Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
Resljeva c. 14
1000 Ljubljana

tel.: (01) 300 35 20
fax.: (01) 432 82 31
e-mail:

Opozorilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!

 

Predsednica sodišča: Ana Jaklič, okrožna sodnica svetnica

 

Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja po ZDIJZ in Zakonu o medijih je, v kolikor ni tu drugače navedeno, predsednik oziroma predsednica tega sodišča.

Opozorilo v zvezi s sporočili po e-pošti.

vprašajte nas



Vaše ime in elektronski naslov sta potrebna le za morebitno posredovanje odgovora in ju ne shranjujemo za nadaljnjo uporabo.

znova