zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore
Oddelek za socialne spore

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj

12345678910 od 1091naslednja › zadnja »

izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VDSS Sklep Pdp 380/2020VDS0003774127.08.2020Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVOPritožba pravilno uveljavlja, da je pri odmeri stroškov postopka v predmetni zadevi treba upoštevati, da tožniku ni bila priznana brezplačna pravna pomoč že od začetka postopka, temveč šele od 25. 6. 2019 dalje, zaradi česar je sodišče prve stopnje zmotno uporabilo določbo o znižanju nagrade iz petega odstavka 17. člena ZOdv. Tako je tožnikov pooblaščenec upravičen do plačila...odločitev o pravdnih stroških - brezplačna pravna pomoč
VDSS Sklep Psp 178/2020VDS0003785226.08.2020Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVOZPP v 335. členu določa, kaj mora pritožba obsegati. Med drugim mora obsegati tudi podpis pritožnika. Pritožba poslana na elektronski naslov sodišča ne vsebuje elektronskega podpisa. V tem primeru je sodišče prve stopnje utemeljeno na podlagi tretjega odstavka 343. člena ZPP pritožbo kot nepopolno zavrglo.zavrženje pritožbe - nepopolna vloga - elektronska vloga - podpis - varen elektronski podpis
VDSS Sklep Psp 175/2020VDS0003786026.08.2020Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVO - UPRAVNI POSTOPEKTožnik je sam predložil Poizvednico Pošte Slovenije d. o. o., da je bilo Sporočilo o prispelem pismu dne 6. 12. 2019 puščeno v hišnem predalčniku. Isto izhaja iz same javne listine. Listina med drugim vsebuje opozorilo, da je pošiljko mogoče na pošti dvigniti vsak dan med delovnim časom, da 15-dnevni rok za prevzem pošiljke začne teči 7. 12. 2019, da bo po tem roku pisanje, v kolikor...zavrženje tožbe - fikcija vročitve - rok za vložitev tožbe - zamuda roka
VDSS Sodba Pdp 284/2020VDS0003782720.08.2020Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVOČe delavec meni, da mu delodajalec dolguje plačilo za delo preko polnega delovnega časa, mora navesti dejstva, ki to potrjujejo in v potrditev teh dejstev ponuditi ustrezne dokaze. Delavec mora dokazati, da je opravil delo preko polnega delovnega časa in tudi količino takšnega dela (VIII Ips 191/2018). Zato ni pravilno stališče pritožbe, da se dokazno breme glede števila opravljenih nadur...nadurno delo - trditveno in dokazno breme - evidenca o izrabi delovnega časa - dnevnica
VDSS Sodba Pdp 363/2020VDS0003776820.08.2020Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporeDELOVNO PRAVOToženka sodišču prve stopnje utemeljeno očita, da pri odločanju o zahtevku za priznanje vseh pravic iz delovnega razmerja za čas nezakonitega prenehanja ni upoštevalo dejstva, da je tožnik prejemal nadomestilo za čas brezposelnosti. Podlaga za plačilo nadomestila bo z ugotovitvijo nezakonitosti odpovedi odpadla (tretji odstavek 65. člena ZUTD), zavezanec za vrnitev nadomestila pa bo...transformacija - pogodba o zaposlitvi za določen čas - denarno nadomestilo za brezposelnost
VDSS Sklep Pdp 383/2020VDS0003778920.08.2020Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporeDELOVNO PRAVOIz odločb VS RS VIII Ips 270/2015 in VIII Ips 258/2015, v katerih je Vrhovno sodišče Republike Slovenije navedlo: "Zakon roka in postopka za uveljavljanje obstoja delovnega razmerja izrecno ne določa. Sodna praksa ju je izpeljala iz rokov in postopkov, ki se nanašajo na uveljavljanje pravic v zvezi s pogodbo o zaposlitvi (delovnim razmerjem) in odpovedjo oziroma prenehanjem veljavnosti le-te.",...zavržena tožba - obstoj delovnega razmerja - rok za tožbo
VDSS Sklep Pdp 199/2020VDS0003776419.08.2020Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporeDELOVNO PRAVO - JAVNI USLUŽBENCIJavni uslužbenec je upravičen do plačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, če so na voljo sredstva, ki so bila predvidena za nezasedena delovna mesta ali za posebne projekte, s čimer je predpostavljeno, da je do povečanega obsega dela prišlo zaradi opravljanja nalog nezasedenih delovnih mest ali nalog na projektih in je zato opravljeno delo javnega uslužbenca preseglo...plačilo razlike plače - povečan obseg dela - delovna uspešnost
VDSS Sodba Pdp 381/2020VDS0003782119.08.2020Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporeDELOVNO PRAVOPrav tako ni pomembno, da zakon kot razlog ne predvideva ''nadomeščanje delavca, ki nadomešča drugega (trajno) odsotnega delavca.'' Bistveno je, da je bil v obravnavanem primeru formalno in dejansko podan razlog nadomeščanja začasno odsotnega delavca, zaradi česar je bila s tožnico zakonito sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas.transformacija - pogodba o zaposlitvi za določen čas - nadomeščanje začasno odsotnega delavca
VDSS Sodba Pdp 362/2020VDS0003774011.08.2020Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporeDELOVNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVOUgotovljena ravnanja: izključevanje tožnice iz delovnega procesa, ukinitev oddaljenega dostopa do serverja, neodrejanje dela, onemogočanje ustreznih informacij z delovnega področja tožnice, prepoved komunikacije sodelavcev s tožnico, enostranski preklic dela na domu, ki ni sledil prenehanju funkcije izvršne direktorice, predstavljajo trpinčenje na delovnem mestu.sodna razveza - denarno povračilo - odškodninska odgovornost delodajalca - trpinčenje na delovnem mestu - mobing - kršitev prepovedi diskriminacije
VDSS Sodba Pdp 350/2020VDS0003773911.08.2020Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporeDELOVNO PRAVOŠesti odstavek 109. člena ZOFVI določa, da se lahko delovno razmerje sklene s kandidatom, ki ne izpolnjuje zahtevanih pogojev, za dobo največ enega leta, če nihče od prijavljenih kandidatov ne izpolnjuje zahtevanih pogojev in je taka zaposlitev potrebna zaradi nemotenega opravljanja dela. Glede na dejstvo, ki ga je pravilno ugotovilo sodišče prve stopnje iz pogodbe o zaposlitvi in ki mu...transformacija pogodbe o zaposlitvi - rok za vložitev tožbe - pogodba o zaposlitvi za določen čas - sodno varstvo
VDSS Sodba in sklep Pdp 303/2020VDS0003782011.08.2020Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporeDELOVNO PRAVODelodajalec je z razlogom za podajo odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti dokončno seznanjen šele ob vročitvi soglasja komisije, ki preveri pogoje za odpoved, ob tem pa predvsem tudi možnost druge zaposlitve. Zato se kot relevantno obdobje za presojo, ali je delodajalec delavcu lahko ponudil delovno mesto, ki bi ustrezalo njegovim omejitvam, lahko upošteva le obdobje od prejema...redna odpoved pogodbe o zaposlitvi - invalidnost - možnost druge zaposlitve
VDSS Sklep Pdp 359/2020VDS0003776711.08.2020Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVOPo ustaljenem stališču pritožbenega sodišča je ureditev po tarifni številki 15/1 c OT, ki predvideva, da se v zadevah opredeljenih pod tarifno št. 15/1 b, tarifa za zastopanje delodajalca zviša za 100 %, v neskladju z načelom varovanja delavca kot šibkejše stranke in specifično naravo delovnopravnih sporov. Ker naložitev plačila zvišanjih stroškov postopka delavcu temelji le na...zavržena tožba - odločitev o pravdnih stroških
VDSS Sklep Pdp 344/2020VDS0003776511.08.2020Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVOZ izpodbijanim sklepom sodišče prve stopnje tožniku ni ničesar naložilo, temveč je v celoti ugodilo njegovemu ugovoru zoper plačilni nalog in plačilni nalog razveljavilo. Glede na to, da tožnik ni imel pravnega interesa za vložitev pritožbe, saj je z njo uspel, je sodišče tožnikovo pritožbo kot nedovoljeno zavrglo.zavrženje pritožbe - pravni interes
VDSS Sklep Pdp 344/2020VDS0003776611.08.2020Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporeDELOVNO PRAVO - SODNE TAKSESodišče je o ugovoru odločalo in pravilno štelo, da mora stranka v skladu s četrtim odstavkom 34. člena ZST-1, če se vloga šteje za umaknjeno ali se zavrže, plačati takso, ki je določena za umik vloge.umik vloge - sodna taksa
VDSS Sklep Pdp 370/2020VDS0003783111.08.2020Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVOTožeča stranka se je v predlogu za obnovo postopka sklicevala na dopis. Kot je pravilno ugotovilo sodišče prve stopnje, je ta listina nastala po pravnomočnem zaključku postopka v drugi zadevi, zato je utemeljeno zaključilo, da ne gre za dokaz, ki je obstajal že v času, ko je postopek še tekel in da tak predlog za obnovo postopka ni dovoljen.predlog za obnovo postopka - zavrženje predloga
VDSS Sodba Psp 105/2020VDS0003784105.08.2020Oddelek za socialne sporeSOCIALNO VARSTVOSodišče je sporna zneska, ki sta bila očetu tožečih strank izplačana na podlagi sklenjene sodne poravnave v tujini, upoštevalo kot plačo, nadomestilo plače in povračilo stroškov ter kot jubilejna nagrado - odpravnino. Pravilna je opredelitev, da sporna zneska predstavljata dohodek kot izplačilo zaostalih neizplačanih plač in odpravnino zaradi prenehanja delovnega razmerja. Zaradi...državna štipendija - dohodek iz delovnega razmerja
VDSS Sodba Psp 98/2020VDS0003784605.08.2020Oddelek za socialne sporePOKOJNINSKO ZAVAROVANJETemeljno pravilo je, da se pravice iz obveznega zavarovanja, med katere sodi tudi dodatek za pomoč in postrežbo, prizna od dneva, ko so izpolnjeni pogoji za priznanje dodatka za pomoč in postrežbo.dodatek za pomoč in postrežbo
VDSS Sklep Pdp 386/2020VDS0003774204.08.2020Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporeDELOVNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - ZAVAROVANJE TERJATEVPo določbi 272. člena ZIZ sodišče izda začasno odredbo v zavarovanje nedenarne terjatve, če upnik izkaže za verjetno, da terjatev obstoji ali da bo terjatev nastala (prvi odstavek 272. člena ZIZ). Poleg verjetnosti pa mora upnik verjetno izkazati tudi eno od naslednjih predpostavk: nevarnost, da bo uveljavitev terjatve onemogočena ali precej otežena, da je odredba potrebna, da se prepreči...začasna odredba - zadržanje učinkovanja odpovedi pogodbe o zaposlitvi - zavarovanje nedenarne terjatve
VDSS Sodba Pdp 246/2020VDS0003773729.07.2020Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporeDELOVNO PRAVOV postopku je bilo izkazano, da tožnik svoje odsotnosti v spornem obdobju ni sporočil oziroma tožene stranke ni obvestil o svoji odsotnosti, čeprav bi to moral in mogel storiti in niso obstajale ne subjektivne ne objektivne okoliščine, ki bi preprečevale poročanje delodajalcu o razlogu odsotnosti.izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - izostanek z dela
VDSS Sodba in sklep Pdp 221/2020VDS0003781929.07.2020Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporeDELOVNO PRAVOSubjektivni rok za podajo izpodbijane izredne odpovedi je pričel teči najkasneje 28. 4. 2017, ko je bila tožena stranka tudi po lastnem zapisu v odpovedi seznanjena z vsemi utemeljeno očitanimi kršitvami, izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki jo je tožena stranka podala tožnici 14. 6. 2017, pa je bila zato podana po poteku 30-dnevnega roka iz drugega odstavka 109. člena ZDR-1 in je nezakonita.izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - hujša kršitev obveznosti iz delovnega razmerja - rok za podajo odpovedi - zamuda roka
 izberi vse

izbrane: izvozi

12345678910 od 1091naslednja › zadnja »

Najboljši razlagalec zakonov je (ustaljena) navada.
Optima legum interpres consuetudo.