zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Delovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelek
Kazenski oddelek
Upravni oddelek

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj

12345678910 od 2931naslednja › zadnja »

izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSRS Sklep II DoR 490/2020VS0003963806.11.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVORevizija se dopusti glede vprašanja, ali je potrebno v sporih za ugotavljanje očetovstva uporabiti analizo DNK kot specifičen dokazni postopek, v katerem je z naravoslovno znanstveno metodo dognana materialna resnica, ali zadostuje le zaslišanje ene stranke ob tem, da je pred rojstvom otroka s strani obeh pravdnih strank izražen dvom o tem, če je toženec oče, potrjen v pisnem dogovoru, da...dopuščena revizija - ugotovitev očetovstva - dokazovanje - dokaz z analizo DNK - zavrnitev dokaznega predloga - možnost sodelovanja v postopku
VSRS Sklep I Ips 31936/2014VS0003961805.11.2020Kazenski oddelekIZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ - KAZENSKO PROCESNO PRAVOMed epidemijo COVID-19, ki je bila razglašena 12. 3. 2020, v zadevah, ki niso bile kot nujne določene z odredbami predsednika Vrhovnega sodišča RS ali zakonom, procesni roki niso tekli od 16. 3. 2020 do vključno 31. 5. 2020. Za presojo ali je rok za vložitev pravnega sredstva tekel med epidemijo, je odločilno vprašanje, ali je bila zadeva nujna. Iz predhodno predstavljenih pravnih podlag...rok za pritožbo - tek roka - tek pritožbenega roka v času veljavnosti posebnih ukrepov zaradi epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) - začetek teka roka - zadržanje teka roka - pravica do pravnega sredstva
VSRS Sklep I Up 128/2020VS0003912328.10.2020Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJA - TUJCI - UPRAVNI SPORSodba je nerazumljiva in sama s seboj v nasprotju, ker se toženki v izreku kot nezakonito očita ravnanje izročitve tožnika organom Republike Hrvaške 16. 8. 2019, iz obrazložitve sodbe pa izhaja, da so bila nezakonita že ravnanja pred tem datumom. Ni mogoče nedvoumno ugotoviti niti, ali je sodišče prve stopnje tožnika obravnavalo kot prosilca za mednarodno zaščito (torej kot osebo, ki...varstvo človekovih pravic - postopek odstranitve tujca iz države - pravica do azila - prepoved prisilne odstranitve ali vračanja - prepoved mučenja - resna nevarnost - prošnja za mednarodno zaščito - prosilec za mednarodno zaščito - nezakonito prebivanje - dokazno breme - prosta presoja dokazov - ugoditev pritožbi - bistvena kršitev določb postopka v upravnem sporu - pomanjkljivosti, zaradi katerih preizkus sodbe ni mogoč - nasprotje med izrekom in obrazložitvijo - nepopolna oziroma nejasna obrazložitev
VSRS Sklep I Up 130/2020VS0003912428.10.2020Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - RAZREŠITVE IN IMENOVANJA - UPRAVNI SPORV skladu z desetim odstavkom 30. člena ZBPP lahko postavljeni odvetnik zahteva svojo razrešitev, če ne more v redu opravljati svoje dolžnosti zaradi razlogov, ki so na strani upravičenca. Postavljeni odvetnik ni dolžan predlagati svoje razrešitve, ampak mu ta zakonska določba zgolj daje možnost, da sme zahtevati razrešitev, če sam meni, da ne more v redu opravljati svoje dolžnosti. Ker...brezplačna pravna pomoč - predlog za razrešitev postavljenega odvetnika - razrešitev odvetnika - ni pravnega interesa - zavrženje tožbe - ugoditev pritožbi - bistvena kršitev določb postopka
VSRS Sklep VIII Ips 28/2020VS0003952827.10.2020Delovno-socialni oddelekDELOVNO PRAVOObstoj pogoja iz prvega odstavka 109. člena ZDR-1 mora sodišče presojati po tehtanju vseh okoliščin in interesov obeh strank pogodbe o zaposlitvi, torej delavca in delodajalca. Sodišči okoliščin iz prvega odstavka 109. člena ZDR-1 nista tehtali celovito (sodbi nimata niti jasnega zaključka o vseh okoliščinah kršitve dne 21. 8. in 3. 11. 2019), saj nista upoštevali okoliščin na strani...izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - možnost nadaljevanja delovnega razmerja do izteka odpovednega roka - okoliščine in interesi pogodbenih strank
VSRS Sklep VIII DoR 211/2020-8VS0003953527.10.2020Delovno-socialni oddelekDELOVNO PRAVORevizija se dopusti glede vprašanja, ali je bila s tem, ko sindikalnemu predstavniku na seji sveta zavoda z dne 23. 1. 2020 ni bila omogočena prisotnost pri obravnavi in odločanju o predhodnem mnenju v postopku za imenovanje ravnatelja, podana kršitev tretjega odstavka 4. člena Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji.predlog za dopustitev revizije - dopuščena revizija - kolektivni spor - kršitev kolektivne pogodbe - sodelovanje sindikata - svet delavcev - varstvo osebnih podatkov - postopek za imenovanje ravnatelja
VSRS Sklep II DoR 322/2020VS0003972923.10.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVOPogoji iz prvega odstavka 367. a člena ZPP niso izpolnjeni.predlog za dopustitev revizije - povrnitev škode - objektivna odškodninska odgovornost - odgovornost za škodo od nevarne stvari - neravna tla - subjektivna odškodninska odgovornost - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - kršitev dolžnostnega ravnanja - zavrnitev predloga za dopustitev revizije
VSRS Sklep I R 146/2020VS0003964423.10.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOOkrožno sodišče v Ljubljani je največje prvostopenjsko sodišče v državi in ima posledično tudi največ uslužbencev, zato za delegacijo pristojnosti ne zadošča, da je zakonita zastopnica predlagateljice pri njem zaposlena, temveč bi morala biti izkazana ožja povezanost s sodniki družinskega oddelka.predlog za določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - zakoniti zastopnik stranke kot uslužbenec pristojnega sodišča - največje sodišče v državi
VSRS Sklep II DoR 468/2020VS0003964523.10.2020Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVOPredlog se zavrne.predlog za dopustitev revizije - vrnitev posojila - zapadlost - rok za vračilo posojila - primeren rok - zavrnitev predloga
VSRS Sklep II DoR 327/2020VS0003959723.10.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOPredlog se zavrne.predlog za dopustitev revizije - pravica do izjave v postopku - izvedenec - izvedensko mnenje - izvid in mnenje izvedenca - obrazložitev izvedenskega mnenja - nejasnosti v izvedenskem mnenju - ponovitev dokazovanja z izvedencem - postavitev novega izvedenca - zavrnitev predloga za dopustitev revizije
VSRS Sklep II DoR 279/2020VS0003960123.10.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVOPredlog se zavrne.predlog za dopustitev revizije - dedovanje - vrnitev daril - prikrajšanje nujnega deleža - izročilna pogodba - pogodba o preužitku - pravna narava pogodbe - ničnost - napake volje - aleatornost - čista zapuščina - obračunska vrednost zapuščine - velikost nujnega deleža - zavrnitev dokaznega predloga - napotitev dedičev na pravdo - učinkovito varstvo pravic in pravnih interesov - zavrnitev predloga za dopustitev revizije
VSRS Sklep II DoR 271/2020VS0003960423.10.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVOPredlog se zavrne.predlog za dopustitev revizije - povrnitev nepremoženjske škode - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti - pravična denarna odškodnina - višina odškodnine - soprispevek oškodovanca - izvedenec - zavrnitev predloga
VSRS Sklep II DoR 263/2020VS0003960323.10.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - LASTNINJENJE - STEČAJNO PRAVOPredlog se zavrne.predlog za dopustitev revizije - nakup poslovne celote v stečaju - univerzalni pravni naslednik - premoženjska pravica - pobotanje terjatev - kupnina - zakupnina - lex specialis - zavrnitev predloga
VSRS Sklep II DoR 380/2020VS0003945223.10.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVORevizija se dopusti glede vprašanja ali je določilo drugega odstavka 34. člena ZFPPIPP-G, ki določa, da se spremenjeni 391. člen ZFPPIPP uporablja za vse postopke osebnega stečaja, ki se začnejo po uveljavitvi tega zakona, torej tudi za pravne posle in druga pravna dejanja, ki so bila izvršena pred začetkom veljave tega zakon in za katere se je triletno obdobje izpodbojnosti po predhodno...dopuščena revizija - postopek osebnega stečaja - novela ZFPPIPP-G - izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika - rok - ustavnost zakonske določbe
VSRS Sodba II DoR 482/2020VS0003945123.10.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVORok iz 105.a člena ZZP, v katerem mora stranka plačati sodno takso oziroma predlagati njeno oprostitev, odlog ali obročno plačilo, je določen v 34. členu ZST-1 in je zakonski, kot tak pa ni podaljšljiv.plačilo sodne takse - zakonski rok - podaljšljivost roka za plačilo sodne takse
VSRS Sklep I R 151/2020VS0003938723.10.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOPo ustaljeni sodni praksi so drugi tehtni razlogi, ki utemeljujejo prenos pristojnosti, predvsem okoliščine, ki bi lahko omajale videz nepristranskosti sodišča.določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - videz nepristranskosti sodišča - zapuščinski postopek - zakonec sodnika pristojnega sodišča kot stranka v postopku - ugoditev predlogu
VSRS Sklep II DoR 447/2020VS0003941523.10.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVOPogoji iz prvega odstavka 367.a člena ZPP niso izpolnjeni.predlog za dopustitev revizije - darilna pogodba med zakoncema - podlaga pogodbene obveznosti (causa) - prava pogodbena volja strank - vrnitev darila po razvezi zakonske zveze - kršitev razpravnega načela - zavrnitev predloga za dopustitev revizije
VSRS Sklep II DoR 319/2020VS0003941623.10.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVOPredlog se zavrne.predlog za dopustitev revizije - povrnitev nepremoženjske škode - pravična denarna odškodnina - višina odškodnine - zavrnitev predloga
VSRS Sklep II DoR 413/2020VS0003941723.10.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŠTVA - LOVSTVOPogoji iz prvega odstavka 367.a člena ZPP niso izpolnjeni.predlog za dopustitev revizije - lovska družina - sprejem v članstvo - pogoji za sprejem v članstvo - odklonitev sprejema v članstvo - temeljni akt društva - zavrnitev predloga za dopustitev revizije
VSRS Sklep II DoR 439/2020VS0003941823.10.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVOPogoji iz prvega odstavka 367.a člena ZPP niso izpolnjeni.predlog za dopustitev revizije - skupno premoženje zakoncev - sporazum o delitvi skupnega premoženja - upnikova zahteva za določitev deleža na skupnem premoženju - izigravanje upnikov - nedopustna podlaga - nemoralen pravni posel - ničnost sporazuma - obseg skupnega premoženja - življenjska in ekonomska skupnost - načelo realne subrogacije - zavrnitev predloga za dopustitev revizije
 izberi vse

izbrane: izvozi

12345678910 od 2931naslednja › zadnja »

Kar je očitno ne potrebuje dokaza.
Manifesta non indigent probatione.