Državni zbor - liste kandidatov - zastopanost obeh spolov
VSRS Sklep X DoR 10/2018-3, enako tudi VSRS Sklep X DoR 219/2019-3VS0001127811.04.2018Upravni oddelekDAVKI - UPRAVNI SPORRevizija se dopusti glede vprašanj: Ali se v primeru, ko fizične osebe premičnin ne odsvajajo v okviru registrirane dejavnosti, tovrstni odkup premičnin od fizičnih oseb obravnava po določbi 32. člena ali po določbi 38. člena ZDoh-2? Kateri so kriteriji, ki jih mora uporabiti davčni organ, ko odloča, ali bo določen odkup premičnin davčno obravnaval po določbi 32. člena ZDoh-2 oziroma...dopuščena revizija - davki - odkup odpadnih surovin - dohodki iz drugega pogodbenega razmerja
VSRS Sklep X DoR 6/2018-3VS0001127718.04.2018Upravni oddelekBANČNO JAVNO PRAVO - INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA - VARSTVO OSEBNIH PODATKOVRevizija se dopusti glede vprašanja: Ali banke in hranilnice s tem, ko jim Banka Slovenije podeli dovoljenje za opravljanje bančnih in finančnih storitev na območju RS, pridobijo lastnost izvajalca javne službe ter s tem obveznost odločanja po upravnem postopku v vseh primerih kadar odločajo o pravicah in obveznostih uporabnikov njihovih storitev?predlog za dopustitev revizije - banka kot zavezanec za dajanje podatkov - osebni podatki - odločanje v upravnem postopku - gospodarska javna služba
VSRS Sklep III DoR 6/2017-9VS0001127624.02.2017Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINERevizija se dopusti glede vprašanj: - ali se v primeru iz drugega odstavka 168. člena ZASP, ko se odškodnina za kršitev pravic na podatkovni bazi odmerja v obsegu, ki je enak dogovorjenemu ali običajnemu honorarju ali nadomestilu za zakonito uporabo te vrste, upošteva nastala škoda na celotni podatkovni bazi ali le v tistem delu, iz katerega so bili neupravičeno odvzeti in ponovno uporabljeni...dopuščena revizija - povrnitev škode - kršitev avtorskih pravic - obseg kršitve pravic - podatkovna baza - višina nadomestila - avtorski honorar - imetnik izključne pravice - uporabnik
VSRS Sklep III DoR 56/2015-8, enako tudi VSRS Sklep III DoR 53/2015-8VS0001127426.05.2015Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINERevizija se dopusti glede vprašanja, kaj predstavlja podlago za odmero višine nadomestila za javno priobčevanje fonogramov (Skupni sporazum o višini nadomestil za uporabo varovanih del iz repertoarja Zavoda IPF kot javno priobčitev pri poslovni dejavnosti iz leta 2006 ali Tarifa Zavoda IPF za javno priobčitev fonogramov iz leta 2005).dopuščena revizija - avtorska pravica - kolektivno uveljavljanje avtorske pravice - nadomestilo za javno predvajanje fonogramov - nadomestilo - višina nadomestila - tarifa - skupni sporazum
VSRS Sklep III DoR 52/2016-9VS0001127120.05.2016Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - JAVNI ZAVODI - OBLIGACIJSKO PRAVORevizija se dopusti glede vprašanja, ali omejitev zastopanja direktorja javnega zavoda, določena v podzakonskem aktu in objavljena v Uradnem listu, vpliva na veljavnost pogodbe, pri sklenitvi katere je direktor prekoračil svoja pooblastila.dopuščena revizija - javni zavod - zastopanje - pooblastilo zakonitega zastopnika pravne osebe - omejitev pooblastil zakonitega zastopnika - omejitve zastopanja, določene s podzakonskim aktom - veljavnost pogodbe - objava v državnem uradnem listu
VSRS Sklep III DoR 67/2016-9VS0001126915.07.2016Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVORevizija se dopusti glede vprašanj: − ali začetek stečajnega postopka nad glavnim izvajalcem vpliva na utemeljenost oz. dopustnost neposrednega zahtevka podizvajalca po 631. členu OZ v primeru, da podizvajalec neposredni zahtevek do naročnika po 631. členu OZ naslovi po začetku stečajnega postopka nad glavnim izvajalcem; − ali mora biti za uspešno uveljavitev zahtevka podizvajalca po...dopuščena revizija - neposredni zahtevek podizvajalca do naročnika - začetek stečajnega postopka nad glavnim izvajalcem - dospelost terjatve podizvajalca
VSRS Sklep III DoR 95/2016-9VS0001126826.10.2016Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - VARSTVO KONKURENCERevizija se dopusti glede vprašanja, ali polje rdeče obarvanosti (upoštevaje njegovo postavitev) predstavlja ključno sestavino celostne podobe izdelkov, ki ustvarja ali utegne ustvariti zmedo na trgu.dopuščena revizija - varstvo konkurence - nelojalna konkurenca - oglaševanje - celostna podoba izdelka - ustvarjanje zmede na trgu
VSRS Sklep III DoR 22/2018VS0001126620.03.2018Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVORevizija se dopusti glede vprašanja, ali je Republika Slovenija dolžna subvencionirati najemnikom tržnih stanovanj, ki so upravičenci za dodelitev neprofitnega stanovanja, 50 % subvencije, obračunane od zneska v višini neprofitnega dela najemnine.dopuščena revizija - upravičenec do dodelitve neprofitnega stanovanja - najem stanovanja - tržna najemnina - subvencioniranje najemnine - obveznosti države
VSRS Sodba III Ips 60/2017VS0001126513.03.2018Gospodarski oddelekZAVAROVALNO PRAVOPri dobrovernem nadzavarovanju strankama zavarovalne pogodbe ni mogoče očitati nepoštenosti. Pogodba ostane kljub obstoječi zmoti o vrednosti zavarovane stvari v veljavi, zavarovalna vsota pa se zniža do resnične vrednosti zavarovane stvari ter se premije sorazmerno zmanjšajo. Poštena zavarovalnica tako obdrži prejete premije in ima pravico do nezmanjšane premije za tekočo dobo, zavarovanec...premoženjsko zavarovanje - zavarovalna pogodba - namen premoženjskega zavarovanja - splošni zavarovalni pogoji - vrednost zavarovane stvari - višina zavarovalne vsote - nadzavarovanje - prepoved - dobrovernost - dopuščena revizija
VSRS Sodba III Ips 24/2017VS0001126423.01.2018Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - UZANCESodišči prve in druge stopnje sta pravilno zavrnili tožbeni zahtevek v delu, v katerem je tožeča stranka uveljavljala denarno izpolnitev, saj je bila dogovorjena izpolnitev tožene stranke v nedenarni obliki Zmotno je stališče, da naj bi vsaka začasna situacija pomenila začasen obračun vseh del, vključno z deli, ki so bila obračunana s predhodnimi situacijami. Določila PGU jasno določajo...gradbena pogodba - določljivost predmeta pogodbe - začasna situacija - končni obračun del - dogovor o plačilu - prenehanje obveznosti - denarni tožbeni zahtevek - posebne gradbene uzance - dopuščena revizija
VSRS Sodba III Ips 83/2016-3VS0001120628.11.2017Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVONi pravno pomembno, ali gre za gospodarsko pogodbo pri poroštveni pogodbi, pač pa bi bilo lahko pravno pomembno, ali gre morebiti za gospodarsko pogodbo pri pogodbi, za katero je toženka dala poroštvo. Obveznost solidarnega poroka zastara v enakem roku kot obveznost glavnega dolžnika.poroštvo - obveznosti poroka - solidarni porok - zastaranje - zastaralni rok - ugovori poroka - dopuščena revizija
VSRS Sklep III Ips 26/2016VS0001120525.07.2017Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOKer revizijsko sodišče še ni izdalo odločbe, je umik revizije po drugem odstavku 334. člena v zvezi s 383. členom ZPP dopusten in upošteven, zaradi česar revizijsko sodišče o reviziji ne bo odločalo.dopuščena revizija - umik revizije
VSRS Sklep III Ips 151/2015VS0001120124.02.2016Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOKer v sporih majhne vrednosti revizije ni, revizija (kljub dejstvu, da jo je Vrhovno sodišče s sklepom III DoR108/2015 z dne 25. 9. 2015 dopustilo) ni dovoljena.dovoljenost revizije - dopuščena revizija - gospodarski spor - vrednost spornega predmeta - spor majhne vrednosti - zavrženje revizije
VSRS Sklep III Ips 31/2015VS0001119925.10.2016Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVOOčitek zmotne uporabe tretjega odstavka 168. člena OZ je utemeljen. Iz dejanskih ugotovitev sodišč prve in druge stopnje izhaja, da sta imeli pravdni stranki namen poslovno sodelovati tako, da bi tožena stranka tožeči stranki dobavljala hrano za živali vsaj do konca leta 2002, če ne bi bilo škodnih dogodkov (eksplozij pločevink hrane v avgustu in septembru 2002). Poslovno sodelovanje sta...odgovornost za napake - skrite napake - povrnitev premoženjske škode - izgubljeni dobiček - pričakovani dobiček - poslovno sodelovanje - normalen tek stvari - dopuščena revizija
VSRS Sodba III Ips 95/2014VS0001119409.12.2015Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVOOdgovor na revizijsko dopuščeno vprašanje se glasi: Glede dolžine odpovednega roka se uporabijo določbe ZIPRS0607, glede načina odpovedi pa določbe ZPSPP.najem poslovnih prostorov - najemna pogodba za nedoločen čas - odpoved najemne pogodbe - način odpovedi najemne pogodbe - odpovedni rok - država kot najemnik - dopuščena revizija
VSRS Sodba III Ips 77/2013VS0001119216.06.2015Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGAVrhovno sodišče sledi stališču literature, da je treba določbo petega odstavka 168. člena ZIZ razlagati na način, da pride tožba po tem členu v poštev le za primere, ko listina, primerna za vknjižbo lastninske pravice na dolžnika (40. členu ZZK-1), obstaja, upnik pa z njo ne razpolaga. Iz določbe petega odstavka 168. člena ZIZ izhaja, da sodišče, ki odloča o tožbi, torej ne...izvršba na nepremičnine - dokaz o dolžnikovi lastnini - tožba za vpis lastninske pravice na dolžnika - izstavitev zemljiškoknjižne listine - nujno sosporništvo - dopuščena revizija
VSRS Sklep VIII DoR 118/2017-6VS0001118307.03.2018Delovno-socialni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOV tej zadevi gre za socialni spor o pravici iz obveznega pokojninskega zavarovanja, kar pomeni, da je revizija dovoljena že na podlagi samega zakona.predlog za dopustitev revizije - zavrženje predloga - revizija, dovoljena na podlagi zakona - pravica iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja
VSRS Sklep VIII DoR 40/2018-7VS0001118212.04.2018Delovno-socialni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVOTožena stranka je vložila predlog za dopustitev revizije v sporu o zakonitosti redne odpovedi pogodbe iz poslovnega razloga, torej v sporu glede prenehanja delovnega razmerja. V takšnem sporu je po 2. točki 31. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih revizija vselej dovoljena.predlog za dopustitev revizije - zavrženje predloga - revizija, dovoljena na podlagi zakona - spor o prenehanju delovnega razmerja
VSRS Sodba VIII Ips 233/2017VS0001118124.04.2018Delovno-socialni oddelekSOCIALNO ZAVAROVANJENamen socialne pomoči je zagotovitev sredstev posameznikom za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogočajo preživetje, to pa zajema tudi stroške bivanja oziroma nastanitve. Če so ti manjši zaradi sobivanja z osebo, ki ni družinski član, je CSD pooblaščen, da odloči po prostem preudarku, ali je posameznik glede na dejansko stanje upravičen do dajatve in v kakšnem...denarna socialna pomoč - znižanje pomoči - diskrecijska pravica - skupno bivanje
 izberi vse

izbrane: izvozi

Kaznovanje slabih je varstvo dobrih.
Malorum poena praesidium est bonis.