zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Delovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelek
Kazenski oddelek
Upravni oddelek

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj

12345678910 od 2918naslednja › zadnja »

izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
Sodba in sklep III Ips 99/94VS4178814.01.1995Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO1. ZLPP ne omejuje družbenega pravobranilca samo na zahtevke iz čl. 50/II ZLPP. 2. Noben pravni posel, ki pred uveljavitvijo ZLPP ni bil neveljaven (izpodbojen ali ničen) ni to postal z njegovo uveljavitvijo. 3. Pri oškodovanju družbene lastnine ne gre samo za škodo v smislu pravil odškodninskega prava, ampak za prikrajšanje družbene lastnine, ki se na drugi strani - v zasebni lastnini...prenos družbenega kapitala - postopek revizije - oškodovanje družbenega premoženja - vloga pooblastila družbenega pravobranilca samoupravljanja - neveljavnost pogodb - nične pogodbe - uveljavljanje ničnosti
Sklep III Ips 64/94VS4156010.03.1995Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVOPravdno sodišče ne more odreči pravnega varstva zaradi pomanjkanja pravnega interesa stranki, napoteni na pravdo, kajti napotitveni sklep tak interes predpostavlja. Sklep o napotitvi na pravdo ima pomen za odločitev v postopku, v katerem ni mogoče odločati o sporih, ki se rešujejo v pravdnem postopku. V obravnavanem primeru se napotitveni sklep sklicuje na drugi odst. 127. čl. ZPPSL, torej...napotitev na pravdo - pravni interes - izpodbijanje pravnih dejanj
Sodba III Ips 191/2007VS4113212.02.2008Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVOS tem, ko sodišče odloči glede obrestnega zahtevka, da tečejo zakonske zamudne obresti od zapadlosti do plačila, ne odloči, da tečejo obresti po zakonski obrestni meri od zapadlosti pa vse do plačila, pač pa, da tečejo do plačila take obresti, ki so v skladu z zakonom, upoštevajoč celotno zakonsko ureditev zamudnih obresti in ne le obrestno mero. Splošno sprejeta formulacija obrestnega...zahteva za varstvo zakonitosti - ne ultra alterum tantum - zakonske zamudne obresti - prepoved retroaktivnosti - uveljavitev OZ - odločbe Ustavnega sodišča - kdaj obresti nehajo teči - pravnomočnost izreka sodbe - višina terjatve iz naslova zamudnih obresti - izrek izvršilnega naslova
Sodba III Ips 142/2005VS4111118.12.2007Gospodarski oddelekODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVONepravilno odločanje sodišč samo po sebi še ni protipravno v tem smislu, da bi utemeljilo odškodninsko odgovornost tožene stranke po prvem odstavka 26. člena Ustave Republike Slovenije. Namen sodnega postopka je, da se spor vsebinsko dokončno razreši in se ta razrešitev več ne postavlja pod vprašaj. Morebitnemu nepravilnemu odločanju sodišč je v tem okviru namenjen sistem pravnih...odškodninska odgovornost države - protipravnost - ravnanje sodišča - pravica do odškodnine
Sklep III Ips 23/2006VS4111025.02.2008Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVOUgotovitev, da je jamstvena pogodba prenehala dne 31.1.1999, bi bila dejanska ugotovitev, če bi sodišče prve stopnje do nje prišlo z ugotavljanjem skupnega namena pogodbenih strank. V takem primeru pravilnosti take dejanske ugotovitve z revizijo ne bi bilo dovoljeno izpodbijati. Vendar pa za tak zaključek v podatkih spisa ni podlage. Pogodba je avtonomno pravo pogodbenih strank. Zato jo je...poroštvo - prenehanje pogodbe - razlaga pogodbe - razmejitev pravnih in dejanskih vprašanj -
Sodba III Ips 13/2006VS4110912.02.2008Gospodarski oddelekZAVAROVALNO PRAVO - TRANSPORTNO PRAVOPri oceni, kdaj gre za primer, ko bi se prevoznik v mednarodnem cestnem prometu lahko izognil izgubi blaga, je merilo presoje prevoznikova skrbnost. Voznik toženke se ni prepričal o identiteti oseb, ki sta se predstavili kot osebi, ki sta v imenu prejemnika upravičeni za sprejem blaga, ampak jima je blago kar izročil, o tem, kako naj preveri identiteto oseb, ki bodo prevzele pošiljko, pa sploh...zavarovalna pogodba - regres zavarovalnice - mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu - objektivna odgovornost prevoznika - izguba blaga - kraja blaga
Sodba III Ips 33/2006VS4110825.02.2008Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVOTožeča stranka je v reviziji pravilno opozorila, da ima pri obveznostih iz gospodarske pogodbe izročitev stvari javnemu skladišču v hrambo na račun upnika učinek položitve stvari pri sodišču. Zato je stališče pritožbenega sodišča, da bi imela tak učinek samo položitev stvari "ob asistenci sodišča", materialnopravno zmotno. položitev in prodaja dolgovane stvari - izročitev v hrambo drugi osebi - gospodarske pogodbe
Sodba III Ips 125/2005VS4110729.01.2008Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - DAVKIV obdobju, na katerega se nanaša zavrnjeni tožbeni zahtevek, je bila edina materialna določba z upravno-davčnega področja (o pravici do "pripadajočih obresti" po (drugemĆ odstavku 213. člena ZDO) tako splošna, da je ni bilo mogoče neposredno uporabiti. Za njeno vsebinsko konkretizacijo je bilo zato primerno uporabiti pravila ZOR o neupravičeni pridobitvi. preplačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - neupravičena pridobitev
Sklep III R 34/2007VS4110629.01.2008Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOUveljavljana pristranskost sodišča kot takega, kar je ost obravnavanega predloga, je že pojmovno izključena, saj je tako subjektivno naravnanost mogoče očitati le posamezni osebi (posameznim osebam). Razpoložljivost drugačnih (drugih) pravnih poti od predlagane delegacije praviloma kaže na to, da je predlagatelj okvire delegacije že prestopil. določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija iz razlogov smotrnosti - drugi tehtni razlogi
Sklep III Ips 71/2007VS4110528.08.2007Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOV času vložitve predloga za obnovo tožena stranke ni več obstajal. Postopka s stranko, ki ne obstaja in nima pravnih naslednikov, ni mogoče obnoviti. Takšna stranka namreč ne more pravno učinkovito opravljati pravdnih dejanj, in tudi vročitve ji ni mogoče zagotoviti. Skratka, pravna oseba, ki je prenehala obstajati, ne more biti pravdna stranka. Tožeča stranka zato nima pravnega interesa...zavrženje revizije - izbris stranke iz sodnega registra - neobstoj stranke - pravni interes za revizijo
Sodba III Ips 57/2006VS4110403.09.2007Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVODoločba 2. odstavka 822. člena ZOR, da sodišče samo določi višino plačila posredniku, je uporabna le za primere, če plačilo sploh ni dogovorjeno. V obravnavanem primeru pa je bilo plačilo dogovorjeno v višini 4 % od pričakovane realizacije prometa in se je izplačevalo ob posameznih izstavitvah računov za izvoženo blago. Ker pa tožeča stranka ni izkazala potrebnih elementov za izračun...pogodba o posredovanju - določitev plačila posredniku
Sodba III Ips 59/2006VS4110303.09.2007Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - STVARNO PRAVOProdajalec kot lastnik jamči za uspešnost prenosa lastninske pravice, saj je to bistvena obveznost, ki jo je prevzel s sklenitvijo prodajne pogodbe in mora kupcu zagotoviti uspešnost vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo. Ta obveznost obstaja tudi takrat, ko tretja oseba povzroči neuspešnost vknjižbe; torej v tem primeru, ravnanje tretjega, ki bi nepremičnino še enkrat prodal. Ravnanje...pridobitev lastninske pravice na nepremičnini - vknjižba v zemljiško knjigo - prodajna pogodba - večkratna prodaja nepremičnine
Sklep III Ips 64/2006VS4110218.09.2007Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO - STVARNO PRAVO - UPRAVNI POSTOPEKTožniki so z razlastitvijo izgubili lastninsko pravico na razlaščenih nepremičninah. Kasneje pa je prišlo do odprave odločbe o razlastitvi. Z dokončnostjo odločbe o odpravi razlastitvene odločbe so tožniki pridobili pravico, da se sporne nepremičnine v stečaju izločijo iz premoženja tožene stranke. Za odločitev o obstoju izločitvene pravice ni pomembno trenutno zemljiškoknjižno...stečaj - razlastitev - odprava razlastitvene odločbe - izločitvena pravica v stečaju
Sodba III Ips 94/2006VS4110118.09.2007Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVOTožeča stranka je upravičena do povrnitve sredstev, ki jih je plačala namesto tožene stranke (210. člen ZOR). neupravičena pridobitev - izdatek za drugega - razlogi za revizijo - izpodbijanje dejanskega stanja v reviziji
Sklep III Ips 117/2006VS4110028.08.2007Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVOSodišče ustavi izvršbo po uradni dolžnosti med drugim tudi v primeru, če je razveljavljeno potrdilo o izvršljivosti na izvršilnem naslovu. Navedena določba se nanaša tudi na potrdilo o pravnomočnosti, ki je predpostavka izvršljivosti. V obravnavanem primeru je bilo pravnomočno razveljavljeno potrdilo o pravnomočnosti na izvršilnem naslovu. Sodišče je na to dejstvo pravilno pazilo po...ustavitev izvršbe - predlog za razširitev izvršbe - razveljavitev potrdila o izvršljivosti - zahteva za varstvo zakonitosti
Sklep III Ips 77/2006VS4109906.11.2007Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOS tem so v sodbi sodišča druge stopnje navedbe o odločilnih dejstvih napačno povzete, zaradi česar sodbe ni mogoče preizkusiti. Podana je torej bistvena kršitev določb pravdnega postopka po 14. točki 2. odstavka 339. člena Zakona o pravdnem postopku. bistvena kršitev določb pravdnega postopka - napačen povzetek navedb o odločilnih dejstvih - dovoljenost revizije zoper sklep
Sklep III Ips 95/2005VS4109804.12.2007Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVOPosebna značilnost odstopa namesto izpolnitve je, da odstopnikova prvotna obveznost do upnika ugasne do zneska odstopljene terjatve. Posebno pravilo se posebej prilega izpolnitvi denarne obveznosti z odstopom denarne obveznosti. Poudarjeni zapis je razumeti tako, da če je odstopnik sicer imetnik denarne terjatve do svojega dolžnika, toda ne v višini, ki izhaja iz njegovega sporazuma s prevzemnikom...bistvena kršitev določb pravdnega postopka - nadomestna izpolnitev - datio in solutum - odstop terjatve namesto izpolnitve - nejasni in sami sebi nasprotni razlogi o odločilnih dejstvih
Sklep G 16/2007VS4109712.12.2007Gospodarski oddelekZAVAROVALNO PRAVO - UPRAVNI SPORTožena stranka je v izpodbijani odločbi ugotovila, da je tožnik kršitve, ki so mu bile naložene z odredbo, odpravil, ob tem pa še dodala, da so bile kršitve odpravljene z zamudo. Za takšno ugotovitev tožene stranke ni videti zakonske podlage. Drugi odstavek 180. člena ZZavar, na podlagi katere je tožena stranka izdala izpodbijano odločbo, namreč daje zakonsko podlago le za odločbo, s...zavarovalni nadzor - ugotovitev o odpravi kršitev - pravni interes za tožbo
Sodba III Ips 43/2006VS4109612.02.2008Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVOTožeča stranka in stranski intervenient kot pravni osebi načeloma lahko prosto razpolagata s svojimi sredstvi, med katere spadajo tudi terjatve do tožene stranke iz naslova koncesijskih pogodb. Po določbi prvega odstavka 436. člena ZOR je bil prenos terjatev prost, izvzete so bile le terjatve, katerih prenos je z zakonom prepovedan, in tiste, ki so povezane z osebnostjo upnika ali njihova...koncesijska pogodba - prenos terjatev - dovoljenost prenosa
Sodba III Ips 128/2005VS4109511.12.2007Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVOPotreben pogoj, da kupcu zoper prodajalca, ki je dal garancijo za brezhibno delovanje stvari (zoper garanta), nastane izpolnitveni zahtevek (kot zahtevek za popravilo ali za izročitev brezhibne stvari), je - z oziroma na predloženo zadevo in glede na prvi odstavek 501. člena ZOR - dejstvo, da prodana naprava ne deluje brezhibno. Ob garantovi neizpolnitvi je za kupčevo pravico do povračila škode...prodaja - garancija za brezhibno delovanje stvari - odškodninska odgovornost prodajalca - nastanek škode
 izberi vse

izbrane: izvozi

12345678910 od 2918naslednja › zadnja »

Tatvine ni mogoče zgrešiti brez tatinskega namena. Gaj.
Furtum sine affectu furandi non committitur.