zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

  • Zemljiška knjiga

  • COVL - izvršba

  • Izračun zamudnih obresti

  • Obravnave

  • Sodna praksa

obvestila o piškotkih

Naša spletna stran uporablja tehnologijo piškotkov (cookies). Piškotki omogočajo uporabo naprednih, uporabniku prikrojenih možnosti. Omogočajo nam tudi spremljanje statistik obiska, s čimer pridobivamo prepotrebne podatke za nenehno izboljševanje strani. Če zapisa piškotkov ne boste dovolili, boste prikrajšani za možnosti, kakršni sta ogled video posnetkov in komentiranje objav prek družbenih omrežij.

Več informacij o piškotkih na sodisce.si


sprejmi piškotke | zavrni piškotke

vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj

12345678910 od 400naslednja › zadnja »

izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSK Sklep II Cpg 163/2018VSK0001539020.09.2018Gospodarski oddelekSODNE TAKSEStranka mora podati take navedbe o svojem premoženjskem, finančnem in likvidnostnem stanju, ki omogočajo sklep, da nima sredstev za plačilo sodne takse, oziroma da bo s plačilom sodne takse v odmerjeni višini ogroženo izvajanje njene dejavnosti. Priložena dokazila so namenjena le preverjanju njenih trditev, ni pa naloga sodišča, da na podlagi podatkov iz priloženih listin samo ugotavlja...trditveno in dokazno breme predlagatelja
VSK Sodba II Cpg 147/2018VSK0001539213.09.2018Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - STEČAJNO PRAVODolžnik lahko v skladu z določbo 311. člena OZ pobota terjatev, ki jo ima nasproti upniku, s tistim, kar ta od njega zahteva (predpostavka vzajemnosti), če se obe terjatvi glasita na denar ali na druge nadomestne stvari ste vrste in iste kakovosti (predpostavka istovrstnosti) in če sta obe terjatvi zapadli (predpostavka zapadlosti). Dolg se lahko pobota tudi z zastarano terjatvijo, vendar le,...pobot terjatev - ničnost pogodbe - izpodbojnost pogodbe - goljufija - izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj v stečaju
VSK Sklep I Cp 30/2018VSK0001476404.09.2018Civilni oddelekSTVARNO PRAVOPravica uporabe na parceli št. 17/2 k.o. Pr. II je bila s pogodbo sicer dodeljena očetu prvega tožnika, promet s to pravico pa je bil načeloma prepovedan oziroma je bil kasneje - z uveljavitvijo Zakona o stavbnih zemljiščih v letu 1984 - dovoljen zgolj v omejenem obsegu (prenos na zakonca in možnost dedovanja zakonitih dedičev), vendar sodišče prve stopnje ni ustrezno upoštevalo vseh...pravica uporabe na stavbišču - pravica uporabe na funkcionalnem zemljišču - lastninjenje nepremičnin v družbeni lastnini - gradnja na tujem svetu - priposestvovanje družbene lastnine - pravica uporabe za gradnjo
VSK Sodba I Cpg 141/2018VSK0001478630.08.2018Gospodarski oddelekPOGODBENO PRAVO - STVARNO PRAVOFinančni lizing je specifičen pravni posel, ki ga ni mogoče uvrstiti med klasične tipe pogodb. Pri tem poslu gre za kompleksni, atipični pogodbeni odnos, ki ga opredeljujejo predvsem specifične pogodbene klavzule. Ključnega pomena pa je, da so pri finančnem lizingu izraženi drugačni interesi: dajalca izpostavlja interes financiranja, jemalca pa interes uporabe. Finančnega lizinga ni mogoče...finančni leasing - odstop od pogodbe o leasingu - vrnitveni zahtevek
VSK Sklep II Cpg 134/2018VSK0001460830.08.2018Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVODoločba 42. člena ZGJS je kogentna, zato je na njeni podlagi odpoved koncesijske pogodbe mogoča le v primeru pogodbenih razmerij, sklenjenih za nedoločen čas. Ker gre v konkretnem primeru za koncesijsko pogodbo, ki je bila sklenjena za določen čas (za obdobje desetih let), njena odpoved na temelju 42. člena ZGJS ni mogoča.odpoved koncesijske pogodbe, sklenjene za določen čas - razlaga določil pogodbe - odškodnina za izgubljeni dobiček - izračun izgubljenega dobička
VSK Sklep I Cpg 111/2018VSK0001435130.08.2018Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVOKo sodišče odloča o zahtevku tožeče stranke, lahko upošteva le tista dejstva, ki so obstajala v času izdaje sodne odločbe. To velja tudi v primeru, ko sodišče odloča o zahtevi tožeče stranke (najemodajalca) za izdajo izpraznitvenega naloga.nalog za izpraznitev poslovnega prostora - obstoj pravno odločilnega dejstva v času izdaje prvostopenjskega sklepa
VSK Sodba I Cp 64/2018VSK0001425828.08.2018Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVOKonkludentna dejanja - prevzem kartice in uporaba le-te s strani toženke ter seznanitev oziroma soglasje s splošnimi pogoji, ki vsebujejo določbe o poroštvu, za vzpostavitev poroštvene zaveze toženke ne zadoščajo, saj je le jasna oziroma izrecna pisna zaveza poroka tista, ki ustvarja učinke.poroštvo - poroštvena zaveza - uporaba plačilne kartice - spor majhne vrednosti - solidarni porok in plačnik - oblika poroštvene izjave - pisna oblika
VSK Sklep II Ip 216/2018VSK0001425724.08.2018Izvršilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOSodišče bi tako na podlagi tretjega odstavka 74. člena ZIZ izvršbo lahko ustavilo le ob odločanju o (novem) upnikovem predlogu za odlog izvršbe (v kolikor bi slednji predlagal odlog izvršbe za več kot eno leto), ko pa je o takšnem predlogu že pravnomočno odločeno in se po poteku odloga izvršba nadaljuje, pa sodišče prve stopnje na tej podlagi nima več možnosti ustaviti izvršbe iz...odlog izvršbe na predlog upnika - prehodne določbe ziz-j - prodaja nepremičnine v izvršilnem postopku - ustavitev izvršbe na nepremičnino - časovna veljavnost ZIZ - potrebni stroški upnika - ustavitev izvršbe - kršitev kontradiktornost postopka
VSK Sodba in sklep I Cpg 129/2018VSK0001497023.08.2018Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVOZakon o obligacijskih razmerjih (ZOR) v 1065. členu (v zvezi z drugim odstavkom 1061. člena Obligacijskega zakonika, OZ) predpisuje, da se s kreditno pogodbo banka zaveže dati uporabniku na voljo določene denarni znesek. To svojo obveznost je tožeča stranka v razmerju do tožene stranke pri omenjenih treh kreditnih pogodbah v celoti izpolnila, saj je koriščenje kreditnih sredstev po omenjenih...kreditna pogodba
VSK Sklep II Cpg 124/2018VSK0001460623.08.2018Gospodarski oddelekSODNI REGISTER - STATUSNO PRAVOV konkretnem primeru to pomeni, da je z vpisom pripojitve prevzete družbe k prevzemni družbi slednja postala tudi družbenik v subjektu vpisa in s tem imetnik poslovnih deležev v tem subjektu. Vpis spremembe družbenika in imetnika poslovnega deleža pri subjektu vpisa, ki je bil izveden z izpodbijanim sklepom, je zato zgolj posledica predhodno izvedene in v sodni register vpisane pripojitve. v...pripojitev gospodarskih družb - vpis spremembe družbenika - predhodno vprašanje - odločanje sodniškega pomočnika - vročanje subjektu vpisa v sodni register
VSK Sklep I Kp 2897/2009VSK0001423123.08.2018Kazenski oddelekIZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ - KAZENSKO MATERIALNO PRAVOStališče, da je že določba KZ-1, veljavna pred novelo KZ-1C vsebovala primer, da zastaranje izvršitve kazni ne nastopi, če je obsojenec nedosegljiv oz. na begu pred nastopom kazni, ni pravilna. Določba 94. člena KZ-1 je bila jasna in ni dopuščala različnih interpretacij. Dopolnitev določbe 94. člena KZ-1 ni bila predlagana zaradi „boljše interpretacije“, ampak „z vidika boljšega...zastaranje izvršitev kazni - zadržanje zastaranja - beg obdolženca - nastop kazni zapora - sprememba kazenskega zakona
VSK Sodba I Cpg 127/2018VSK0001426323.08.2018Gospodarski oddelekODŠKODNINSKO PRAVO - POKOJNINSKO ZAVAROVANJEDo škodnega dogodka je prišlo v letu 2008, škoda pa je bila znana najkasneje ob izdaji odločbe o pravici do nadomestila 2014 (kot bodoča škoda v smislu drugega odstavka 174. člena OZ). Res so bila sporna izplačila izvedena v letu 2016, vendar to na zaključek, da so vsa pravna dejstva, ki so določena kot predpostavka odškodninskega razmerja, nastala že pred 1.1.2016, ne vpliva. Ker je...odškodninski zahtevek zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje slovenije proti odgovorni osebi - uporaba določil zakona
VSK Sodba I Cpg 115/2018VSK0001426523.08.2018Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVOSpremembo imetnika priključka ureja 35. člen Splošnih pogojev. Če se SODO in novi lastnik priključka dogovorita o vstopu novega lastnika v vse pravice in obveznosti prejšnjega lastnika, ni potrebno pridobiti novega soglasja za priključitev ter sklepati novih pogodb o priključitvi, temveč novi lastnik vstopi v pravice in obveznosti prejšnjega lastnika (tretji odstavek). Prav za tako situacijo...prenos pogodbe
VSK Sklep I Cpg 102/2018VSK0001435323.08.2018Gospodarski oddelekKORPORACIJSKO PRAVOV obravnavani gospodarsko nepravdni zadevi je bil v skladu z drugim odstavkom 609. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) oblikovan petčlanski poravnalni odbor, ker je bila pri pripojitvi udeležena tudi družba, s katere delnicami se trguje na organiziranem trgu. Vendar je to dejstvo prvostopenjsko sodišče pri odmeri nagrade prezrlo in je nagrado članom napačno odmerilo, ker pri odmeri...poravnalni odbor - nagrada članom poravnalnega odbora
VSK Sklep I Cp 299/2018VSK0001460921.08.2018Civilni oddelekSTVARNO PRAVOPri nepremičninah predlagateljev, ki v naravi predstavljajo dvostanovanjski objekt s pripadajočim zemljiščem, gre za enovit prostor in zato ni potrebno, da se jim omogoči zveza s prevoznimi sredstvi do vseh parcel oz. iz vseh smeri.nujna pot - postopek za določitev nujne poti - redna raba nepremičnine - nedopustna pritožbena novota
VSK Sodba I Cpg 79/2018VSK0001400916.08.2018Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOPrvostopenjsko sodišče je toženo stranko tudi pozvalo, da odgovori na trditve tožeče stranke iz popravljene tožbe, vendar se na poziv tožena stranka ni odzvala. Tako so vse njene trditve, ki jih je v prvostopenjskem postopku podala, le tiste, ki jih je podala še v izvršilnem postopku v ugovoru. Vsebinsko so bile navedbe tako posplošene, da je očitek pritožnika, da se prvostopenjsko...priznana dejstva - nedovoljene pritožbene novote - gospodarski spor majhne vrednosti - prekluzija navajanja dejstev in dokazov - razpravno načelo
VSK Sklep I Cpg 123/2018VSK0001309210.07.2018Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOTožeča stranka navaja, da je najemno razmerje, na podlagi katerega je tožena stranka zasedala poslovni prostor, prenehalo in da tožena stranka zdaj zaseda poslovni prostor brez pravne podlage. Ne gre torej za spor v zvezi z najemnim razmerjem, temveč ima zahtevek podlago v Stvarnopravnem zakoniku (SPZ) in sicer v 92. členu (tako imenovani vrnitveni zahtevek). Ker gre za spor o stvarni pravici,...vrnitveni zahtevek - spor o stvarni pravici
VSK Sklep I Cp 362/2018VSK0001302905.07.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOPo določbi drugega odstavka 245. člena ZPP se izvedenci določijo predvsem med sodnimi izvedenci za določeno vrsto izvedenskega dela, torej ni nujno, da mora biti izvedenec določen izmed sodno zapriseženih izvedencev. Tudi takrat, kadar naloge ni opravil tisti sodni izvedenec, ki je bil imenovan na podlagi 86. člena Zakona o sodiščih, se pri odmeri nagrade uporabi določbe Pravilnika o sodnih...sodni izvedenec - nagrada in stroški za izvedensko delo - ustno zaslišanje izvedenca - prenehanje statusa sodnega izvedenca med sodnim postopkom - izvedenec zaslišan kot priča
VSK Sklep I Cp 326/2018VSK0001317005.07.2018Civilni oddelekSODNE TAKSEPredlog za oprostitev plačila sodnih taks se lahko ne glede na slab dohodkovni položaj stranke in njenih družinskih članov zavrne že na podlagi vrednosti njihovega premoženja. Če stranka oz. njeni družinski člani s tem premoženjem dejansko ne morejo razpolagati, morajo za to, da se pri ugotavljanju njihovega materialnega položaja ne upošteva, izkazati razloge, zaradi katerih je razpolaganje...sodne takse - predlog za oprostitev plačila sodne takse - ugotavljanje materialnega položaja stranke in njenih družinskih članov - vrednost premoženja prosilca - vrednost premoženja
VSK Sodba I Cpg 93/2018VSK0001293604.07.2018Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVOŠele na naroku je tožena stranka prvič postavila trditev, da naj tožeča stranka zaračunanih del ne bi izvedla, takrat je tudi postavila pobotni ugovor. Ker pred tem to vprašanje ni bilo sporno, so za sklepčnost zahtevka zadoščale navedbe tožeče stranke, da naj bi "za toženo opravila storitev barvanja okvirjev motorjev v obsegu in na način, ki izhaja iz računov, ki so sestavni del...prekluzija glede navajanja dejstev in dokazov - pobotni ugovor
 izberi vse

izbrane: izvozi

12345678910 od 400naslednja › zadnja »

Dejstva se ne domnevajo, temveč dokazujejo. Dioklecijan.
Facta non praesumuntur, sed probantur.