zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Delovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelek
Kazenski oddelek
Upravni oddelek

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj

12345678910 od 2918naslednja › zadnja »

izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSRS Sklep X DoR 220/2020-3VS0003837216.09.2020Upravni oddelekDAVKI - UPRAVNI SPORRevizija se dopusti glede vprašanja, ali je pravilno stališče Upravnega sodišča Republike Slovenije, da so sredstva, ki jih je tožnici izplačala tuja izobraževalna institucija za namene pokritja stroškov bivanja in prehrane v času izobraževanja, na katero je sicer tožnico napotil njen delodajalec, drug dohodek po 5. točki tretjega odstavka 105. člena Zakona o dohodnini (štipendija).predlog za dopustitev revizije - dohodnina - odmera dohodnine - drug dohodek - štipendija za študij v tujini - povrnitev stroškov za izobraževanje - dopuščena revizija - vprašanje, pomembno za razvoj prava prek sodne prakse
VSRS Sklep II DoR 405/2020VS0003820516.09.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVOPogoji iz prvega odstavka 367.a člena ZPP niso izpolnjeni.predlog za dopustitev revizije - priposestvovanje lastninske pravice na nepremičnini - menjalna pogodba - ustna pogodba - dokazna ocena - zavrnitev predloga za dopustitev revizije
VSRS Sklep II DoR 396/2020VS0003816516.09.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVORevizija se dopusti glede vprašanja ali je bila v okoliščinah konkretnega primera pravilno uporabljena določba petega odstavka 342. člena ZFPPIPP.dopuščena revizija - ugotovitev ničnosti prodajne pogodbe v stečaju - izbrisna tožba - stečajni postopek - prodaja premoženja stečajnega dolžnika - javna dražba - razveljavitev prodajne pogodbe - zloraba stečajnega postopka
VSRS Sklep III DoR 120/2020VS0003835015.09.2020Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVORevizijo je zakonodajalec omejil le na točno določene sklepe izdane v postopkih izvršbe in zavarovanja, in sicer na sklepe, ki zadevajo vprašanje dovolitve izvršbe (sklep o zavrnitvi predloga za izvršbo in sklep o zavrženju predloga za izvršbo). Ker je izjeme treba razlagati restriktivno, zoper druge sklepe, izdane v tovrstnih postopkih, vključno s sklepi, s katerimi je odločeno o nadaljevanju...dovoljenost predloga za dopustitev revizije - izvršilni postopek - sklep o nadaljevanju izvršbe - nadaljevanje izvršbe z novim dolžnikom - zavrženje predloga
VSRS Sklep III DoR 85/2020VS0003835515.09.2020Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVORevizija se dopusti glede vprašanja, ali se je lastnik dela stavbe v etažni lastnini, poslovnega prostora v poslovni stavbi, glede na okoliščine primera, v razmerju do upravnika razbremenil svoje dolžnosti lastnika za plačilo stroškov upravljanja, vzdrževanja in obratovanja stavbe, s tem, da je obveznost plačila pogodbeno prenesel na najemnika in o tem obvestil upravnika ter mu predložil...dopuščena revizija - etažni lastnik - stroški upravljanja in obratovanja večstanovanjske stavbe - plačilo obratovalnih stroškov - prevzem dolga - sprememba dolžnika - najemnik poslovnega prostora - konkludentna privolitev v prevzem dolga - subsidiarna odgovornost lastnika - razlaga pogodbe - svobodno urejanje pogodbenih razmerij
VSRS Sklep III DoR 94/2020VS0003833715.09.2020Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOOb upoštevanju 67. člena ZIUOOPE so v letu 2020 sodne počitnice določene le za čas od 1. do 15. avgusta, le za čas sodnih počitnic pa je v skladu z drugim odstavkom 83. člena Zakona o sodiščih izključen tek procesnih rokov.predlog za dopustitev revizije - epidemija - interventni ukrepi - tek rokov - neplačana taksa - umik predloga
VSRS Sklep III Ips 28/2020VS0003833315.09.2020Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVOV kavzalnem razmerju med upnikom in dolžnikom, v katerem so dolžniku na voljo vsi ugovori iz temeljnega posla in v katerem se (v končni fazi) presoja, ali je upnik znesek dolžnikovih sredstev po unovčeni izvršnici prejel utemeljeno glede na vsebino temeljnega posla. Razmerje med upnikom in dolžnikom ne temelji na izdani izvršnici, zato je za njegovo presojo nepomembno, ali je izvršnica...preprečevanje zamud pri plačilih - izvršnica - unovčenje izvršnice - ničnost - neupravičena pridobitev - pravila vračanja - neupravičena obogatitev - kavzalno razmerje - dopuščena revizija
VSRS Sodba III Ips 34/2020VS0003832615.09.2020Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - PRAVO DRUŽBVsakega pogoja, brez katerega posledica ne bi nastala, ni mogoče upoštevati kot pravno relevantnega vzroka nastale škode. Tako bi izhajalo le iz ekvivalenčne teorije o vzročni zvezi, ki v praksi ni sprejeta. Presoja o obstoju vzročne zveze se opravi na podlagi teorije o adekvatni vzročnosti, po kateri je za odškodninsko odgovornost povzročitelja škode pravno relevanten le tisti vzrok, ki...dopuščena revizija - družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) - odškodninska odgovornost uprave - odškodninska odgovornost poslovodje - nakup vrednostnih papirjev - nakup obveznic - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - pravno relevanten vzrok za nastalo škodo - teorija o adekvatni vzročnosti - ekvivalenčna teorija
VSRS Sklep II DoR 211/2020VS0003823111.09.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - PRAVO VREDNOSTNIH PAPIRJEVPredlog se zavrne.predlog za dopustitev revizije - poslovna odškodninska odgovornost - skrbnost dobrega gospodarja - upravljanje premoženja - gospodarjenje z vrednostnimi papirji - pravočasnost prodaje vrednostnih papirjev - obveznice - zavrnitev predloga
VSRS Sklep II DoR 294/2020VS0003812711.09.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVOPredlog se zavrne.predlog za dopustitev revizije - skupno premoženje - sporazum o razdružitvi skupnega premoženja - ničnost sporazuma - zavrnitev predloga
VSRS Sklep II DoR 229/2020VS0003813811.09.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVORevizija se dopusti glede pravnega vprašanja ali je pritožbeno sodišče kršilo določila ZPP, ko je zavrglo tožnikovo pritožbo zoper sodbo sodišča prve stopnje v tistem delu, v katerem je sodišče prve stopnje delno zavrnilo zahtevek glede stanovanj P., G. in J..dopuščena revizija - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - zavrženje pritožbe - povrnitev premoženjske škode - stvarne napake - odprava stvarne napake
VSRS Sklep I Up 117/2020VS0003765410.09.2020Upravni oddelekJAVNI ZAVODI - RAZREŠITVE IN IMENOVANJA - UPRAVNI SPORSklep Vlade RS o razrešitvi članov Nadzornega sveta RTV Slovenija je upravni akt, ki je lahko predmet izpodbijanja v upravnem sporu in presoje njegove formalne in vsebinske zakonitosti. Na podlagi Zakona o Radioteleviziji Slovenija je vzpostavljeno posebno pravno varstvo člana Nadzornega sveta, da drugi organi v njegov položaj ne bi posegali mimo ali preko primerov oziroma razlogov, določenih...sklep Vlade RS - predčasna razrešitev člana nadzornega sveta javnega zavoda RTV - razlogi za razrešitev - tožba zoper sklep Vlade - individualni upravni akt - akt zoper katerega je možen upravni spor - sodno varstvo v upravnem sporu - pravočasnost tožbe - nujna zadeva - odložitvena in ureditvena začasna odredba - začasna odredba ex offo - varstvo javne koristi - standard obrazložitve sklepa - načelo sorazmernosti - stranka z interesom - obvestilo sodišča o postopku - kršitev pravice do izjave - ugoditev pritožbi - bistvena kršitev določb postopka v upravnem sporu
VSRS Sklep X Ips 16/2020VS0003765209.09.2020Upravni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - UPRAVNI SPOR - USTAVNO PRAVO - ČLOVEKOVE PRAVICEVrhovno sodišče je na podlagi prvega odstavka 367. člena ZPP, v skladu s katerim lahko stranke vložijo revizijo zoper pravnomočno sodbo (ZUS-1 tega vprašanja ne ureja), sprejelo stališče, da je vlagatelj lahko tudi tožena stranka. Pogoj je, da ima za to pravni interes, torej, da si z revizijo lahko izboljša svoj pravni položaj. Za položaj tožene stranke v upravnem sporu, ki je predhodno...pravice in obveznosti po ZNISESČP - pravni interes - pravni interes za revizijo - prenos sredstev na privatizacijski račun - verifikacija stare devizne vloge - neizplačane devizne vloge - razpolaganje s starimi deviznimi vlogami - svobodna volja - aktivnost stranke v postopku - varčevalci Ljubljanske banke iz BIH - skrajšani ali poseben ugotovitveni postopek - napačna uporaba materialnega prava - dopuščena revizija
VSRS Sklep X Ips 20/2020VS0003765009.09.2020Upravni oddelekODŠKODNINSKO PRAVO - UPRAVNI SPOR - ČLOVEKOVE PRAVICEZa presojo, da se konkretna devizna vloga šteje za neizplačano staro devizno vlogo po 2. členu ZNISESČP, ni pomembno, ali je stranka pri prenosu aktivno sodelovala oziroma ali se je prenos deviznih sredstev zgodil po njeni svobodni volji. Ugotavljanje aktivnosti stranke oziroma njenega hotenja (volje) za prenos deviznih sredstev na privatizacijski račun je za pravilno razlago materialnega prava...pravice in obveznosti po ZNISESČP - prenos sredstev na privatizacijski račun - verifikacija stare devizne vloge - neizplačane devizne vloge - razpolaganje s starimi deviznimi vlogami - svobodna volja - aktivnost stranke v postopku - varčevalci Ljubljanske banke iz BIH - napačna uporaba materialnega prava - skrajšani ali poseben ugotovitveni postopek - dopuščena revizija - ugoditev reviziji
VSRS Sklep II DoR 258/2020VS0003822304.09.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVOPogoji iz prvega odstavka 367.a člena ZPP niso izpolnjeni.predlog za dopustitev revizije - vznemirjanje lastninske pravice - protipravno vznemirjanje - nujna pot - zavrnitev predloga za dopustitev revizije
VSRS Sklep II DoR 387/2020VS0003812804.09.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - LASTNINJENJEPogoji iz prvega odstavka 367.a člena ZPP niso izpolnjeni.predlog za dopustitev revizije - lastninjenje - družbenopolitična organizacija - premoženje nekdanjih družbenopolitičnih organizacij - razdelitev premoženja med občino in državo - pravna praznina - pravna analogija - zavrnitev predloga za dopustitev revizije
VSRS Sklep II DoR 266/2020VS0003816904.09.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDICINSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVORevizija se dopusti glede vprašanj: - ali so bili v konkretni zadevi izpolnjeni pogoji za postavitev novega izvedenca ginekološke in porodniške stroke, - ali je bilo postopanje sodišč nižjih stopenj v zvezi z zahtevo po izločitvi sodnega izvedenca in dokaznim predlogom po postavitvi sodnega izvedenca pediatra v konkretnem primeru pravilno in zakonito, - ali je zakonito in pravilno, da se...dopuščena revizija - povrnitev škode - neposlovna odškodninska odgovornost - medicinska napaka (zdravniška napaka) - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - porod - dokazovanje z izvedencem - predlog za postavitev novega izvedenca - zavrnitev dokaznega predloga - pravica do izjave - skrbnost dobrega strokovnjaka - pravila stroke - zahteva za izločitev izvedenca - izločitev dela izvedenskega mnenja iz spisa - pritožbena novota
VSRS Sklep II DoR 347/2020VS0003812904.09.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - KMETIJSKA ZEMLJIŠČA - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - STVARNO PRAVOPogoji iz prvega odstavka 367.a člena ZPP niso izpolnjeni.predlog za dopustitev revizije - prodajna pogodba - prodaja kmetijskih zemljišč - prodaja stavbnih zemljišč - solastnina - skupna ponudba - paketna prodaja - zakonita predkupna pravica - enotna cena - zavrnitev predloga za dopustitev revizije
VSRS Sklep II DoR 330/2020VS0003813704.09.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVOPogoji iz prvega odstavka 367.a člena ZPP niso izpolnjeni.predlog za dopustitev revizije - priposestvovanje stvarne služnosti - nepravo priposestvovanje stvarne služnosti - obseg služnosti - pritožbene novote - konkretizacija trditev - zavrnitev predloga za dopustitev revizije
VSRS Sklep II DoR 300/2020VS0003813604.09.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVORevizija se dopusti glede vprašanj: - ali je bila v obravnavani zadevi materialnopravno pravilna metoda izračuna višine uporabnine, - kako se presoja pridržna pravica za potrebne in koristne stroške, če so ti stroški delno nastali v času, ko je bil posestnik dobroveren, in delno v času, ko je bil posestnik nedobroveren, - ali je lastnik upravičen do plačila uporabnine za čas, ko je...dopuščena revizija - uporaba tuje stvari v svojo korist - uporabnina - višina uporabnine - nedokončan objekt - metoda izračuna višine uporabnine - povprečna tržna najemnina - pridržna pravica - dobroveni lastniški posestnik - stroški postopka - dovoljenost revizije zoper sklep o stroških postopka - zavrženje predloga za dopustitev revizije
 izberi vse

izbrane: izvozi

12345678910 od 2918naslednja › zadnja »

Kar je očitno ne potrebuje dokaza.
Manifesta non indigent probatione.