zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

  • Zemljiška knjiga

  • COVL - izvršba

  • Izračun zamudnih obresti

  • Obravnave

  • Sodna praksa

obvestila o piškotkih

Naša spletna stran uporablja tehnologijo piškotkov (cookies). Piškotki omogočajo uporabo naprednih, uporabniku prikrojenih možnosti. Omogočajo nam tudi spremljanje statistik obiska, s čimer pridobivamo prepotrebne podatke za nenehno izboljševanje strani. Če zapisa piškotkov ne boste dovolili, boste prikrajšani za možnosti, kakršni sta ogled video posnetkov in komentiranje objav prek družbenih omrežij.

Več informacij o piškotkih na sodisce.si


sprejmi piškotke | zavrni piškotke

vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Javne finance
Upravni oddelek
Varstvo ustavnih pravic

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj

12345678910 od 984naslednja › zadnja »

izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
UPRS sodba I U 1052/2016UL001346623.03.2017Javne financeDAVKIV konkretnem postopku je bil ugotovljen obstoj zlorabe in tožniku je mogoče očitati, da je vedel oz. bi moral vedeti, da gre za transakcije, katerih namen je zloraba pravic. Računi in njihovo plačilo še ne izkazujejo resničnost dobave vozil, ki so oproščene plačila DDV. Tožnik tudi ni pojasnil ekonomske logike obravnavanih poslov. Davčni zavezanec z verodostojnimi listinami ni izkazal,...DDV – dodatna odmera DDV – oprostitev plačila DDV – oprostitev za transakcije znotraj Skupnosti – dobava rabljenih vozil
UPRS sodba I U 1559/2016UL001347220.03.2017Upravni oddelekUPRAVNI POSTOPEK – BANČNO JAVNO PRAVOIz odločbe ni razvidno katero paleto meril in možnih okoliščin je tožena stranka poleg pravnomočne obsodbe še kot relevantno upoštevala pri odločitvi. Zavajanje in prikrivanje dejstev, kot dodatni okoliščini, ki ju toženka izpostavlja v izpodbijani odločbi v povezavi s kazenskim postopkom, niso bila odločilna dejstva, ki bi jih toženka samostojno ocenjevala in se do njih kot odločujočih...prepoved opravljanja funkcije člana nadzornega sveta – obsodba zaradi kaznivega dejanja izdaje tajnih podatkov – obnova postopka
UPRS sodba I U 1216/2016UL001346720.03.2017Upravni oddelekINŠPEKCIJSKO NADZORSTVOIz ugotovljenega dejanskega stanja nedvomno izhaja, da tožnik za postavitev oglaševalskih objektov v varovalnem pasu kategoriziranih občinskih cest ni pridobil soglasja pristojnega občinskega upravnega organa, kar je v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 33.a člena Odloka o občinskih cestah in javnih površinah.inšpekcijski postopek – ukrep občinskega inšpektorja – postavitev oglaševalskih objektov – soglasje pristojnega organa
UPRS sodba I U 340/2017UL001346120.03.2017Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČNezaključen kazenski postopek, ki se vodi pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani, preprečuje toženi stranki odločitev o tožnikovi prošnji za dodelitev BPP za pravno svetovanje in zastopanje pred sodiščem II. stopnje za vložitev pritožbe zoper sodbo sodišča I. stopnje in po potrebi BPP v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi pred Vrhovnim sodiščem RS. Glede na navedeno je tožnikova...brezplačna pravna pomoč – pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči – preuranjena prošnja za brezplačno pravno pomoč
UPRS sodba I U 325/2017UL001346020.03.2017Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČIz izreka in iz obrazložitve izpodbijane odločbe ne izhaja, da bi tožena stranka odločala o tožničini prošnji za oprostitev plačila stroškov postopka, zato je sodišče tožbi ugodilo in toženki naložilo, da odloči tudi še o tožničinem zahtevku o povrnitvi stroškov postopka.brezplačna pravna pomoč – zahtevek stranke - odločitev o vseh zahtevkih - oprostitev plačila stroškov postopka
UPRS sodba I U 243/2017UL001345720.03.2017Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČNa podlagi 367. b člena ZPP je mogoče predlog za dopustitev revizije vložiti v roku 30 dni od vročitve pravnomočne sodbe sodišča druge stopnje. V konkretnem primeru je rok za vložitev predloga za revizijo v vseh socialnih sporih že zdavnaj potekel. Rok za vložitev predloga za dopustitev revizije je procesni rok, zamuda roka pa narekuje zavrženje predloga. Po določbi 4. točke 31. člena...brezplačna pravna pomoč – pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči – verjetni izgled za uspeh – zamuda roka za dopustitev revizije – revizija v socialnem sporu
UPRS sodba II U 383/2015UM001288915.03.2017Upravni oddelekKULTURA - STEČAJNO PRAVOPrenehanje statusa zasebnika, ki je po ZFPPIPP pravna posledica začetka stečajnega postopka nad prezadolženim zasebnikom, je po 88. členu ZUJIK eden od razlogov za izbris zasebnika iz evidence samozaposlenih v kulturi po uradni dolžnosti. Oseba, ki ji je že z dnem začetka osebnega stečaja prenehal status zasebnika, namreč ne izpolnjuje več pogojev za vpis v evidenco samozaposlenih v kulturi. ...samozaposleni v kulturi - razvid samozaposlenih v kulturi - izbris iz razvida - začetek stečajnega postopka - prenehanje pravice do povračila prispevkov za socialno varnost
UPRS sodba II U 277/2016UM001288315.03.2017Javne financeDAVKIOb vložitvi samoprijave davčnih ugodnosti, kot je uveljavljanje stroškov v zvezi z delom v tujini, ni več mogoče uveljavljati.dohodnina - čezmejni delovni migrant - samoprijava - davčne ugodnosti
UPRS sodba II U 292/2016UM001287715.03.2017Javne financeJAVNI RAZPISI - UPRAVNI POSTOPEKIzpodbijani akt ne vsebuje za odločitev relevantnih okoliščin tako glede dejanske kot pravne podlage. Odločbe zato ni mogoče preizkusiti.sofinanciranje iz javnih sredstev - javni razpis - upravičeni stroški - obrazložitev odločbe
UPRS sodba II U 101/2017UM001287515.03.2017Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - UPRAVNI POSTOPEKO prošnji tožeče stranke ni bilo mogoče odločati, saj kljub pozivu za dopolnitev vloge ni vsebovala podatkov o zadevi v zvezi s katero je tožeča stranka želela brezplačno pravno pomoč.brezplačna pravna pomoč - prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči - nepopolna vloga
UPRS sodba II U 61/2017UM001287315.03.2017Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČDoločba 24. člena ZBPP, ki določa objektivni pogoj za dodelitev brezplačne pravne pomoči, nalaga organu, da presodi tudi okoliščine in dejstva o zadevi, v zvezi s katero prosilec prosi za brezplačno pravno pomoč. Tako mu nalaga, da mora med drugim presoditi, da zadeva ni očitno nerazumna, oziroma da ima prosilec v zadevi verjetne izglede za uspeh. Pri navedeni presoji pa ne gre za...brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - verjetni izgled za uspeh - ustavna pritožba
UPRS sodba II U 265/2016UM001288410.03.2017Javne financeIZVRŠILNO PRAVO - DAVKITožeča stranka kot dolžnikova dolžnica ni ravnala v skladu s sklepom o izvršbi, s katerim je bila zarubljena dolžnikova terjatev do nje kot dolžnikove dolžnice. Zato je prvostopni organ pravilno postopal po 175. členu ZDavP-2 in izdal odločbo, s katero je dolžnikovi dolžnici naložil, da plača znesek, enak znesku zarubljene terjatve, ki bi jo moral po sklepu o izvršbi plačati na...davčna izvršba - izvršba na denarno terjatev dolžnika - dolžnikov dolžnik
UPRS sodba II U 176/2016UM001288810.03.2017Javne financeJAVNI RAZPISI - KMETIJSTVOTožnik kot nosilec kmetijskega gospodarstva je na svoje ime vodil zgolj davčno knjigovodstvo v skladu s štirimestnim kontnim načrtom, kar pa po presoji sodišča tudi glede na cilje evropske kmetijske politike ter namen, ki ga zasleduje obravnavani podukrep (pomoč mladim pri prevzemu kmetij, izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetij in povečanje konkurenčnosti kmetijstva) ne more...javni razpis - razpisni pogoji - pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete - vzpostavitev kmetije - knjigovodstvo za primarno kmetijsko proizvodnjo
UPRS sodba II U 54/2017UM001288710.03.2017Upravni oddelekZAPOSLOVANJE - INVALIDITožena stranka se v postopku do dokazil oziroma listin (dopolnjenega) predloženega upravnega spisa ni opredelila in je število zaposlenih invalidov v navedenem spornem obdobju utemeljevala na dejanskem stanju, kot ga izkazuje uradna evidenca ZZZS na podlagi mesečnih potrdil ZZZS o prijavi za dejansko obdobje (ki jih ni v spisu). Ker na podlagi podatkov predloženega upravnega spisa ni mogoče z...prispevek za zaposlovanje invalidov - odmera prispevka - število zaposlenih invalidov
UPRS sodba II U 15/2016UM001288607.03.2017Javne financeDAVKI - STEČAJNO PRAVOSklep o odpustu obveznosti je glede na določbo prvega odstavka 407. člena ZFPPIPP konstitutivne narave, saj do odpustna obveznosti pride šele z navedenim sklepom, z njegovo pravnomočnostjo pa tudi preneha upnikova pravica sodno uveljavljati plačilo terjatve, na katero se sklep o odpustu obveznosti nanaša.davčna izvršba - sklep o davčni izvršbi - odpust obveznosti
UPRS sodba II U 485/2015UM001288507.03.2017Upravni oddelekZAPOSLOVANJE - JAVNI USLUŽBENCIDoseganje višje ravni uradnega jezika in madžarskega jezika je izbrani kandidat izkazal s spričevalom o končani dvojezični osnovni šoli in s spričevalom o zaključnem izpitu na dvojezični srednji šoli.javni natečaj - pogoji za zasedbo delovnega mesta - znanje tujega jezika
UPRS sodba II U 470/2015UM001288107.03.2017Upravni oddelekKMETIJSKA ZEMLJIŠČAStranka z interesom, ki je drug kmet, ima pri nakupu kmetijskih zemljišč prednost pred tožečo stranko kot kmetijsko organizacijo, ki je navedena kot peta po vrstnem redu predkupnih upravičencev.promet s kmetijskimi zemljišči - odobritev pravnega posla - predkupni upravičenci - drug kmet - kmetijska organizacija
UPRS sodba II U 432/2015UM001288007.03.2017Javne financeDAVKITožnica stroškov v zvezi z delom in davčne olajšave za čezmejne delovne migrante ni uveljavljala v rokih, določenih z zakonom. Zato prvostopenjski organ pri izdaji odmerne odločbe o dohodnini za leto 2012 teh davčnih ugodnosti ni mogel upoštevati.dohodnina - čezmejni delovni migrant - davčne olajšave - stroški za delo v tujini - rok za uveljavljanje stroškov
UPRS sodba II U 361/2015UM001287907.03.2017Upravni oddelekJAVNI USLUŽBENCI - UPRAVNI POSTOPEKTožena stranka je v razlogih obrazložila vse relevantne dejanske in pravne okoliščine, na podlagi katerih je mogoče presoditi, da je bil prosti preudarek uporabljen na način, ki ustreza namenu, za katerega je določen. Tako je ocenila, da ugotovljene okoliščine na strani tožnika, lažne navedbe v vprašalniku, izmikanje pri pojasnjevanju izvora denarja in kršitev dolžnosti javljanja...tajni podatki - dostop do tajnih podatkov - dovoljenje za dostop do tajnih podatkov - razširjeno varnostno preverjanje - prosti preudarek
UPRS sodba II U 322/2015UM001287807.03.2017Upravni oddelekUPRAVNI POSTOPEKOdvetnik kljub pozivu upravnega organa ni predložil ustreznega pooblastila, sestavljenega v skladu z določbami ZUP in tudi ni spremenil zahteve za obnovo postopka. Glede na navedeno je bila odločitev prvostopenjskega organa o zavrženju vloge zakonsko utemeljena.obnova postopka - zastopanje v postopku - pooblastilo za zastopanje
 izberi vse

izbrane: izvozi

12345678910 od 984naslednja › zadnja »

Vsak se lahko odpove svoji pravici.
Quisque potest renuntiare iuri suo.