zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

  • Zemljiška knjiga

  • COVL - izvršba

  • Izračun zamudnih obresti

  • Obravnave

  • Sodna praksa

obvestila o piškotkih

Naša spletna stran uporablja tehnologijo piškotkov (cookies). Piškotki omogočajo uporabo naprednih, uporabniku prikrojenih možnosti. Omogočajo nam tudi spremljanje statistik obiska, s čimer pridobivamo prepotrebne podatke za nenehno izboljševanje strani. Če zapisa piškotkov ne boste dovolili, boste prikrajšani za možnosti, kakršni sta ogled video posnetkov in komentiranje objav prek družbenih omrežij.

Več informacij o piškotkih na sodisce.si


sprejmi piškotke | zavrni piškotke

vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Javne finance
Upravni oddelek
Varstvo ustavnih pravic

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj

12345678910 od 971naslednja › zadnja »

izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
UPRS sodba II U 145/2016UM001282218.01.2017Upravni oddelekOKOLJSKO PRAVOV 43. členu ZVO-1 je opredeljeno tudi sodelovanje javnosti v postopku celovite presoje vplivov na okolje. Javnost lahko v okviru javne razgrnitve daje mnenja in pripombe na plan in okoljsko poročilo, vendar pa tretji odstavek 137. člena ZON pravice društev, ki delujejo v javnem interesu, opredeljuje širše. Ta društva imajo namreč pravico zastopati interese ohranjanja narave v upravnih in...ohranjanje narave - celovita presoja vplivov na okolje - stranka v postopku - društvo, ki deluje v javnem interesu - sodelovanje javnosti v postopku
UPRS sodba II U 438/2015UM001281818.01.2017Javne financeJAVNI RAZPISIZJF, na katerem med drugim temeljijo določbe Javnega razpisa, v določbi drugega odstavka 106.f člena določa, da zahteve in merila za dodelitev sredstev subvencij iz državnega oziroma občinskega proračuna določi neposredni proračunski uporabnik, ki ima v svojem finančnem načrtu za ta namen zagotovljene proste pravice porabe. Upoštevaje navedeno ureditev, je določba 1.4.1. točke Javnega...sofinanciranje iz javnih sredstev - javni razpis - razpisni pogoji - upravičenci do sredstev - neporavnane davčne obveznosti
UPRS sodba II U 164/2016UM001281118.01.2017Javne financeDAVKIDavčno olajšavo za čezmejne delovne migrante bi tožnik lahko uveljavljal v dohodninski napovedi, katero bi moral vložiti za leto 2009 najkasneje do 30. 6. 2010. To izhaja iz prvega odstavka 61. člena ZDavP-2, po katerem mora davčni zavezanec v davčni napovedi vnesti vse podatke, ki so potrebni za odmero davka in davčni nadzor, vključno z osebnimi in drugimi podatki, potrebnimi za identifikacijo...dohodnina - čezmejni delovni migrant - davčna olajšava - posebna davčna olajšava za čezmejne delovne migrante
UPRS sodba II U 5/2016UM001280918.01.2017Upravni oddelekUPRAVNI POSTOPEKV obravnavani zadevi rok za pritožbo v skladu s prvim odstavkom 86. člena ZDavP-2 znaša petnajst dni. Ker je bil ta zamujen, je organ prve stopnje pritožbo pravilno zavrgel.pritožba - rok za vložitev pritožbe - zavrženje pritožbe
UPRS sodba II U 30/2016UM001282112.01.2017Upravni oddelekKMETIJSKA ZEMLJIŠČA - DENACIONALIZACIJADoločba 28. člena ZDen varuje ob izpolnitvi določenih pogojev zavezance za vrnitev kmetijskih zemljišč, ki so postali zakupniki oziroma najemniki teh zemljišč do izteka rodnosti, vendar ne več kot 10 let, ne da bi bili izpolnjeni pogoji obličnosti sklenitve zakupne oziroma najemne pogodbe, ki jih je določal ZKZ.promet s kmetijskimi zemljišči - denacionalizacija - odobritev pravnega posla - predkupni upravičenci - zakupnik
UPRS sodba II U 427/2015UM001281612.01.2017Javne financeDAVKI - IZVRŠILNO PRAVO - STEČAJNO PRAVOIzterjujejo se neplačani prispevki za obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost za zasebnika, kar pomeni, da gre za obveznosti, ki temeljijo na obračunih, vloženih preko sistema eDavkov, ki imajo v skladu z določbo prvega in drugega odstavka 21. člena ZFPPIPP naravo prednostnih (nezavarovanih) terjatev. To pomeni, da se plačujejo prednostno, pred poplačilom navadnih (nezavarovanih)...davčna izvršba - prispevki za socialno varnost - odpust obveznosti - prednostne terjatve
UPRS sodba II U 413/2015UM001281512.01.2017Upravni oddelekZEMLJIŠKI KATASTERGlede na pravna določila je prvostopenjski organ pri odločanju pravilno uporabil katastrske podatke. Pravilno je uporabil ortofoto posnetek in ker tožnik ni predložil soglasja lastnika za uporabo zemljišča, ni izkazal pravice do uporabe tega zemljišča.register kmetijskih gospodarstev - GERK - vpis GERK v register kmetijskih gospodarstev - pravica do uporabe kmetijskega zemljišča
UPRS sodba II U 327/2015UM001281312.01.2017Upravni oddelekKOMUNALNA DEJAVNOSTParcele ležijo v obračunskem območju programa opremljanja občine. Zato je pravilna odločitev obeh upravnih organov, da se tožnikoma določi plačilo komunalnega prispevka.komunalni prispevek - odmera komunalnega prispevka - pogoji za odmero prispevka
UPRS sodba II U 478/2015UM001282811.01.2017Javne financeDAVKITožnik stroškov v zvezi z delom in davčne olajšave za čezmejne delovne migrante ni uveljavljal v predpisanih rokih, zato prvostopni organ pri izdaji odmerne odločbe o dohodnini davčnih ugodnosti ni mogel upoštevati. Gre namreč za prekluzivne roke, v tem primeru pa ima zamuda roka za posledico izgubo pravice uveljavljati davčne ugodnosti.dohodnina - odmera dohodnine - čezmejni delovni migrant - davčne ugodnosti - posebna davčna olajšava za čezmejne delovne migrante
UPRS sklep II U 477/2016UM001282711.01.2017Upravni oddelekGRADBENIŠTVO - UPRAVNI SPOR - INŠPEKCIJSKO NADZORSTVOIz podatkov spisa je razvidno, da tožnik v objektu, na katerega se nanaša izrečeni ukrep odstranitve, dejansko prebiva. Stanovanje predstavlja osnovno socialno dobrino vsakega posameznika. Hkrati stanovanje tudi omogoča svobodno oblikovanje človekovega življenja, zagotavlja varnost, zasebnost in človekovo dostojanstvo. Stanovanje torej posamezniku omogoča uresničevanje navedenih pravic, ki...inšpekcijski postopek - nelegalna gradnja - začasna odredba - pogoji za izdajo začasne odredbe - težko popravljiva škoda
UPRS sodba II U 327/2016UM001282511.01.2017Upravni oddelekOKOLJSKO PRAVOAgencija RS za okolje je ravnala pravilno, ko je pri izračunu dnevne zmogljivosti naprave izhajala iz maksimalne možne (proizvodne) zmogljivosti naprave in ne iz njene dejanske oziroma predvidene obremenitve, ki pri odločanju v postopku po 51 a. členu ZVO-1 ni pomembna.presoja vplivov na okolje - okoljevarstveno soglasje - predhodni postopek - proizvodna zmogljivost naprave
UPRS sodba II U 236/2015UM001282411.01.2017Upravni oddelekENERGETIKAOd najemne pogodbe stečajni upravitelj odstopi z uresničitvijo odpovedne pravice, ne da bi bilo za to treba sprožiti kakršenkoli sodni postopek. Tako ni utemeljen tožbeni ugovor, da je bila pravica do podpore za električno energijo, proizvedeno v proizvodni napravi, tožeči stranki odvzeta nezakonito, ker najemna pogodba ni bila odpovedana s sodno odločbo.električna energija - podpora proizvodnji električne energije - upravičenost do podpore - odpoved najemne pogodbe v stečajnem postopku
UPRS sodba II U 234/2016UM001282311.01.2017Upravni oddelekDRUŽINSKO PRAVOPri presoji zakonitosti odločitve o odvzemu otrok staršem po 120. členu ZZZDR je bistvena presoja ocene pristojnih organov, da je glede na ravnanja oziroma opustitve roditeljev, zaradi zaščite otrok, nujna njihova izločitev iz družine.odvzem otroka - namestitev otroka v rejništvo - razlogi za odvzem otroka - nasilje v družini
UPRS sodba II U 494/2016UM001282011.01.2017Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - IZVRŠILNO PRAVONeposredna dejanja izvršbe še niso bila opravljena, zato stroški v zvezi s tem še niso nastali. Tožnica je tako prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči vložila pravočasno, to je naslednji dan potem, ko je bil izdan poziv izvršitelja. Glede na to je na podlagi drugega odstavka 11. člena ZBPP sprejeta izpodbijana odločitev napačna, saj dejanske okoliščine ne omogočajo uporabe...brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - v brezplačni pravni pomoči zajeti stroški
UPRS sodba II U 183/2016UM001281211.01.2017Javne financeDAVKIV primeru napovedi, ki se vloži kot samoprijava, uveljavljanje davčnih ugodnosti ni več mogoče, saj je uveljavljanje izrecno omejeno na napoved, ki se vloži v primeru, ko se izpodbija domneva vročitve informativnega izračuna.dohodnina - čezmejni delovni migrant - samoprijava - stroški dela - davčna olajšava za vzdrževane družinske člane
UPRS sodba II U 102/2016UM001281011.01.2017Javne financeDAVKITožnik ugovora zoper informativni izračun dohodnine ni vložil, to olajšavo je uveljavljal šele v pritožbi zoper odločbo, izdano v obnovljenem postopku, torej prepozno. Zato olajšave ni mogoče upoštevati. Gre namreč za prekluzivni rok, v primeru katerega ima zamuda roka za posledico izgubo pravice uveljavljati davčno ugodnost.dohodnina - odmera dohodnine - čezmejni delovni migrant - davčna olajšava za vzdrževane družinske člane
UPRS sodba II U 410/2015UM001282603.01.2017Upravni oddelekKMETIJSKA ZEMLJIŠČAVloga za odobritev pravnega posla je bila vložena pravočasno, kar pomeni, da je bila v zadevi pravilno upoštevana določba 25. člena ZKZ, ki v prvem odstavku določa, da mora po končani javni dražbi kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije, izvršilno sodišče ponudnika, ki je ponudil najvišjo ceno, napotiti na pristojno upravno enoto, da v roku, ki mu ga določi, poda vlogo za pridobitev...promet s kmetijskimi zemljišči - odobritev pravnega posla - javna dražba
UPRS sodba II U 379/2015UM001281403.01.2017Upravni oddelekVODEVodno povračilo ne predstavlja davka niti proračunskega prihodka v smislu določb ZDavP-2. Zato se za zastaranje te terjatve uporabljajo določbe OZ.vodno povračilo - odmera vodnega povračila - zastaranje pravice do odmere nadomestila
UPRS sodba II U 402/2015UM001280421.12.2016Javne financeIZVRŠILNO PRAVOObveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost za zasebnike temeljijo na obračunih, vloženih preko sistema eDavkov, ki imajo v skladu z določbo prvega in drugega odstavka 21. člena ZFPPIPP naravo prednostnih (nezavarovanih) terjatev. To pomeni, da se plačujejo prednostno, pred poplačilom navadnih (nezavarovanih) terjatev. Za tovrstne obveznosti pa odpust obveznosti ne učinkuje, kot je...davčna izvršba - prispevki za socialno varnost - odpust obveznosti - seznam izvršilnih naslovov
UPRS sodba II U 386/2015UM001279921.12.2016Javne financeDAVKI - STEČAJNO PRAVOPredmet izterjave so obveznosti, ki temeljijo na obračunih, vloženih preko sistema eDavkov, ki imajo v skladu z določbo prvega in drugega odstavka 21. člena ZFPPIPP naravo prednostnih (nezavarovanih) terjatev. To pomeni, da se plačujejo prednostno, pred poplačilom navadnih (nezavarovanih) terjatev. Za tovrstne obveznosti pa odpust obveznosti ne učinkuje, kot je določeno v drugem odstavku...davčna izvršba - prispevki za socialno varnost - prednostne terjatve - odpust obveznosti
 izberi vse

izbrane: izvozi

12345678910 od 971naslednja › zadnja »

Uporaba je življenje pravnega pravila.
Applicatio est vita regulae.