zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Javne finance
Upravni oddelek
Varstvo ustavnih pravic

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
sodba IV U 36/2009UC003017525.01.2011Upravni oddelekJAVNI RAZPISIJavni razpis je med drugim določal tudi, da bo upravičenost posojil potrdil ustrezni organ banke in občine. Iz mnenja banke je izhajala nepripravljenost tožeče stranke, da z odprtjem računa pri bančni ustanovi dodatno zavaruje svojo obveznost vračanja odobrenega posojila, zato je bila odločitev prvostopnega upravnega organa, da se prošnji tožeče stranke za dodelitev posojila ne ugodi,...javni razpis – sofinanciranje iz javnih sredstev – pogoji za dodelitev posojila – mnenje banke
sodba IV U 25/2010UC003017414.01.2011Upravni oddelekJAVNI RAZPISIJavni razpis je določal, da se vloga vlaga na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh tožene stranke. Ker je tožnik vlogo vložil na drugačnem obrazcu, je prvostopni upravni organ pravilno odločil, ko je takšno vlogo zavrgel.javni razpis – razpisna dokumentacija – prijava na javni razpis - vloga za dodelitev nepovratnih sredstev – oblika vloge
sodba IV U 149/2009 enako tudi IV U 141/2009, IV 143/2009, IV U 146/2009UC003017305.04.2011Upravni oddelekZEMLJIŠKI KATASTER - UPRAVNI POSTOPEKV postopku ugotavljanja, ali je predlagatelj obnove spoštoval subjektivni rok za vložitev predloga, je pomembno tudi, ali je stranka, ki ni sodelovala v postopku (pa bi morala sodelovati), vedela za postopek in izdajo odločbe. V takem primeru namreč lahko stranka zavaruje svoje pravice bodisi že med postopkom, s tem, da zahteva, da se pripusti kot stranka (139. člen ZUP/86), bodisi, po končanem...zemljiški kataster - sprememba vrste rabe - obnova postopka - predlog za obnovo postopka - predlagatelj obnove postopka - stranka v postopku - subjektivni rok - stvarna pristojnost
sodba IV U 65/2011UC003017220.04.2011Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČTeža očitanega kaznivega dejanja ne zahteva postavitve zagovornika v okviru obvezne obrambe, kar pomeni, da imajo tudi obdolženci, ki ne izpolnjujejo pogojev za obvezno obrambo, možnost zaprositi za brezplačno pravno pomoč, pri čemer morajo izpolnjevati tudi pogoj iz 1. odstavka 24. člena ZBPP.brezplačna pravna pomoč – pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči – objektivni pogoji - zagovornik v kazenskem postopku – obvezna obramba
sodba IV U 267/2009UC003017105.10.2010Upravni oddelekKMETIJSTVO – PRAVO EVROPSKE UNIJENacionalni predpis določa kot pogoj za dodelitev sredstev prvi lastniški prevzem kmetije v časovnem obdobju 16 mesecev pred oddajo vloge. Določba 4. odstavka 13. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006 zgolj zavezuje nacionalni organ, da sprejme odločitev (izda odločbo) v 18 mesecih od začetka delovanja (prevzema kmetije) in se ne more razlagati tako, da se vloga zavrne, če od prevzema...javni razpis – pomoč mladim prevzemnikom kmetij – pogoji za dodelitev sredstev - sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
sodba IV U 216/2009UC003017019.10.2010Upravni oddelekTAKSEVrednost točke je dejanska sestavina vsake pravno formalno pravilne odmerne odločbe, zato bi jo moral upravni organ navesti v odločbi. Razlaga tožene stranke v odgovoru na tožbo ne more nadomestiti v obrazložitvi odločbe manjkajočih razlogov. To velja tudi glede pojasnil o pojmu javnega mesta. Utemeljen je tudi ugovor, da odločba ne vsebuje podatkov o tem, ali gre za nepremičnine, ki so v...občinska taksa – odmera občinske takse – obrazložitev odločbe - oglaševanje na javnem mestu
sodba IV U 204/2010UC003016912.10.2010Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČ – DRUŽINSKO PRAVORazlog za priznanje preživnine tožniku in s tem za razumnost vložitve tožbe za plačilo preživnine je redno šolanje tožnika v smislu rednega izpolnjevanja šolskih obveznosti, ki mu bo omogočilo, da dokonča šolanje in se usposobi za opravljanje poklica. Neurejene družinske razmere niso zakonski razlog za priznanje preživnine po polnoletnosti.brezplačna pravna pomoč – pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči – objektivni pogoj – dolžnost preživljanja polnoletnih otrok – redno šolanje
sodba IV U 200/2010UC003016813.10.2010Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - UPRAVNI POSTOPEKKer tožnik nepopolne prošnje za brezplačno pravno pomoč kljub vabilu oziroma pozivu za dopolnitev ni dopolnil, jo je tožena stranka pravilno zavrgla kot nepopolno.brezplačna pravna pomoč – upravni postopek – nepopolna vloga – zavrženje vloge
sodba IV U 198/2010UC003016718.10.2010Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČ – UPRAVNI POSTOPEKBrezplačna pravna pomoč se lahko dodeli samo za sodno varstvo pred sodišči in za vse oblike izvensodnega poravnavanja, zato je za postopke pred Centrom za socialno delo glede zanemarjanja otrok ni mogoče odobriti. Tožena stranka je z odločbo številka Bpp 946/2010 o enaki zahtevi tožeče stranke že vsebinsko odločila, zato je odločitev, da se prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči...brezplačna pravna pomoč – dodelitev brezplačne pravne pomoči – ista upravna zadeva – zavrženje vloge
sodba IV U 190/2010UC003016605.10.2010Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČTožnik ne prereka površinskih izmer dveh kmetijskih objektov in prilaga lastninski list, ki pa je zgolj informativne narave, zato je odločitev tožene stranke pravilna, še posebej ob dejstvu, da iz listin spisa izhaja, da imata tožnik in njegova žena še drugo nepremično premoženje, ki ga tožena stranka ni dokazno ocenjevala.brezplačna pravna pomoč – pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči – finančni pogoj – premoženje prosilca in članov njegove družine – družinski član
sodba IV U 186/2010UC003016512.10.2010Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČZakonske določbe, da je zadeva očitno nerazumna, ni mogoče razlagati tako, da lahko tožena stranka na podlagi listinskih dokazil sama dokazno ocenjuje, kakšna višina odškodnine bi pripadala tožniku, pri čemer med strankama ni sporno, da je pravni temelj za vložitev odškodninske tožbe podan. Nerazumnost glede vložitve odškodninske tožbe se namreč lahko nanaša zgolj na presojo o tem,...brezplačna pravna pomoč – pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči – objektivni pogoj – verjetni izgled za uspeh – odškodnina - višina odškodnine za nematerialno škodo
sodba IV U 170/2010UC003016407.09.2010Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČOkoliščine iz 24. člena ZBPP je treba presojati v vsakem primeru posebej ter izhajati iz osumljenčeve osebnosti, teže kaznivega dejanja, zahtevnosti zadeve iz dejanskega in pravnega vidika, presoditi okoliščine, ki jih v zvezi s tem navaja sam prosilec in druge specifične okoliščine, ki kažejo na to, da bo pošten postopek zagotovljen le, če bo imel prosilec zagotovljeno strokovno obrambo...brezplačna pravna pomoč – pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči – objektivni pogoj – kazenski postopek - pravica do obrambe – obvezna obramba – zagovornik v kazenskem postopku
sodba IV U 168/2010UC003016325.08.2010Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČRok za vložitev ugovora proti sklepu o izvršbi je prekluziven rok, ki ga ni mogoče podaljšati in zamuda katerega bi pomenila izgubo pravice opraviti to dejanje, zato je tožena stranka pravilno uporabila določbo 1. odstavka 36. člena ZBPP.nujna brezplačna pravna pomoč – pogoji za dodelitev nujne brezplačne pravne pomoči – ugovor zoper sklep o izvršbi – rok za vložitev ugovora
sodba IV U 153/2010UC003016231.08.2010Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČPredmet pravdnega postopka, za katerega se dodeljuje brezplačna pravna pomoč, je plačilo odškodnine, pri čemer pa tožena stranka ne pojasni, iz katerega škodnega dogodka naj bi škoda nastala, iz razlogov v izpodbijani odločbi pa tudi ne izhaja, da ima zadeva vsaj minimalni izgled za uspeh in da torej ni očitno nerazumna. Zgolj razlogovanje, da je zadeva pomembna za osebni in ekonomsko...brezplačna pravna pomoč – pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči – objektivni pogoj – verjetni izgled za uspeh - odškodnina
sodba IV U 145/2010UC003016131.08.2010Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČTožniku je bila že odobrena brezplačna pravna pomoč za prvi pravni nasvet v zadevi z istim dejanskim in pravnim stanjem, v katerem je odvetnica navedla, da prosilec ni izkazal verjetnosti izgleda za uspeh v pravdnem postopku za plačilo odškodnine niti v kazenskem postopku. Zato postopka tudi po presoji sodišča ne bi bilo razumno začeti, s tem pa ni izpolnjen objektivni pogoj za dodelitev...brezplačna pravna pomoč – pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči – objektivni pogoj – verjetni izgled za uspeh – kaznivo dejanje razžalitve
sodba IV U 139/2010UC003016031.08.2010Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČZgolj navedba zadeve in s strani stranke navedena oblika brezplačne pravne pomoči za presojo objektivnega pogoja največkrat ne zadoščata. To pomeni, da lahko organ za BPP stranko pozove k dopolnitvi prošnje oziroma po zaslišanju stranke natančno ugotovi, kakšno obliko BPP in v kakšnem obsegu stranka želi.brezplačna pravna pomoč – pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči – objektivni pogoj – nepopolna vloga – dopolnitev vloge
sodba IV U 137/2010UC003015925.08.2010Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČV skladu s 1. odstavkom 36. člena ZBPP se nujna brezplačna pravna pomoč odobri samo v primerih, če bi sicer prosilec zamudil rok za kakšno procesno dejanje in bi s tem izgubil pravico opraviti to dejanje. Navedeno zakonsko določbo je treba razlagati restrektivno. Rok, ki ga je določilo sodišče v zapisniku pravdne zadeve, je zgolj paricijski rok, kar pomeni, da zamuda tega roka za tožnika...nujna brezplačna pravna pomoč – pogoji za dodelitev nujne brezplačne pravne pomoči – nasprotna tožba – zamuda roka – podaljšanje roka
sodba IV U 133/2010UC003015825.08.2010Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČ – UPRAVNI POSTOPEKGlede na tožbeni ugovor, da povprečni dohodek na osebo glede na plačilne liste presega dvakratnik osnovnega zneska minimalnega dohodka, je obrazložitev tožene stranke o izpolnitvi finančnega pogoja nepopolna. V razlogih svoje odločitve namreč ne navede, na podlagi katerih listinskih dokazil je ugotovila povprečni mesečni dohodek na družinskega člana. Posledično se odločitve o odobritvi...brezplačna pravna pomoč – dodelitev brezplačne pravne pomoči – finančni pogoj – dohodek prosilca – obrazložitev odločbe
sodba IV U 121/2010UC003015725.08.2010Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČUtemeljen je tožbeni ugovor, da ni pravilna zavrnilna odločitev tožene stranke, ker naj tožnica ne bi imela verjetnosti za uspeh v pravdni zadevi, v kateri je tožena stranka, ker ta odločitev temelji zgolj na nepravnomočni zamudni sodbi (izdani v drugi pravdni zadevi). Ne glede na dejstvo, da zamudna sodba dejansko predstavlja temelj za nadaljnje vtoževanje plačila v zadevi, v kateri tožnica...brezplačna pravna pomoč – pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči – objektivni pogoj – verjetni izgled za uspeh – zamudna sodba
sodba IV U 110/2010UC003015613.10.2010Upravni oddelekPREBIVALIŠČE – UPRAVNI POSTOPEKUpravni organ je začel postopek ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča po uradni dolžnosti na podlagi obvestila tožnic, da stranka z interesom ne prebiva več na tem naslovu. Že samo to dejstvo, na katero se sklicujeta tožnici, pa še ne pomeni, da se jima s tem tudi daje možnost sodelovanja v postopku kot stranskim udeležencem po določbi 43. člena ZUP.stalno prebivališče – ugotavljanje dejanskega stalnega prebivališča – stranka v postopku – stranski udeleženec
 izberi vse

izbrane: izvozi

Kar je očitno ne potrebuje dokaza.
Manifesta non indigent probatione.