zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Javne finance
Upravni oddelek
Varstvo ustavnih pravic

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj

12345678910 od 1288naslednja › zadnja »

izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
sodba I U 486/2011UC000660909.05.2012Javne financeINŠPEKCIJSKO NADZORSTVO - DAVKI - UPRAVNI POSTOPEKTožeča stranka ugovarja opredelitvi prostorov društva kot gostinskega lokala oziroma zaključku, da se je v njenih prostorih opravljala gostinska dejavnost, in s tem svojemu položaju zavezanca, ki se je dolžan ravnati po določbah 138. člena ZDavP-2. Omenjeni zaključek je pravilen, saj je ne le oprema prostorov, temveč zlasti ravnanje zastopnika tožeče stranke ob prihodu inšpektorjev,...davčni inšpekcijski nadzor - sodelovanje zavezanca - društvo - vstop v prostore - opravljanje gostinske dejavnosti - povrnitev stroškov postopka
sodba U 67/2002UC003000107.05.2002Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - UPRAVNI POSTOPEKČeprav gre v obravnavanem primeru za vročitev poziva za dopolnitev vloge in ne za vročitev odločbe ali sklepa, za kar je po določbi prvega odstavka 87. člena ZUP predpisano obvezno osebno vročanje, je treba po presoji sodišča navedeno določbo razlagati širše. Poziv za dopolnitev vloge je namreč vseboval rok, katerega zamuda je imela za posledico zavrženje tožnikove vloge za brezplačno...osebno vročanje
sklep U 215/2002UC003000219.10.2002Varstvo ustavnih pravicvolitveIz priloženih spisov občinske volilne komisije je razvidno, da gre za kandidaturo za člane Občinskega sveta, ki jo je volilna komisija zavrnila s sklicevanjem na določbo 51. člena ZLV in da je kot predstavnica liste kandidatov navedena EE. Ker je pritožbo vložila stranka AAA, Območna organizacija F kot stranka, ki po določbi 97. člena ZLV ne more vlagati pravnega sredstva zoper odločitev...lokalne volitve
sodba U 213/2002UC003000319.10.2002Varstvo ustavnih pravicvolitvePredlagatelj liste kandidatov mora izkazati, da je lista kandidatov vložena v skladu z zakonskimi pogoji. Politična stranka predlaga listo kandidatov po pravilih, ki so prepuščena strankini notranji ureditvi, kar je tudi odraz pravice do svobodnega združevanja iz 42. člena Ustave. Zakonsko je vsaka stranka torej omejena z določbami ZLV, posebej še z navedeno določbo 51. člena ZLV v toliko,...lokalne volitve
sodba U 144/2002UC003000415.10.2002Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - UPRAVNI POSTOPEKTožena stranka sploh ni preverjala dejstva ali zadeva ni očitno nerazumna oziroma ali ima verjeten izgled za uspeh (člen 24 ZBPP). Ker je presoja teh okoliščin bistvenega pomena za pravilno in zakonito odločitev, o tem pa izpodbijana odločba nima razlogov, podlage za presojo pa tudi ni med listinami upravnega spisa, je dejansko stanje glede odločilnih dejstev nepopolno ugotovljeno. Za dodelitev...pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - očitno nerazumna zadeva - verjetnost uspeha - omejena procesna sposobnost stranke
sodba U 124/2000UC003000509.04.2002Upravni oddelekSTAVBNA ZEMLJIŠČAZSZ je specialni predpis, ki je z določbo 49. člena omogočil parcelacijo tistih zemljišč, ki so bila ob uveljavitvi tega zakona pozidana in se nahajajo izven ureditvenih območij. Za parcelacijo takega zemljišča morata biti torej izpolnjena kumulativno oba prej navedena pogoja brez dodatnih pogojev, na katere se v razlogih izpodbijane odločbe sklicuje tožena stranka. Sodišče sicer ne...zazidano stavbno zemljišče
sodba U 170/2001UC003000611.09.2003Upravni oddelekdenacionalizacijaV obravnavanem primeru skuša tožnica dokazati, da je pravna naslednica kapitalskega deleža v podržavljeni družbi. Sodišče v celoti soglaša z ugotovitvijo tožene stranke, da v obravnavanem primeru ni izkazano, da gre v statusnem smislu za pravno kontinuiteto, ker je bil pravni prednik tožnice ustanovljen šele 29.1.1955.   pravno nasledstvo
sodba U 123/2004UC003000712.04.2005Upravni oddelekdenacionalizacijaodločbo ustavnega sodišča in z njo povezano stališče v zvezi z določbo drugega odstavka 10. člena ZDen je šteti kot pravno razlago zakona in je lahko podlaga za odločanje le v postopkih, ki v času, ko je bilo to stališče sprejeto, še niso bili pravnomočno končani. Zato tako stališče ne more biti podlaga za obnovo postopka, ki je bil že pravnomočno končan.   predhodno vprašanje - obnova postopka
Sodba U 31/2003UC003000822.03.2005Upravni oddelekUPRAVNI POSTOPEKV času, ko je bila pritožba vložena, sta bila tožnika še vedno lastnika objekta za katerega je bilo gradbeno dovoljenje izdano nato pa odpravljeno, zato sta bila upravičena vložiti tudi pritožbo. Okoliščino, da sta v obvestilu upravnemu organu o prodaji objekta navedla podatke novih lastnikov, pa bi moral upravni organ razumeti kot spremembo, ki je nastala na strani investitorjev oziroma...upravni postopek - stranka v postopku
sodba U 106/2003UC003000915.03.2005Upravni oddelekINŠPEKCIJSKO NADZORSTVOSodišče ne dvomi v ugotovitev tožene stranke, da je dejavnost nudenja hrane in pijače, če ta ni omejena izključno na člane društva, in se opravlja na pridobitni način, šteti kot dejavnost, za katero si mora društvo pridobiti odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje te dejavnosti po Zakonu o gostinstvu.   ukrep tržnega inšpektorja
sklep U 109/2003UC003001015.03.2005Upravni oddelekUPRAVNI POSTOPEKRes je sicer, da je tožena stranka med postopkoma izdala novo odločbo, s katero je odločbo, ki je bila predmet izpodbijanja, razveljavila in nadomestila z novo, s katero je tožniku dodelila dodatnih 3.047.360,03 SIT državne pomoči, toda tega dejstva vsekakor ni mogoče razlagati na način, kot da je tožnik s tožbo uspel, oziroma kot pripoznavo zahtevka v smislu 154. člena ZPP, ki se po...stroški upravnega postopka – pripoznava zahtevka – višina stroškov postopka
sodba U 162/2003UC003001107.12.2004Upravni oddelekdenacionalizacijapo mnenju sodišča določbe 4. člena ZDen kot podlage za denacionalizacijo premoženja, podržavljenega z ukrepom državnega organa brez pravnega naslova, ni mogoče razlagati neodvisno od drugih določb ZDen, saj morajo vse sestavljati konsistentno celoto. Te določbe pa tudi ni mogoče uporabiti tako, da prehod premoženja v državno lastnino z ukrepom državnega organa brez pravnega naslova ne...odškodnina za podržavljeno premoženje
sodba U 241/2002UC003001215.03.2005Upravni oddelekdenacionalizacijasodišče nima pomislekov v odločitev tožene stranke, da je pravna podlaga za določanje vrednosti podržavljenega premoženja 44. člen Zakona o denacionalizaciji in na tej podlagi izdana Odredba o koeficientu povečanja dolarskih cen nacionaliziranega premoženja za vrednotenje nepremičnin. Gre za predpis, katerega skladnost je presojalo tudi Ustavno sodišče, ki ni imelo pomislekov v njegovo...vrednotenje zemljišča
sodba U 81/2003UC003001315.03.2005Upravni oddelekGRADBENIŠTVOsodišče sicer ne nasprotuje ugotovitvi tožene stranke, da je bila v obravnavanem primeru zahteva tožnikov za vstop v postopek vložena po tem, ko je bil postopek izdaje spornega dovoljenja za rekonstrukcijo že končan. Toda po presoji sodišča navedeno dejstvo ni moglo biti podlaga za zavrženje zahteve tožnikov. Zahtevo tožnikov za vstop v postopek bi morala tožena stranka, glede na...stranka v postopku
sodba U 128/2002UC003001420.04.2004Upravni oddelekUPRAVNI POSTOPEKSodišče sicer ne dvomi v navedbe tožene stranke, da je Zdravniška zbornica dovolj usposobljen organ, ki lahko oceni ali kandidat izpolnjuje pogoj strokovnega znanja in praktičnih sposobnosti, toda v primeru ko gre za soglasja oziroma mnenja tudi drugih organov s področja zdravstva, ki imajo podlago v zakonu, ni mogoče slediti le mnenju Zdravniške zbornice, ne da bi bili navedeni razlogi,...izvedenec
sklep U 128/2003UC003001501.07.2003Upravni oddelekDRUŽINSKO PRAVOTožnika sicer nista opredelila pravne podlage na katero opirata zahtevo za izdajo začasne odredbe (1. ali 2. odstavek 69. člena ZUS), čeprav se to pričakuje, zlasti, ker vlagata zahtevo po prava vešči stranki. Glede na izrecno zahtevo, ki se glasi "zaradi česar predlaga, da naslovno sodišče odloži izvršbo," pa je sodišče štelo, da zahtevata izdajo začasne odredbe po določbi 1....začasna odredba
Sodba U 192/2001UC003001618.02.2003Upravni oddelekŽRTVE VOJNEGA NASILJATožena stranka je v revizijskem postopku odpravila odločbo prvostopnega organa, ki je tožnici priznal status žrtve vojnega nasilja - ukradeni otrok in sama odločila o zadevi tako, da tega statusa tožnici ni priznala. Glede na okoliščine primera po presoji sodišča o zadevi ni bilo mogoče odločiti na način kot je to storila tožena stranka in ne da bi bila tožnica seznanjena s tem kakšno...priznanje statusa žrtve vojnega nasilja – ukradeni otroci - postopek revizije
sodba U 235/2002UC003001720.04.2004Upravni oddelekŽRTVE VOJNEGA NASILJAV obravnavanem primeru ni sporno, da je šlo za delovno obveznost tožnice na podlagi odločbe Urada za delo Maribor, ki temelji na Reihovskem zakoniku I s.206 in na Odloku o izvajanju delovne obveze. Ne glede na navedeno pa v obravnavanem primeru ni mogoče prezreti odločilnega dejstva, da niso bile razjasnjene vse okoliščine primera, ki so relevantne za pravilno in zakonito odločbo, ker ni...kršitev pravil postopka - priznanje statusa žrtve vojnega nasilja
sklep U 250/2003UC003001816.03.2004Upravni oddelekJAVNA NAROČILAOdločba, ki jo tožnik izpodbija v tem upravnem sporu, posredno pa tudi sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika, ne glede na to, da v formalnem smislu vsebujeta vse sestavine upravnega akta, nimata pravne narave akta, izdanega v upravni stvari v smislu določbe 2. člena ZUP. Ker z aktom, ki je predmet obravnave, ni bilo mogoče odločiti o tožnikovi pravici, obveznosti ali pravni koristi,...posamičen akt
sodba U 64/2003UC003001920.05.2003Upravni oddelekDRUŽINSKO PRAVOSodišče ne nasprotuje ugotovitvi tožene stranke, da ima Center za socialno delo pravico izvajati ukrepe, ki jih zahteva vzgoja varstvo otroka ali varstvo njegovih premoženjskih ter drugih pravic in koristi. Ne soglaša pa z njeno odločitvijo, da so v obravnavanem primeru izpolnjeni pogoji za omejitev roditeljske pravice, ne da bi bilo pred tem zanesljivo ugotovljeno, da sta starša dejansko...predodelitev otroka
 izberi vse

izbrane: izvozi

12345678910 od 1288naslednja › zadnja »

Izvršba je cilj in plod zakona.
Executio est finis et fructur legis.